Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


148 document(en) met "Grote Gebaren" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De grote dansers maken zich klein, de kleine groot...Jo-Anns Endicotts 'roofdiergang' op de 'Blonde Kläre': grote stappen op de toppen van de tenen, wellustig heupwiegend ; ze streelt daarbij over haar armen en haren, ze voelt zich lekker in haar...twee internaatsmeisjes op zon-daguitstap; in hun rose kleedjes, opgedirkt, zijn ze ook een paar, met veel te grote verwachtingen in een veel te kleine wereld

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
daarnaast zijn er een ganse reeks gebaren die contrapuntisch buiten de muziek staan...De ernst waarmee de tweede montering gebeurde moge hieruit blijken dat hij samen met Stuart Burrows, die de rol in juni had vertolkt, een half uur repeteerde om de juiste gebaren te vinden bij het...Ik heb ook omhoog gekeken en gemerkt dat boven de grote luchter een geschilderde hemel zit

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Daarbij komt dat Balfoort dat met zo een minimalisme aan gebaren en bewein-minimalisme aan gebaren en bewegingen doet dat hem geen valse theaterpathetiek kan aangewreven worden...Dat TNS zou gemakkelijk model kunnen staan voor één van onze grote Vlaamse gezelschappen, ja, waarom niet, het NTG zelf...Duifjes op het grote plein, wie zal ooit mijn kindje zijn... Ismene Ze zijn dood, Antigone

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Nu wil men niet zich inleven, maar tonen, en dit aan de hand van gebaren die hun eigen onechtheid beklemtonen, zonder dat men nochtans afziet van de ambitie om uit te drukken, mee te delen, misschien...Alle grote momenten van de avant-garde zijn door een reeks bewuste afwijzingen gekenmerkt...Met zeer veel toewijding en eindeloos geduld, gebruik makend van de meest gecompliceerde en geraffineerde kunstmiddelen, wilden de auteurs bewijzen dat de "grote" teksten van de literatuur hun status

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Ik zie King Lear spreken, dezelfde gebaren maken, zich verplaatsen als J.D...Ze omarmen mekaar zoals alleen grote geliefden dat kunnen...Vier heel jonge vrouwen die dezelfde afgemeten, identieke gebaren en handelingen maken - wat een discipline

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
en toch is er ook een grote rust; de constanten van Anne Teresa De Keersmaekers choreografische taal, gebruikt in Rosas danst Rosas, worden uiteengezet: het nerveus opzij kijken, de hand die door het...Er zijn snelle, harde, energieke bewegingen, maar ook trage wegglijdende gebaren; de voordien reeds gebruikte woordenschat wordt uitgediept, in nieuwe combinaties getoond, met verwante series...Enerzijds gaat het over het dagelijkse leven, over onze eigen bewegingen en gebaren die zoveel verraden en zoveel verbergen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ze omarmen mekaar zoals alleen grote geliefden dat kunnen...Toch probeert hij grote onderwerpen te behandelen vanuit zijn persoonlijke visie...Sommige groepen kozen Europa als thuishaven (The Living Theatre), anderen boekten hier hun grote successen (Robert Wilson) en krijgen geregeld opdrachten van grote Europese schouwburgen (Robert Wilson

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Deze monologen werden door de regisseurs Dehert en Gilis in een zeer mooie ruimte geplaatst: een van de grote halfronde zalen van het Museum voor Schone Kunsten te Gent...Daarin past ook de grote marmeren schouw met een imponerend grote spiegel...Voor Sireuil was deze mise-en-scène een grote gok: een gesloten tekst ontsluiten binnen de conventies van het muziektheater

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dit drijft Dehert ertoe om voorstellingen op te zetten, die tot op grote hoogte zelfdestructief zijn, die heel sterk naar binnen kijken...de onelegante uit kleedscène) elke charme ontnomen (Carmen Jonckheere speelt beide rollen met grote overtuigingskracht trouwens). Ook de sociale context wordt door de regisseur geweigerd...Het gevolg is dat de gegevens 'aarzeling' en onwennigheid' een grote, rijke variëteit aan beelden en bewegingen opleveren

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul Kiekens zonder kop worden wij, één grote ramp, schreef die mens, en dat was heel simpel uitgelegd, met dingen die geleidelijk veranderen in de voortplantingsdingen en zo...bij mezelf: daar wil ik het fijne van weten: de grote jan uithangen, maitreske, gedichtjes maken in plaats van kinderen, glazen kapot gooien, kleren van haar kapot snijen... smokkelen, en noem maar op...Maar er hoefde geen schuld te zijn, dat is de grote mislukking, het fatale misverstand

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Zo blijkt dat alles in het spektakel voor Wilson een heel specifieke, ja narratieve betekenis heeft, en dat die tot op grote hoogte niet op de toeschouwer wordt overgebracht...Zo krijgen we een mozaïek van verschillende ritmes: een natuurlijke beweging wordt geplaatst tussen gebaren die elk op een andere manier vertraagd worden...Muller is zeer open," (Hij herhaalt dit met grote nadruk) "zéér, zéér open en uiterst goed geïnformeerd

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Nog maar sinds kort eigenlijk, had het zich de stevige reputatie opgebouwd van aandachtige lezers van het 'grote' repertoire (Shakespeare, Goethe, Muller), of men verlaat dit terrein voor een...twee grote uiteengespatte vlekken, draaien in het rond, met de 15 cm te lange rokken elegant opgeheven, eerst traag, om tenslotte snel te eindigen...Dit hoeft niets af te doen aan zijn verdienste om, in de schaduw van Anne Teresa De Keersmaeker en voor de rest het Grote Niets, naar buiten te durven komen met danstheater dat hoe dan ook

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Eén van de grote pluspunten van het stuk vond hij dat het naast zijn magistrale compositie, bestemd voor een geletterd publiek, toch ook een eenvoudig volkselement bevatte...Zo is het bekend dat de grote Louis Bouwmeester, die de hoofdrol vertolkte voor het Nederlandsen Tooneel van Amsterdam (1900), de archaïsche, Germaanse verwoording van Starkadd niet waardeerde...Meer dan zijn dichterlijke bewoordingen raken het pathetische staccato van zijn stem en de stereotiep-herhaalde begeleidende gebaren (herhaaldelijk slaat hij zich met zijn handschoen tegen het gezicht

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
feuilleton lijkt en bovendien ook nog gespeeld wordt door acteurs waarvan het grote publiek enkel de namen kent die ze in De Collega's dragen...maatschappelijke veranderbaarheid toont De Grote Fabriek enkel een moment van stilstand: in het hele stuk gebeurt er eigenlijk niets; de oorlog blijkt iets te zijn dat mensen 'overkomt'; geen enkel con-flictueel...Eigenlijk is Wilde Heren één grote, spectaculaire play-back scène

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
pous van Pol Peyskens, die het dan zonder de grote middelen moesten stellen waarover KNS wel beschikt...Hij weet doorheen dit gekkenspel een grote innerlijke kracht uit te stralen...Even vanzelfsprekend is het dat de kinderen na de voorstelling de scène beklimmen en zelf met de grote gom en het potlood gaan spelen

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Wagneriaanse personages grote twijfelaars gemaakt). Zijn besluit over Mozarts opera is: "Le livret de Lucio Silla n'est pas idéal mais Mozart y a trouvé beaucoup et il y a une histoire extraordinaire a raconter...Van Peduzzi, zijn trouwe compagnon en decorateur van al zijn produkties sedert 1969, heeft hij een grote muur gekregen...Maar nog was Chéreau niet tevreden: bij de talrijke gebaren, bij de rollende onderdelen voegde hij een ingewikkelde belichting, vol verrassende momenten: soms heel donker, dan weer schel, soms zonder

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Deze verschillen worden zo sterk beklemtoond dat een gewone conversatie vanzelf een grote innerlijke spanning krijgt: het zijn steeds verschillende universums die met elkaar in botsing treden...De Afrikaanse Nacht (KVS / Ricardo Sibelo, Sien Eggers) zijn koele ruimte, met een paar grote werkelijkheidscitaten, laat hij weinig plaats vrij voor acteurs, want die...De eerste indruk is verrassend: je betreedt een grote ruimte die omringd is met een metershoog ijzeren raster

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Toen viel een grote stilte, waarin Beethoven begon te zingen onder een nauwelijks bewegende dirigeerstok...een grote schouwburg was dat niet mogelijk geweest...De spanningen tussen de personages ontwikkelden er zich in gebaren en gedragingen, onhoorbaar, en alleen van op korte afstand zichtbaar

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • 2 X CHEREAU
Ze heeft met een grote handicap af te rekenen: als Engelse beschikt ze niet over de nodige techniek om deze Franse tekst volledig te beheersen...Chéreau toont zich een ogenblik verwant met onze Paul Peys-kens). Dat verleent Birkin een grote kwetsbaarheid, omdat ze zo frêle is in haar lang wit kleed en omdat ze met zoveel natuurlijkheid en...Maar als hij een ogenblik het geluk en de macht aan zijn kant krijgt, geniet hij met theatrale gebaren van zijn positie

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
en van bij zijn eerste produkties voor Arca, liet hij er geen twijfel over bestaan dat hij over een grote professionele competentie beschikte...het begin maakte zijn opruimingspoging grote indruk, maar de tekstzegging had een spanning naar buiten, niet naar binnen...de toeschouwer op een boeiende manier aan het wankelen brengt, maar dat in zijn modieuze ogenblikken (grote delen van Scènes/Sprookjes, de eerste scènes van Verwanten) niet verder komt dan te koketteren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK