Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


48 document(en) met "Gouden Eeuw" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Daan Bauwens Theaterjaarboek voor Vlaanderen 1981-82 Het theaterjaarboek is de gouden gids van hel Vlaamse theater...Het probleem van de romantische schrijver uit de 19de eeuw is geen voorwerp van zorgen meer voor de moderne dramatische auteur...naar de actualisering stel ik eerst voor de tijdperken van deze eeuw in het drama in te bouwen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Een dood schip in de branding van de nieuwe eeuw...Voor mij op het voetpad rees een gouden slang op, en toen ik de straat overging, of liever me een weg baande door de jungle van kokend metaal die de straat was, op het andere voetpad een andere slang...Ik wist terwijl ik droomde: de gouden slang is Azië, de blauwe slang, dat is Afrika

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
1585 eindigde, met de val van Antwerpen, onze Gouden Eeuw

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
1585 eindigde, met de val van Antwerpen, onze Gouden Eeuw

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Initieel bedoeld om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de nieuwe aanwinsten van het Centrum (dat bevat zowel toneelstukken uit de 19de eeuw als het archief van Toneel Vandaag, bijvoorbeeld...03/238 38 56). De vereniging zal in het najaar de inzending voor de PQ 83 tentoonstellen te Gent, samen met de inzending van West-Duitsland die bekroond werd met de gouden Inga...De joodse schrijver-regisseur, Hongaar van geboorte (1914), sinds 1969 in de Bondsrepubliek werkzaam -- na jaren Groot-Britannié( 1933-1947) en Amerika (1947-1969) -- brengt in dit stuk een halve eeuw

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Wat een boek ? Dit werk is de Heimskringla van Snurre Tor ... van Tor re Snur ... van Snot ver ... Snorre Turleson, de beroemde IJslandse schrijver uit de twaalfde eeuw...beginnen) Lidenbrock Arne Saknussem ! Dat is een naam, een IJslandse naam en wel van een geleerde uit de 16e eeuw, een beroemd goudmaker...Was dat het ogenblik ? Michel Onzin, u haalt het einde van de eeuw ! Verne Honderd

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het 'Westquartier' was in de 16de eeuw het toneel van op- en neergang van de lakennijverheid én tegelijkertijd van het ontstaan van een sterke 'ketterse' beweging die door het Spaanse regime bloedig...Vlaanderen verliest een groot acteur, en de gouden tijd van de KNS lijkt nog wat onherroepelijker voorbij...Het standpunt van de theaterkritiek die altijd naar het wonderwerk roept, kunnen de theatermensen niet innemen: of een stuk een meesterstuk is, een 'stuk van de eeuw', zal men pas veel later kunnen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
medewerking als scenarioschrijver aan Paris, Texas waarmee Wim Wenders in Cannes de Gouden Palm 1984 behaalde...Dat Mamet Harold Pinter gelezen heeft, staat buiten kijf; het is ondenkbaar dat hij één der belangrijkste engelstalige toneelschrijvers van de twintigste eeuw niet zou gelezen hebben

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Als pasmaat tot een dansante oktobermaand bespreekt Alexander Baervoets het werk van Lucinda Childs en trekt een historische parallel met het ontstaan van het ballet in de 16de eeuw...Vitalienne in de zeventiende eeuw wel te verstaan). Ruimte is steeds een bepalende factor bij dans, in tegenstelling tot de andere theatergenres, waar de ruimte vaak een kneedbare factor blijft...Er wordt een experimenteel-geavanceerd scène- en zaalconcept uitgewerkt, wat toen - o, gouden tijd - nog noodzakelijk was, gezien er nog geen universeel geldend type bestond

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Deze invloed is te herkennen aan de drukke kolonna-deverdieping op het basisvolume (3 zijden van het gebouw, uitgezonderd aan de kant van het Muntplein). (Foto 1) Muziektempels Dé eeuw...van de theaterbouw is de 19e eeuw...12) Ik ben een oude gouden tempel, een stukje anekdote

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Victor Hugo heeft de ellendigen van de 19e eeuw beschreven zoals Dante dat zou gedaan hebben...Alice Ja, een graf met de naam van je vader erop in gouden letters...Je moet je op je gemak voelen, jij, de man met de gouden stem, in die betogingen, in die lompenopera's waar de ruiten naarstig sneuvelen

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
wat hem nu ergerde, en dat hij geen zin had hier met de geur van witte leliën aan te komen of met de salomonszuil (2) besmeurd door gouden duiven...Het goede, de waarheid en de schoonheid moeten in deze eeuw een geweer in handen houden

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Qua structuur sluit het stuk aan bij het Spaanse theater uit de Gouden Eeuw, bij auteurs als Lope de Vega of Calderon...Willinger zorgt nu andermaal voor een primeur door Belgische theaterteksten uit het begin van deze eeuw op te diepen en voor de grote Engelstalige markt te vertalen, een aantal ervan waren voordien

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Gilda De Bal als de hoer met een gouden hart is zeer sterk, Jappe Claes als maffiabaas bijzonder geloofwaardig...Ik heb het gevoel dat God een eeuw geleden de kunst verlaten heeft

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Onder zijn arm draagt hij zijn portret met daarop in gouden letters: denkt aan mij...Ze gaven ons kadoos: gouden vaaskes, zilveren taljoren...Dat zich laat leiden door het gouden kalf

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Nu beperkt men zich tot een gouden gids, waarbij enkel de foto's, prettig gelay-out door ex-Etcetera Stefan Loeckx, doen vergeten dat je een register doorkijkt...iets geforceerd werd in het Nederlandse theater, terwijl Die Fledermaus (laatste foto) van vorige eeuw lijkt in een ander land

Nr. 24, December 1988 • Johan Thielemans • Bourdet en film
alle personages uit de Franse filmgeschiedenis stapten; de hoer met het gouden hart voerde naar Marcel Carné; de légionnaire deed denken aan Gabin; de barman is één van de onvermijdelijke figuren op de...Zo kwamen de meeste van Bourdets idealen in het filmcitaat samen: het zorgde voor een directe leesbaarheid, want het greep terug naar een collectief geheugen dat typisch is voor de twintigste eeuw, en

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Ondertussen zorgde de Monnaie Dance Group Mark Morris (de opvolger van Béjarts Ballet van de XXste Eeuw) wel al voor gemengde gevoelens (zie elders in dit nummer). Sinds Mortiers directie (vanaf 1981

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Vlaams-Brussel (Klaas Tindemans). Een 'gouden gids' van het Brusselse theaterlandschap vervolledigt deze informatie...De lijn, zoals die tenslotte al vastgelegd werd in vorige eeuw, wordt vastgehouden

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Zoals in de muziek heeft men ook in de dans geen exact beeld meer van de uitvoeringstechnieken van de vroege negentiende eeuw...Mogen wij u ook wijzen op enkele onvolledigheden in uw gouden gids van het Brusselse theater ? De "Ancienne Belgique" is over het hoofd gezien en enkele kleine theaterinitiatieven met een Brusselse


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK