Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Ger Groot"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Ze hebben een groot risico genomen door Oedipus op dermate eigenzinnige wijze op toneel te zetten, waarbij ze flitsen van hun bekwaamheid hebben getoond...Schechner is ook de auteur van enkele standaardwerken over theater (Environmental Theatre en Public Domain) en van een groot aantal artikelen waarin hij op een unieke manier theoretische inzichten en...1981 speelde het Groot en Klein van Botho Strauss (regie Hans Croiset). Dit seizoen toert het Publiekstheater door de Nederlandse gewesten met Het Spaarvarken, een vaudeville van Labiche die bewerkt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Zijn gestalte, te groot voor het piepklein apparte-mentje, drukt onmiddellijk het onaangepaste uit...Misschien waren de onredelijke eisen van de arbeiders toen wel oorzaak van de crisis nu?!) De kloof tussen de cultuur van de arbei-ders en het theatermilieu is weer onoverbrugbaar groot...Onafhankelijk Toneel had namelijk de regisseurs Gerardjan Rijnders (Globe), Ger Thijs (Toneelgroep Theater) en Frans Strijards (ex-Projekttheater) als acteurs gevraagd

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Ze willen met een dertigtal mensen een groot avontuur beginnen: de romancyclus van Zola Les Rougon-Maquart tot een toneelstuk verwerken...BEKENDE GEZICHTEN, GEMENGDE GEVOELENS, auteur' Botho Strauss; vertaling: Ger Thijs en Astrid Wijn; regie: Dirk Buyse; decor & kostuums: Karlon F.; spelers: Warre Borgmans, Bob De Moor, Ingrid De Vos...En het vermoeden dat die vaak ontbreken, is groot (Fred Six, "Waar blijft het theater-féést ? Toneelseizoen 1982-1983", in De Standaard, 17 aug

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Het presenteren van een buitenlandse - of zelfs van een niet-Antwerpse of een niet-door-Antwerpenaren-al-jaren-gekende - groep is in deze stad nog steeds een zeer groot probleem m.b.t...naar iemand die een lang-lange getuige is geweest en nog is van de Antwerpse culturele verwachtingen en van de teleurstellingen toen die verwachtingen niet werden gerealiseerd: Ger Schmook, voormalig...Over het algemene culturele klimaat zegt hij: "Onze cultuurloosheid is nog steeds zeer groot

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
De stad telt een bijzonder groot aantal theaters (min of meer 40), concertzalen, variétés, cabarets, musea, galerijen en salons, 's Lands cultuur is in de hoofdstad goed vertegenwoordigd, ook al...galerij Der Sturm kan men kennis maken met de schilders van de in 1905 in Dresden gestichte groep Die Brücke (Lyonel Feinin-ger, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff...De aanwezigheid van een dergelijke hoeveelheid revolutionairen, avant-gardisten, trendsetters en vooral trendvolgers op alle gebieden doet de snel groot geworden stad al gauw vergeten dat zij ooit het

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Uit het verslag van de onderzoekscommissie van het Bourlaplan blijkt duidelijk dat Antwerpen kreeg wat het wou : "een schouwburg met zulk een groot aanzien dat het in gans Europa door de kenners zal...Ger Schmook, Antwerpens 'croni-queur par excellence' heeft in zijn onnavolgbare stijl deze interne verbouwingen tot in het kleinste detail beschreven onder de veelzeggende titel Beschouwingen bij een...Ger Schmook, Beschouwingen bij een praalziek vertoon, Tijdschrift Antwerpen, jg

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Antigone (KNS) In deze produktie zitten de toeschouwers op twee tribunes --cour en jardin-- op de scène zelf; daartussen blijft een groot speelvlak open...Geert Hinnaert; bewegingsadvies: Caro Lambert; stemadvies : Pierre Cal-lens; acteurs: Ann Bellemans, Hilt Devos, Anke Devrij, Mark Olysla-ger, Dirk Opstaele, Jürgen Ver-slype, Rena Vets...Dit alles in een goed ogende lay-out met heel veel groot afgedrukte foto's. Daarnaast is er een redactioneel gedeelte dat even onmisbaar is om meer te weten over de specificiteit van dit

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Er bestaat veel beter in dit genre: Ger-trud Stein, Raymond Quéneau, of bij ons Cees Buddingh en de al genoemde Battus...Ger Thijs Ger Thijs is vooral bekend als regisseur (o.a...Ingmar Bergman is na zeven jaar gedwongen (fiskale) ballingschap teruggekeerd naar zijn oude liefde: het groot Zweeds repertoiregezelschap Dramaten uit Stockholm (letterlijk groot: ± 1000 werknemers

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Behalve het feit dat hij er een aantal acteurs ontmoette die zijn filmwerk mee hebben groot gemaakt, heeft hij er weinig sporen nagelaten...Zij vormen slechts een klein element uit één groot mozaïek...Zo vinden we bij Wissel Theater een Vlaming (Pierre Callens), een Canadees (Neil Cad-ger) en een Amerikaan (Craig Wes-ton) terug

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Als men nog meer garanties nodig heeft, dan beluistere men vroe- ger werk van deze componist: Ascension, een prachtig stuk voor piano van 1967, of Jubilus voor kopers en...slagwerk van 1966, of het intrigerende stuk Nachtmuziek van 1970, één van de beste partituren voor groot orkest ooit in deze contreien geschreven...Een paar belangrijke zaken, echter, blijven onbetwistbaar: de inzet van ieder die erbij betrokken was, was zeer groot

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De zalen (en een Kammertheater of Kleines Haus in Duitsland zijn naar onze normen reeds groot) zaten altijd afgeladen vol, de meeste voorstellingen waren weken op voorhand uitverkocht...groot deel van zijn leven beziggehouden met die wellicht meest menselijke der menselijke eigenschappen: de lach...Theater-op-zolder veranderde later zijn naam in Nederlands Kamertoneel en nog later (1967) in Groot Limburgs Toneel, die eigenaardige Belgisch Nederlandse constructie, waarbinnen het in 1975 een

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Franz Marijnen in Rotterdam, Ger Thijs (even) in Arnhem, Hans Croiset - na een anti-revolutionair begin - in toenemende mate ook in Amsterdam, Gerardjan Rijn-ders in Eindhoven...Het gevolg is dat er artistieke leiders worden benoemd die maar één regie op zo'n groot toneel hebben gedaan en die in het kleine zalen-circuit nooit structureel subsidie zouden hebben gekregen...Nederland is echt niet zo groot dat je van die professionals niet kunt verwachten dat ze van Groningen naar Maastricht reizen om zich op de hoogte te stellen van wat daar de kop opsteekt

Nr. 30, Juni 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Te groot voor Vlaanderen, weggejaagd door het MMT, in de jaren '70 uit Amerika terug met zijn Camera Obscura, waarmee hij op dat moment toonaangevend theater maakt van zeer hoge kwaliteit...februari 1987 : Teater Malpertuis speelt Het beest in de jungle naar een novelle van Henry James, voor het theater bewerkt door Ger Thijs en in een eigen regie gespeeld door Mia Grijp en Dirk Buyse

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Ritsema • Het overkomt ons niet
Ook al blijkt hoe lan- ger hoe duidelijker dat de geschiedenis zich herhaalt en ook al riepen we dat we het nooit meer zouden toelaten, dat hun enige misdaad die ze...Maar helaas, de wereld is te groot en wij zijn te klein, wij verkeren in meelijwekkende toestand

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
Intussen viel ook de idee van een groot nationaal toneel dat de drie stadsgezelschappen zou moeten verenigen weer uit de kast...De ongelijke enscenering komt weliswaar voor een groot deel op rekening van de merkwaardige taal waarin de toneelstukken van Horvath geschreven staan...de handen van vertaler Ger Thijs is Eerste liefde het literaire pareltje gebleven zoals Beckett het ontworpen heeft: helder, gebald en uiterst trefzeker

Nr. 54, Februari 1996 • (advertentie)
DE KOMENDE NUMMERS: JANUARI Het noodlot onschadelijk gemaakt door Nelleke Noordervliet, Sam Ijsseling, Gerard de Vries, Ger Groot, Arnold Heumakers, Jos de Beus, Emile Ratelband en

Nr. 77, Juni 2001 • Loek Zonneveld • 'En toch beweegt ze'
Ik zag nog een Nederlandse uitvoering (Toneelgroep Theater, 1971, regie Hans Croiset, titelrol diens vader Max Croiset, met in een van de kleine rollen Ger Thijs), een bewerking van het stuk tot...Detail uit Het Leven van Galileï (Ger Thijs / Het Nationale Toneel) foto: deen van meer Meneer Galileï heeft verstand van instrumenten...Gretigheid Ger Thijs heeft voor zijn voorstelling bij het Nationale Toneel de drie versies, vooral de laatste twee, in elkaar geschoven, het stuk zijn strenge episodisch-epische structuur

Nr. 90, Februari 2004 • Loek Zonneveld • TIM: Tim Van Athene (Gerardjan Rijnders/ zt...
Opeens vallen de dagbladen over elkaar heen met de vaststelling dat er een groot aanbod is van op de (maatschappelijke) actualiteit gebaseerde theatervoorstellingen...die in een groot landelijk dagblad (middels een interview met de makers) werd geafficheerd als het portret van de moordenaar van de populistische politicus Pim Fortuyn, Volkert van der G. Toen de...Tim), Jochen Balbaert (Alkib) en Peter Seynaeve (Cor). Het spektakel ziet er geweldig uit, het vormgevings-team verdient groot respect


Development and design by LETTERWERK