Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


117 document(en) met "Franstalige" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De impuls ging uit van het franstalige "Institut Solvay", waar een werkgroep o.l.v...Belgische oplossingen zijn altijd gebouwd op drijfzand, zo ook hier moesten tussen de franstalige en Vlaamse afdeling en de reeds bestaande instituten compromissen worden gesloten die de school al bij...Zo werd aan het INSAS (het franstalige RITCS) een acteeropleiding toegevoegd, maar voor de vlaamse afdeling kon dat niet, want er was al de Studio Herman Teirlinck

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
zochten immers naar franstalige schrijvers in België...aan de franstalige kant wat bijverdienen

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
de droevige avonden van de anderen, en in het Franstalige theater was het helemaal kommer en kwel

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De Franstalige regisseur Henri Ronse stelde tijdens het panelgesprek dat de hoofdpersonen in Crommelyncks "tragi-comédies" een "langage exalté" gebruiken waarvan hij de kracht, poëzie en dramatische

Nr. 17, Maart 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Een merkwaardig fenomeen waarvoor als historische grond wel eens wordt aangevoerd dat de KVO tot 1934 niet in het vaarwater mocht komen van de Franstalige Bourla-opera, zich dus is gaan toeleggen op

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het theaterjaarboek van de Franstalige gemeenschap kreeg een facelift van ontwerper Stefan Loeckx: een rood randje op de kaft, een meer gestructureerde bladspiegel, grotere en mooiere foto's. Het...gevallen van een Franstalige auteur is, gemiddeld 27,13 keer gespeeld wordt

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
lesgeven, een bekende Franstalige zanger wilde zijn acteren bijschaven

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
De overige acht worden door Fransen en Franstalige Belgen in de taal van Molière geserveerd

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
relatie tot zijn Franstalige medeburgers als in die tot zijn "beschaafd spre- Rechts: Het koffiehuis - Dirk Roofthooft, Jacqueline Kaptein en Martin de Smet - Foto Ellen Kooi

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Hij ziet alle theatrale werelddelen passeren, maar het Franstalige theater, connais pas (en vice versa natuurlijk). De Vlaamse Brusselaar daarentegen kan rustig afwachten...En het Franstalige theater, volledig geconcentreerd in de hoofdstad (als belangrijke Luikse produkties niet naar Brussel komen, wordt dit expliciet op de uitnodiging vermeld), ligt binnen handbereik...de receptieve sector doet De Singel inspanningen om ook het Franstalige theater bekend te maken: Varia was al een paar keer te gast, en in april werd de Luikse groep Groupov gepresenteerd

Nr. 21-22, Mei 1988 • Inhoudstafel
Pan Lucas Vandervost bewerkte Pan van de Franstalige, Belgische schrijver Charles Van Lerberghe (1861-1907), en ensceneerde het stuk in het "schoon Vlaams" met het gezelschap De Tijd

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
de Franstalige sector is er geen theaterdecreet, wel verschillende stelsels die de subsidie regelen...Als je de subsidieregels van de Franstalige sector vergelijkt met die van de Vlaamse gemeenschap vallen een aantal verschilpunten op: de contractuele termijnen zijn langer, wat een planning op lange...Maar het meest markante verschil is uiteraard de betere subsidiëring van de Franstalige theatersector: de Vlaamse Gemeenschap heeft 520 miljoen over voor theater, de Franstalige Gemeenschap 593

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Een flagrant voorbeeld van deze -- laat ik het "achteloosheid" noemen -- leek mij het feit dat het Franstalige gezelschap Groupov met het superieure Koniec voor een paar luttele voorstellingen werd

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Franstalige Jeune Théâtre dat met Groepen als Théâtre-Laboratoire Vicinal (met T. Brulin als regisseur), E.T.M...Het festival wil eigenlijk alles tegelijk zijn: uitstalraam voor het eigen Franstalige theatergeweten (de breed Franse gedachte: België, Frankrijk, Canada, Senegal, enz

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Théâtre Océan Nord Le géomètre et le messager De vooroordelen over het Franstalige theater zijn taai, maar helaas ook waar...Alternatives Théâtrales Het Franstalige theater zonder Varia zou 1992 niet halen...Varia staat voor de Europese dimensie in het Franstalige theater, voor een groot repertoire, voor Duitse dramaturgie, voor gewichtige scenografie, voor belangrijke talentverzameling, voor Europese

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Voor de regie deed de KNS een beroep op de jonge franstalige theaterbelofte Dominique Serron, die in Brussel haar eigen Infini Théâtre heeft

Nr. 25, Maart 1989 • J.L. • Les Flamands
Vlaamse acteurs, zegt hij, gaan professioneler te werk dan hun Franstalige collega's. Bovendien zijn het doorgaans meer uitgesproken persoonlijkheden, en ook dat vindt hij belangrijk...Franstalige Brusselaars en Walen hebben nog minder reden om traditionele Vlaamse voorstellingen bij te wonen dan om naar hun eigen, even traditionele Théâtre National of Théâtre du Rideau te gaan...Voor het Franstalige publiek betekende het een ware ontdekking, een mirakel van anders en toch nabij zijn

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Een metropool waar verschillende culturen met mekaar botsen: de marollien en de Franstalige bourgeois, zuiderse immigrés en westerse EG-ambtenaren, ringbaarddavidsfondsers en new look-stedelingen...Overweldigd door een enorm aanbod moet hij zelf keuzes maken: het Franstalige of het Vlaamstalige theater, het receptieve of creatieve, opera en dans, experiment of traditie, auteurgericht...coprodukties opgezet, Franstalige theaters tonen geregeld Vlaams werk, creaties worden opgevolgd, KVS telt voor sommige produkties meer dan 10% Franstalige zaalbezetting

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
De Vlaamse theaterscène van Brussel -- met internationale allures en inhoud -- krijgt nu ook in Franstalige milieus een bijna mythische faam...Aan de andere kant geldt de publicitaire aanwezigheid van de Nederlandstalige theaterscène ook als een efficiënt propaganda-effect voor het niveau van onze cultuur naar de Franstalige en

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
vanuit het Vlaamse karakter van de KVS -- 'zijn' gebouw, hij was ook voorzitter van de beheerraad -- waar hij zich, als franstalige, niet mee wilde moeien...Maar enkel op basis van vrijwilligheid, en franstalige gemeentebesturen zullen niet zo makkelijk geneigd zijn om bevoegdheden weg te geven aan Vlamingen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK