Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december

Omslag

Pan - De Tijd Foto Keoon

Hoofdredactie

lef De Roeck

Redactie

Pol Arias, Mark Deputter, Hildegard De Vuyst, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries,

Marianne

Van Kerkhoven, Theo Van Rompay

Secretariaat

Leen Thielemans

Aan dit nummer werkten mee

Alexander Baervoets, Erwin Jans, Alex Mailems, Frank Peeters, Gunther Sergooris, Wim Van Gansbeke, Karel Van Keymeulen

Eindredactie

Jef De Roeck en Klaas Tindemans

Vormgeving, zet- en drukwerk

V.U.M.,

Groot-Bijgaarden

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement

(4 nummers) kost 780 fr. of tl 45 (CJP en +65: 700fr.

Of fl. 42); een steunabonnement (8 nummers) kost 2.000 fr, of fl, 120;

te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op KB-rekening nummer 433-1069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, O.LV.-Vrouw van Vaakstraat 83, 1000 Brussel; voor Nederland: Amrobank 47.29.50.312

IN

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 21-22, jaargang 6, mei 1988

DIT DUBBEL NUMMER

KNS, KVS, NTG, waartoe?

Wat is de functie van grote repertoiregezelschappen? Waartoe dienen de KNS, de KVS en het NTG? Deze honderdjarigen lijken nog steeds op zoek naar hun rol. Etcetera schuift enkele suggestieve gedachten naar voren, mede in het licht van de voorgeschiedenis van deze theaters, haalt er voorbeelden uit het buitenland bij en herinnert aan T 68, een poging tot hervorming van het theater in Vlaanderen, precies 20 jaar geleden. Pag. 2

Pan

Lucas Vandervost bewerkte Pan van de Franstalige, Belgische schrijver Charles Van Lerberghe (1861-1907), en ensceneerde het stuk in het "schoon Vlaams" met het gezelschap De Tijd. Etcetera publiceert de tekst. Pag. 25

Guy Joosten

De jongste van de jonge garde: Guy Joosten, 25. Hij heeft bij de Blauwe Maandag Compagnie al enkele opgemerkte produkties op zijn naam staan. Een daaronder is Nachtwake. Dit stuk van Lars Norén stond ook op de affiche van de KVS. Reden dus om te vergelijken. Pag. 41

Groupov

Het Luikse collectief Groupov, ontstaan als een scheur in de traditie, maakt theater op de grenzen van het theater. Daar voel je het leven en de belofte van iets anders. Pag. 71

In dit nummer ook nog:

Column van Wim Van Gansbeke, pag. 53

Speeltheater van Eva Bal niet alleen voor kinderen, pag. 57

"Duitse" aanpak in de enscenering van opera, pag. 61

Terugblik op Das Triadische Ballett van Oskar Schlemmer, pag. 66

Ariane Mnouchkine voert Gandhi ten tonele, pag. 75

Dirk Van Dijck is een geëngageerd acteur, pag. 81

Kroniek met recensies van Duiven en Schoenen van Dito'Dito, Romeo en Julia in de KVS, Over de dorpen in Arca, Depressie van de Korrekelder, Elektra in De Munt, Vinconvenant van La Salamandre, Scribe/Claus van Maatschappij Discordia en De miraculeuze Come-Back van Mea L. Loman bij het NTG, voorts boodschappen n.a.v. 40 jaar I.T.I. en de rubrieken Etcetera ontving en Gelezen, pag. 85

Dit dubbel nummer verschijnt uitzonderlijk in mei, in de plaats van de gewone nummers in maart en in juni, en kost 390 fr. (in Nederland: fl. 22,50).

Het volgende nummer verschijnt in september.

Koniec?

Het theater is een minderheidskunst, een restkunst. Zo ongeveer wordt het door Groupov geformuleerd bij het begin van de voorstelling Koniec, Vroeger, aldus de Luikse groep, werd de scène het schouwtoneel van de wereld genoemd. Maar hoe kan dat nu nog, als er geen wereldbeeld meer is? In elk geval geen samenhangend, universeel geldend wereldbeeld. En wat blijft er op zo'n scène dan over van een voorstelling?

Het theater, menen wij, is nu evengoed als vroeger een spiegel van de wereld. Maar in tegenstelling tot vroeger is het een gebroken spiegel, waarvan elke scherf een stukje wereld vat. Uit die scherven kiest Etcetera er telkens weer enkele, om na te gaan welke wereld er zichtbaar in wordt. Want -- zoveel is na vijf jaargangen wel duidelijk -- dit "tijdschrift voor theater" wil meer zijn dan een vakblad voor ingewijden: het wil, door kritische reflectie op de kunst, pleiten voor een kwaliteit van leven»

Om die taak te kunnen voortzetten, moet Etcetera op ruime schaal worden verkocht en gelezen. Nu het tijdschrift, na het afscheid van de uitgeverij Den Gulden Engel, in eigen beheer wordt uitgegeven, beslissen de lezers door hun abonnement te betalen, of de redactie ermee door kan gaan. Zo staan de zaken» Het woordje Koniec kennen we van de Poolse films: het betekent "Einde". Dat wilt U toch niet achter Etcetera plaatsen?

Jef De Roeck

ETCETERA

is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; wordt in eigen beheer uitgegeven door Etcetera v.z.w.; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Tuitenberg naar Lombeekstraat 48, 1680 Lennik.

Redactie en administratie Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83, 1000 Brussel tel. 02/512.1413

Etcetera v.z.w.


Development and design by LETTERWERK