Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "Franse Conventie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Ik deel u mee dat we de opdracht, die de Conventie ons door uw bemiddeling had toegewezen, terug moeten geven, daar we haar niet hebben kunnen uitvoeren...Wij waren aangekomen op Jamaica, drie afgezanten van de Franse Conventie, onze namen Debuisson Galloudec Sasportas, onze opdracht een slavenopstand tegen de heerschappij van de Britse kroon in naam...van de Franse republiek

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Verder brengt hij een fletse imitatie van wat men zich voorstelt van een galante Franse jongeheer: bordpapier...Men heeft zelfs de Franse televisie van bovenuit verplicht nog theaterfragmenten uit te zenden...De voorstelling van Freshwater negeert net als de tekst de schijn-deftigheid en de conventie van een historische periode en dat komt al van bij de aanvang tot uiting: de nationale hymne waarmee het

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Naar motieven van Labiche'. Eugène Labiche bleef als één van de weinige vertegenwoordigers van de 19de eeuwse Franse komedie (de comédie des moeurs, de comédie à thèse, de comédie burlesque, de...Oscar Wilde weet immers ook van 'omkeren': elk begrip, elke maatschappelijk verankerde instelling, elke zekerheid of conventie wordt op zijn kop gezet...Théâtre Varia daarentegen mat het, naar Franse gewoonte, ruim uit : een verheven stemplaatsing, groots opgezette scenografie, maar aan de binnenkant een beetje leeg

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Waarom brengt de Munt Franse opera's? Heeft regisseur Delvaux Pelléas et Mélisande tot leven gewekt ? Het was prachtig, meent Johan Thielemans, maar... Over de compliciteit van cultuurwerkers...Bij Gerard Mortier is dat antwoord duidelijk: hij heeft zich als taak gesteld Franse opera's te vertonen, omdat zoiets bij de traditie van de Munt hoort...De notenkronkels in deze opera zijn in grote mate gratuit, slechts het produkt van een conventie

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
muzikale conventie...Zo worden jaarlijks tournees georganiseerd van Franse, Duitse en Engelse theatergroepen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
de Franse Revolutie (het stuk bestaat voor een groot deel uit historische redevoeringen): streef je een wereld na waarin het goed wonen is voor jezelf, of ga je, met de deugd als vaandel, nog verder...Het zand als teken van de dood en gang van de geschiedenis: het hele' tijdsverloop tussen de Franse Revolutie, Büchner en vandaag...Centraal in Dantons dood zijn de scènes in de Nationale Conventie

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Zo is er bijvoorbeeld het probleem van Le Nozze di Figaro, een toneelstuk dat bij zijn première in Parijs op 27 april 1784 de Franse koning ontstemd had...Hier is door Bondy de toonaard duidelijk aangeduid: tegenover de inpalmende kracht van de erotische zinnelijkheid moeten begrippen als fatsoen, trouw en conventie het afleggen...Lorenzo da Ponte, Mémoires et li-vrets, 1829, Franse vertaling, Livre de Poche, 1980, p. 133 (Uitstekende commentaren en essays van Jean-Francois Labie plaatsen de teksten in een historisch

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Dat geldt voor alle podiumkunsten, die lichamelijke inzet, die door de Engelse term performing arts meer wordt gehonoreerd dan door het Franse arts du spectacle...Onlangs kwam mij een tweetalige, Engels-Franse mededeling onder ogen, waar met het niet gebruikelijke arts d'interprétation een gebrekkige poging werd gedaan om het Engelse equivalent weer te geven...De conventie en de scheidingslijn bepalen echter mede de aard en de graad ervan, en als zij er niet waren, zou theater als kunst zelfs niet overeind blijven

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Door die sterke contrastwerking, die alles te maken heeft met het organiseren van het ritme van een voorstelling, zette Brook een hele Shakespeariaanse conventie op zijn kop, door met name een...Het hele avontuur leverde een gefilmde documentaire op, waarin een scène het absurde en naïef romantische van de hele onderneming prachtig toont: een Griekse acteur en een Franse actrice, met het hele...De Franse kritiek zag hier zeer diepzinnige experimenten in.) Het dieptepunt werd bereikt bij Measure for Measure, een stuk dat in Brooks eerste periode tot een vuurwerk van invallen zou geleid hebben

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De regisseur was een soort agent die het verkeer regelde tussen cóté cour en cóté jardin, tussen tekst en conventie...Rudi Van Vlaenderen: "De Franse benaming was er eerst: Institut National des Spectacles et des Arts de Diffusion

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De Franse theatergroep L 'oiseau mou-che (eveneens bestaande uit mentaal gehandicapten) heeft hier waarschijnlijk model gestaan...Het ene al leuker dan het andere, vooral wanneer hij begint te delven in een door de conventie verdrongen vocabularium

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Het theatergebeuren moet steeds voortgaan, en de conventie van de muziek, met haar zware nadruk op het beleven van één emotie, mag de handeling niet stilleggen...Verdi vond in het verhaal van de Franse dame, die veel meer menselijke waarde had dan de goegemeente die deftigheid combineerde met hypocrisie, iets wat hem een gepaste commentaar leek op zijn eigen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Het westen met zijn stevige drama-traditie krijgt nog vaak bezoek van de meer op conventie gestemde schouwburgen...De Groupovpraktijk sluit niet aan bij een Franse traditie en stijl die grotendeels 18de-eeuws gebleven is en blijft steken bij Diderot en Marivaux

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Carlos Tindemans, "om te ontkomen aan de sleur en de conventie die op dat ogenblik op het officiële theater in Vlaanderen woog...Bert Van Kerkhoven van 1963 af in Antwerpen potentieel aangetoond met zijn opvatting in de lijn van Jean Vilar en het Franse Théâtre National Populaire

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Ensemble Théâtral Mobile Brussel Orgie In mei kon je in Brussel zowel gaan zien naar Salò, of de 120 dagen van Gomorra, de laatste film van Pier Paolo Pasolini, als naar de Franse...Het is trouwens prachtig hoe Dominique Boussel, de Franse acteur die de Man speelt, van Man in Vrouw verandert, zonder enig "nichterig" neveneffect...De Théâtres Conventionnés zijn per conventie aan de geldgevers gebonden: die conventies gelden voor vier jaar en worden, behalve bij slechte prestaties, normaal verlengd; de details van de conventies

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Die Deutsche Welle lijkt het Franse theaterlandschap eindelijk te overspoelen en die artistieke irrigatie leverde de voorbije herfst alvast een rijke theateroogst op...Minder humor biedt Georg Büchners klassieker Dantons Dood, een stuk dat vanzelfsprekend niet mocht ontbreken op het Franse repertoire in het afgelopen Bicentenaire-jaar...Deze produktie, in een Frans-Vlaamse bezetting, was ook te gast op het eerste festival van de Conventie te Saint-Etienne, naast o.a

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Festival van de Europese theaterconventie Saint-Etienne In de Franse stad Saint-Etienne vond van 16 tot 26 november het eerste festival van de Europese Theaterconventie plaats...Zo zijn we niet moeten gaan bedelen om met de Conventie te starten en het festival uit te werken, want we hebben daar drie jaar aan gewerkt...gebeurt er wanneer Brits flegma tegen de Franse tweelingbroers van Cowboy Henk oploopt ? En de bruiteur het nodige ontregelde lawaai verschaft ? Dan ontstaat er mogelijk een pro-duktie als Tout sur le

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Het tijdstip is interessant : het stuk La Mission (Der Auf trag) van H. Muller uit 1979 behandelt de naweeën van de Franse revolutie : de beslissing in 1794 van de Parijse Conventie tot wereldwijde...De dubbelproduktie van Langhoff was opgezet ter ere van de Franse Bicentennaire, de viering van tweehonderd jaar Liberté, Egalité et Fraternité

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
Het stuk speelt zich af in de nadagen van de Franse Revolutie...boeken na de toespraak van Robespierre in de Algemene Conventie laat alle mogelijke dictaturen uit de geschiedenis de revue passeren, van de inquisitie tot het stalinisme en het nazisme...De Franse Revolutie was de eerste revolutie in de geschiedenis die niet tot doel had een sedert lang geschonden of vergeten vorm van gerechtigheid te herstellen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Jan De Pauw • No Motherfuckin' Shiiiit...?!
Zoals het beschaafde kunstenaars past, beperkten de meeste commentaren over het getoonde werk zich gemakshalve tot één conventie: 'interesting'. Tot Jéróme Bel zijn gelijknamige stuk presenteerde...Het abstracte en luchtige spel van vier naakte, blanke (en Franse


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK