Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


54 document(en) met "fabres" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 30, Juni 1990 • Inhoudstafel
Gunther Sergooris plaatst Fabres opera in de context van Wagners romantisch ideaal van het kunstwerk als een "bovenwerkelijke sacrale vorm". Voor Klaas Tindemans trekt Fabre zich steeds meer op een

Nr. 33, Maart 1991 • Marijn van der Jagt • Let's dance : dit is Belgisch
Foto Dominik Mentzos die in zuiverheid en discipline Fabres klassieke schoonheidsideaal benadert...Zij speelt één van de hoofdrollen in Fabres opera Das Glas im Kopfwird vom Glas, over een vrouw die diezelfde macht van de verbeelding bezit...Maar bij Das Palast um 4 Uhr morgens (1989), één van die drie voorstellingen op basis van Fabres eigen theaterteksten, vond ik de chaos overtuigender en vreemder

Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
een theaterseizoen dat niet eindigen wil, maar waarin de cumulerende vermoeidheid ruimschoots goedgemaakt wordt door elke nieuwe Avond in Fictie: Pina Bausch in tweevoud, Peter Brooks Storm, Fabres

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Fabres 'verleiding' in Sweet Temptations is de structurele impact te overstijgen die te zwaar doorwoog op zijn vorige ensceneringen van zijn eigen teksten...Duchamp schreef dat "de bruid in wezen een machine is", en de motor van Fabres bruid functioneert door de liefde te bedrijven: "Mijn enige functie is de liefde te bedrijven". In het begin van de jaren...Vandaar haar antwoord, zoals elders bij Fabre: "Het is de andere kant/ Het verleden/ Ik ken het" (Fabres object De andere kant is interessant omdat het de andere kant is; Fressia die zich omdraait

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Verschaffel: "Dat was het probleem waar Fabres opera mee geworsteld heeft

Nr. 41, April 1993 • Johan Reyniers • De dans van het harnas
De recente solo-theatervoorstellingen voor Els Deceuckelier en Marc Van Overmeir mogen daar niet erg onder te lijden hebben, Fabres dans krijgt het des te zwaarder te verduren, meer bepaald omdat hij...De geharnasten zijn Fabres trouwste dramaturgen...De manier waarop het gebeurt, door middel van dans, is evenzeer een indicatie van Fabres visie op de manier waarop met dans wordt omgegaan

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
Fabres eigen inbreng, hoe inventief en rijk ook, kon niet opboksen tegen een machtige, op recuperatie afgestemde traditie...Sound komt daar, als meest opvallende element in Fabres dans totnogtoe, de met de armen nu eens trager, dan weer sneller, maar altijd veelvuldig gemaakte 'schaarbeweging' bij...De opera's vertellen het verhaal van de opkomst, de ultieme macht en tenslotte de ondergang van Helena Troubleyn, weliswaar door middel van tekst, maar van doorslaggevend belang is Fabres libretto

Nr. 43, November 1993 • Gunther Sergooris • Een mogelijke onmogelijkheid
Hoewel, de betovering van Fabres schoonheid heeft iets gevaarlijks: er zitten donkere kanten aan

Nr. 50, Juni 1995 • Gunther Sergooris • Onopgeloste spanning
Dat is niet bepaald origineel, de associatie met Fabres visioenen ligt voor de hand

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Ze wijst op de meerstemmigheid die leeft over Fabres werk binnen de kritiek

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Als een volleerd bricoleur verzamelt hij sporen en schemata van Fabres werk, naar aanleiding daarvan verstrooit hij die gegevens in een landschap van uiteenlopende theoretische kaders (Virilio...podiumwerk van Fabre niet als redder-protagonist te voorschijn komt, zelfs al zou dit onrecht doen aan Fabres originaliteit...De machinerie en de lichamelijkheid van Fabres kunst wordt dan een beeldscherm dat impulsen 'kanonneert' op de toeschouwer die nauwelijks nog zelf zijn waarneming kan sturen

Nr. 62, December 1997 • Carl Hourcau • Tussen hersenen en beweging
En ook vanuit de behoefte om een stap uit Jan Fabres werk te nemen...Bianco reageert dus in zekere zin tegen Jan Fabres werk maar ook meer in het algemeen tegen bepaalde dingen die ik rondom mij zie in de danswereld

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Fabres schizofreen artistiek universum worden omhulsel en inhoud, kledij en lichaam, fictie en werkelijkheid radicaal gescheiden...Elektroshocks Fabres operatrilogie The Minds of Helena Troubleyn behandelt impliciet opbouw en ondergang van de macht...De man die het bij iedere schok uitschreeuwt is daarentegen een acteur uit het 'burgerlijk theater' (zoals het in de context van Jan Fabres werk wel eens genoemd wordt): m.a.w

Nr. 64, Juni 1998 • Peter de Jonge • Portrait de l'inconnu
De enige mij bekende portretfoto van Marc Vanrunxt beeldt een scène uit The Pickwick Man af, Fabres portret van Vanrunxt...Elk accent, elke omkering wordt omgedraaid en genadeloos gerecupereerd in Fabres symmetrische logica

Nr. 65, Januari 1998 • Koen Tachelet • Theater van de vervuiling
Ook hierin kan je een parallel trekken met Fabres werk: in Sweet Temptations wordt de centrale ruimte van de scène ingenomen door twee gehandicapte wetenschappers, tweelingen, die in een steeds

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
De Fabres en de Vandekeybussen zijn bij de startfase niet gehinderd geweest door "we hebben geen budget". Ze zijn gehinderd geweest in hun tweede fase, dat is iets anders

Nr. 69, Januari 1999 • Alexander Baervoets • Manifest: De klassieke dans en wij
goed in. Dat bijna brutale omgaan met de norm, dat is de artistieke relevantie van Fabres dansstukken

Nr. 78, Januari 2001 • Stefaan Vandelacluze • Je Suis Sang: Trajecttheater van bloedbeelden
Fabres bloedtekeningen, die hij creëerde tijdens performances op het einde van de jaren '70 en recent ook in Lyon, duiden erop dat hij reeds langer gefascineerd is door het menselijke bloed...Toch is dit de logische uitkomst van Fabres onderzoek naar het bloed bij mens en dier

Nr. 80, Februari 2002 • Raf Geenens • Lichaamsexotisme
Hetzelfde kan trouwens gezegd worden van bijvoorbeeld Fabres /U long as the world needs a warrior's soul...Ook in Fabres voorstelling wordt het lichaam transparant gemaakt om als teken te functioneren voor het onderliggende discours; het lichaam wordt gebruikt om theatraal te communiceren over

Nr. 82, Juni 2002 • Raf Geenens • Eeuwige liefde en een zorgeloos huwelijk
Er zijn in Fabres Zwanenmeer ook diverse nieuwsoortige wezens, zoals het geharnaste insect Mantis en de ‘zoömorf’ – een ‘onhandelbaar lijf’ dat telkens weer ‘ontregeld raakt’. Behalve naar vroeger...Fabres interpretatie van Het Zwanenmeer sluit aan bij zijn voorkeur voor buitenstaanders, een symboliek die de programmabrochure tot uit den treure uiteenzet...Fabres Zwanenmeer blijft daarentegen vooral een exemplaar van een welbepaald genre, al laat hij een hele trein symbolen aanrukken om ons van het tegendeel te overtuigen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK