Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Dionysische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Het klopt, het dionysische in het theater, het ludieke, de spelende mens met de mogelijkheid zijn dromen om te zetten in concrete beeldentaal, daarbij geholpen door een regisseur, dat is verdwenen

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Alles moet kunnen, een totale vrijheid moet dit panische, dionysische (maar bijna mathematisch geënsceneerde) theater eigen zijn, tot op het walgelijke, pornografische en scatologische af

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
de strijd tussen het dionysische en het apollonische, de ondergang van de eenheid, en dies meer

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Verderop in de geschiedenis, gedurende de bloei van de Griekse beschaving, werden sporen van die rites mee opgenomen in de orfisch-dionysische traditie, welke ook haar invloed zou hebben op het latere

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
zijn oorspronkelijke, 'dionysische' roes laat de tragedie het persoonlijke leed van de gebroken tiran verwijzen naar een breuk in samenleving en wereldbeeld

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Van de tragos, de offerbok, en de Dionysische offerrituelen tot de Middeleeuwse paasrituelen, die de dood, het offer en de verrijzenis van het Lam Gods uitbeeldden, had het offergebeuren een

Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
Een veelheid van apollinische beelden van (een door mannen bepaalde) ordening en harmonie, waarbij de dionysische protest-tonen die van in den beginne aanwezig zijn onder de vorm van dreigend

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Een slingerbeweging tussen denken en dansen
Roger Copeland(1) noemt die achterdocht een heimwee naar het dionysische ritueel, dat hij - met Jane Harrison - definieert als een 'dromenon': iets waar je in de eerste plaats niét naar kijkt, maar

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
uitsluitend lijkt gewijd te zijn aan een vreemde dionysische cultus van Kracht en Energie

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
voor de verdringing van matriarchale en voor-aziatische elementen (zie de figuur van de Magna Mater in Interieur, 1971; Het schommel-paard ,1988). Zodoende kon de begeerte, het vitalisme en de dionysische...heeft gesteld en ontmanteld, die de voorlopigheid van elke kulturele orde aantoont, die de vrijblijvendheid en de zekerheden ervan bevraagt, het dionysische tijdelijk laat triomferen over het apollinische...Zijn theater van de opstand en de wreedheid herinnert ons tevens aan archetypische en dionysische driften waar we niet graag aan herinnerd worden

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Wel wekt hij de suggestie dat de tegenstelling tussen het Apollinische en het Dionysische in dans tot uitdrukking kwam in de tegenstelling tussen Nijinski's L'après-midi d'un Faune (1912) en

Nr. 64, Juni 1998 • Hans Op de Beeck • Een wereld met een smaakje
schijnbare onophoudelijkheid voor de 'ontvanger' een soort vacuüm creëert waarin hij de concrete, onmiddellijke wereld kan verlaten en er een deur naar de heerlijke dionysische roes geopend wordt

Nr. 64, Juni 1998 • Steven Heene • Een schokkende sint-vitusdans
Volledig naar Dionysische traditie voelen de drie koppels zich één worden, zoals eeuwen geleden ook de Bacchische koren van de Grieken het leven vierden met zang en dans...dit opzicht lijkt de Dionysische mens op Hamlet: beiden hebben ooit een ware blik geworpen op het wezen der dingen; zij weten, en vervolgens is handelen hen gaan tegenstaan, omdat hun handelen aan het...Volgens Nietzsche is het koor uit de Griekse tragedie het symbool van de opgewonden Dionysische menigte, die tegelijk medelijdend en wijs is. In medEia wordt dat bijvoorbeeld: 'I was a woman / I've

Nr. 74, December 2000 • Rud Vanden Nest • Vestiaire verplicht
Dionysische en Apollinische

Nr. 74, December 2000 • Dirk Opstaele • Bewegingen in de ziel van de toeschouwer
Een heidense kunst Het prostituerende, Dionysische karakter van de theaterkunst is de oorzaak van de moraliserende verachting en het intellectuele misprijzen die zij dikwijls heeft ondervonden

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
kunnen nog een stap verder in deze mise-en-abyme: de tragedie als ritueel zit op haar beurt ingebed in het overkoepelende ritueel van de Dionysische feesten

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Het individualistisch karakter ervan is belangrijk om het onderscheid te kunnen handhaven met Dionysische elementen uit de Griekse cultuur...de tegenstelling tussen apollonische en dionysische tendensen in een cultuur is het cynisme een derde, aparte categorie...Dionysische riten uit de Oudheid maken fundamenteel deel uit van de Griekse cultuur

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
Geïnspireerd door Nietzsches dionysische duiding van het theater had Fuchs reeds in zijn artikel Der Tanz uit 1906 de dans tot basisprincipe van het theater verheven

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
Nietzsche duidt de gemeenschap van dionysische feestvierders of tragedietoeschouwers aan met benamingen als ‘massa’, ‘schaar’, ‘gemeenschap’, ‘volgelingen’ of ‘volk’. Het door de dionysische...staat’ en ‘maatschappij’ (Die Geburt der Tragödie, §7). Wagners muziekdrama’s maken opnieuw aanspraak op het dionysische potentieel van de Griekse tragedie

Nr. 106, April 2007 • (Advertentie) • (Advertentie)
Insect’. Dit seizoen resulteren die in de voorstelling ‘UTOPIA GmbH/Hangende Tuinen’. Geïnspireerd door de Bacchanten maakt Peter Verhelst een voorstelling over het Dionysische lichaam, over verlan- gen, over


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK