Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Dina Al-Kassim"Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Een al even formele en verregaande benadering vond men in het tweede deel van Point Judith door de Wooster Group (de oude medewerkers van Schechner, die de wat te opdringerige leermeester aan de kant...constateert men dat de stripfiguren heel vlakke objecten zijn, die zich paradoxaal genoeg diep in de geest van de lezer griffen, ook al bezitten ze in geen enkel opzicht iets wat als een 'rond karakter' kan...Een interessante poging tot duiding van het hermetische Point Judith vindt men bij Dina van Berlaer, in het boek Het Politieke Theater Heeft Je Hart Nodig (Antwerpen, 1982). (3) Volgens de

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Dat een repertoiregezelschap een voorstelling als Der Menschenfeind speelt, heeft mij echt de ogen geopend, ook al zie je er de bekende acteurs-truukjes opduiken...Je moet de Amerikaanse maatschappij al heel grondig kennen om Route I & 9 helemaal te kunnen waarderen...Ook Dina Van Berlaer, professor aan de VUB, voelde zich erg aangesproken door King Lear

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
leest, vermoedt al meteen, dat die gelijkenis er wél is, maar dat men die bewust wil vermijden...Ik bedenk duizend versies hoe het gebeurd kan zijn, de ene al droeviger dan de andere, de tranen springen me in de ogen en ik krijg de krop in de keel terwijl zij nonchalant weggaat...Waar haalt het Kaaitheater al die jonge mensen vandaan

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
PAK'M STANZI ! auteur: Claire Luckham; groep: Nieuw Ensemble Raamtheater; regie: Walter Tillemans; kostuums: Bob Verhelst; choreografie: Rit Verhelst; training: Al Bastian; muziek: Jan Leyers; spelers...Het al zo dunne en vervelende stripverhaal werd tot een nog dunner libretto in karamellenverzen omgewerkt; de muziek wil én populair én modern klinken, maar er is te weinig métier voorhanden om ook al...Uiteindelijk, in de opstandige mars tegen de ernst, het atletische verzet tegen de onverschilligheid wordt al bij al vrede gevonden

Nr. 8, September 1984 • Inhoudstafel
Redactiesecretaris Luk Van den Dries Aan dit nummer werkten mee Sven-Claude Betünger, Marijke Caris, Mark De Geest, Erna Metdepenninghen, Carlos Tindemans, Dina van Berlaer-Hellemans, Paul Verduyckt...Het Berlijn dat ook al zo vaak te gast was in de Muntschouwburg

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Ik sta ook heel huiverig tegenover wat er nu gebeurt met al deze nieuwe Vlaamse theatermakers die, op één na, Ivo van Hove geloof ik, allemaal gevraagd zijn om in Nederland...Al deze mensen zijn machines die ongeluk produceren, maar Bourdet kan het hun niet kwalijk nemen, omdat hij zoveel begrip opbrengt voor hun falen...het vervolg op Met vuur spelen: een kwartet van twee vrouwen en twee mannen die het spel van de onbeantwoorde liefde spelen; men houdt van wie al besteld is, en/of de liefde is niet wederkerig, en

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Het programma bestaat uit vakken die al gedoceerd werden aan verschillende richtingen maar nu samen gepresenteerd worden...zitten hier al meteen in een polemische context, zoals professor Tindemans zelf toegeeft, en die ziet hij in eerste instantie tegenover de theaterpraktijk die de theaterwetenschap 'scheef' bekijkt...nog veel verder zou kunnen gaan dan in de Bijzondere Licentie nu al het geval is." Dat het programmapakket alleen maar steunt op bestaande vakken waarvan het enige kader is dat ze samen aangeboden worden

Nr. 45, April 1994 • Luk Van den Dries • In memoriam
Dina Hellemans leverde dit gevecht met de haar zo kenmerkende koppigheid...Naast de dagelijkse al te snelle perskritiek had deze behoefte aan een langer-termijn-denken, een breedtegraad en een dieptezicht...Alle tijd ging verloren naar het verdedigen van wat al maar minimaal uitgebouwd was

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
Sinds enkele jaren al wordt er gesproken over het vinden van een nieuw engagement in de kunst, over het opnieuw aan het trillen brengen van het membraan dat wereld en...Vandaag lijkt deze studie theaterwetenschap in precaire toestand te verkeren; door de plotse dood van Dina Hellemans van de VUB en door de ziekte van Carlos Tindemans van de UIA werd het...Driemaal joeg hij rond met al het water; de vierde hief hij 't achter hoog, de punt dook onder, zo 't een Ander heeft behaagd, tot boven ons de zee weer werd gesloten

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
Over al deze aspecten spreken de vrienden in dit boek en schetsen een leven van strijd, een leven vol hoge standaarden en verwachtingen, 'onvlaams compromisloos', zoals Luk Van den Dries het...natuurlijke lichaam snel ziet als een constructie van bepaalde culturele regels en je dus beseft dat je als toeschouwer al je culturele kennis dient in te zetten (cultuur als volledig open systeem) om...Bij de start van het door de betreurde Dina Hellemans opgezette project over 'vormingstheater', in de jaren '70 aan de VUB, dienden de medewerkers methodes en definities af te bakenen

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Avant-gardisme als neoacademisme
Van de Vlaamse leeuw wordt beweerd, overigens meestal al zingend, dat hij ontembaar is. Over de podiumkunsten kan worden gesteld dat ze al lang gekooid zijn - en wel precies door het podium...Volgens de recensente van De Morgen was Bels jongste exploot zelfs 'in een notendop tegendraads geniaal en ongetwijfeld van het beste dat er dit seizoen op alle Vlaamse en Brusselse podia al te zien...Maar voor wie klapten al die enthousiaste mensen in hun handen

Nr. 93, Januari 2004 • Jeroen Peeters • Schimmenspel als herinneringsarbeid: Het documentaire theater van...
Dat komt ons absurd voor, terwijl het al even absurd is te veronderstellen dat die man heeft opgehouden te leven zestig jaar geleden, namelijk door zijn verleden buiten de tijd te plaatsen en hem zo...Als Mroué na anderhalf uur voorstelling zowat alle artikels heeft doorgenomen, toont hij nog een korte video die al het voorgaande in een nieuw perspectief zet...12 Over documenten als hysterische symptomen, zie Dina Al-Kassim, 'Crisis of the Unseen: Unearthing the Political Aesthetics of Hysteria in the Archeology of the New Beirut', Parachute 108, fall 2002


Development and design by LETTERWERK