Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Die Soldaten in de Munt"Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
de bewerking van de roman van Zola Germinal, of hoe de Fransen hun arbeidersklasse zien in de loop der geschiedenis; verder Viehy, een produktie gespreid over twee avonden die liet zien hoe de Fransen...Luk Van den Dries Opera van Frankfurt Die Soldaten De pers was unaniem: de opvoering van Die Soldaten door de opera van Frankfurt in de Munt was een gebeurtenis...Die Soldaten Die Soldaten (Opera van Frankfurt) Maar het sterkste moment van de voorstelling komt vrij vroeg op de avond

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
56 Het postmoderne theater Jef Demedts (NTG) is een acteur die zich, in de grote Engelse traditie, inleeft in zijn rol...Als verklaring werd aangevoerd de momentele bloei van het Vlaamse theater en dat de redactie van dit blad zich wil profileren door het Nederlandse theater met het slagersmes in de hand te bespreken...Cuadra de Uitgeverij Kritak Vesaliusstraat 1 Sevilla, de Medea van Ro Theater, het Werktheater, Die Soldaten in de Munt, de B-3000 Leuven tel

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Deconstructie van de taal is an sich niet subversief, enkel in relatie met de verwarring, het ongemak omtrent de verhoudingen, menselijk en politiek, die in de tekst aan de orde zijn...Hij stort zich in de armen van Alkmene met al de chaotische kracht die schuilt in de eros; hij is, in de woorden van Hacks, de "bundeling en belichaming van alle menselijke vermogens", in staat tot...Van de Mannen van den Dam krijgt hij een lakonieke luciditeit toegemeten (de rammelingen van Amphitryon vangt hij onverstoorbaar op op zijn hoed - die hij dan wel voor de gelegenheid in de hand neemt

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Die negatieve instelling is organisch te verklaren: de kijk die de samenleving heeft op de publieksgroep waarmee kinderen jeugdtheater bezig is, heeft uiteraard zijn weerslag op dat theater zelf...Orkater met Zie de Mannen vallen en latere deelgroepen als De Horde met Wangedachte of De Mexicaanse Hond met Graniet en De Wet van Luisman vestigden die reputatie...De ontwerpen van O. Schlemmer, maar ook die van W. Kandinsky, E. Lissitzky en L. Moholy-Nagy, roepen een beeld op van een ontmenselijkt theater waarin de scène, de acteurs, de belichting en

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De aap die even de scène op mocht aan de hand van zijn begeleider en de slang die via dit afleidingsmaneuver opgebracht was, konden aan het publiek wel respectievelijk vertederde en gruwende kreten...Enfin, het bekende opwindende gevaarlijke spel met gevoelens, de vakantieliefdes aan zee, met een zon die de lijven ophitst en de zee die ongestoord de branding spoort...Geen lauwe mystificering: de portretten bieden zich aan de lezer aan, kijken je recht in de ogen, de foto tast het lichaam ongenadig af: de reactie van een hand die op een kaak neerkomt, het zweet dat

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De enige actie die men uit de tekst kan distilleren, bestaat erin dat de klant, die de jas van de dealer geweigerd heeft, de zijne op de grond gooit, zodat ze quitte zijn...Zolang het niet om de abstracte vraag gaat, maar telkens opnieuw over de inhoud van elke concrete illusie: die van de moralist, die van de cynicus, die van de theatermaker, die van de toeschouwer...Hij onderstreepte vooral de overlevingsdrang en de wil om de menselijke waardigheid te behouden, die de vervolgden in het aanschijn van de dood bezielden, en ook de complexiteit van de situatie waarin

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Haaks Bij de creatie in de Munt werd de dramatische kracht van de muziek weinig gediend door de regie...En de Munt zet zijn noodzakelijk beleid van creaties verder: er is wat in de maak van Peter Schat (hopelijk komt die met een overtuigend libretto voor de pinnen), en van Jan Fabre (een postmodernist...die Gorecki, een Poolse componist uit de moderne school, mee in de boot heeft genomen). Het blijft dus uitkijken, en hopen op de witte raaf: een nieuwe opera die niet alleen tot waardering maar tot

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De interessantste bijdragen van het eerste boekdeel zijn die over de dramaturgie van het Duitse volkstheater, de bespreking van het melodrama als inspiratiebron voor Fassbinder en de afsluitende...Artikels die ingaan op de interactie tussen theater en andere media, zijn er rond performance en het werk van Spalding Gray, de Woos-ter Group, Saskia Noordhoek en Fabre, over de nieuwe dans en de...nemen in de Scala, de El Bardo, de Luna... Ook hij zelf bevestigde in een interview met Bert Van Kerkhoven in De Scène van april 1968, dat hij in die Brusselse periode "zijn stiel geleerd" had

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
De Macht... was er een soort dialoog tussen heden en verleden, zowel op de bühne, in de architectuur van de zaal, in de iconografie die ik gebruikte als in de muziek (de muziek van Wim Mertens...Waar ik in feite op zoek naar ben is "Het meten van de wolk" - dat is ook wat ik mijn danseressen steeds zeg: "Je moet de wolk meten die boven de bühne hangt". De onweerswolk, of de wolk waarachter de...De muziek heeft een onderliggende toon die mij bij een eerste beluisteren doet denken aan mensen die de Marseillaise zingen terwijl ze worden gefusilleerd door Duitse soldaten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Stein heeft voor de personages oogstrelende, historische kostuums gekozen, die zowel naar de Renaissance als aan de re-interpretatie van de Pre-Rafaëlieten (een Engelse schildersschool uit de tweede...Alleen de beelden van de mythe, die andere wereld van de uitvergrote emoties is nog even bij ons -- de overlevende personages op de scène drukken in afgrijzen hun handen tegen de oren om het al te...vast verbonden is aan de Komische Oper, de schouwburg in Oost-Berlijn, waar Kupfer artistiek directeur is). De soldaten die hem omringen, hebben zwarte uniformen, die ik ergens in het Oostblok plaats, maar

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Koot (wijzend op de zigeuner) Hé, hé, een man die er geen is! (Ook de aanwezige vrouwen geven commentaar; het gaat over de armoede, de vuilheid, het heidendom en de opschepperigheid van de zigeuners...Je houdt alleen maar van munt, die witte of goudgele gezellin, Michette (zingt; Perchta begeleidt haar op de herdersfluit) Op de vedel zing ik geerne, op de vedel nacht en dag...Die lijkwades, de stampende herrie van de trommels, de hoorns, de bellen, de zwaarden, de bezems, de harken en die dorsvlegels

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Als je slechts zes produkties uitbrengt, zoals het dit seizoen in de Munt het geval is, wordt het natuurlijk erg moeilijk die 30 % te halen...Die Entführung aus dem Serail in de regie van Karl-Ernst Herrmann is zelfs een co-produktie met de Munt...Die Soldaten van Bernd Alois Zimmermann werd in de opera van Köln gecreëerd en stelde toch ook heel wat buitenissige eisen aan het traditionele apparaat

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Jakob Lenz
Lenz is een "kameropera", dat begrip slaat vooral op de kleine bezetting die vereist wordt en niet zozeer op het feit dat het voor een kleine, intieme ruimte bedoeld zou zijn : de produktie...Büchner en Lenz : namen die in de geschiedenis van de moderne opera een cruciale rol spelen...Büchner was de auteur van Wozzeck waarvoor Al-ban Berg de muziek schreef; naar Lenz' toneelstuk Die Soldaten maakte Bernd Alois Zimmermann zijn be- roemde opera

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Het Hooglied als verzachter
De creatie voor de Munt van de opera Reigen, naar het toneelstuk van de Weense schrijver Arthur Schnitzler, kwam tot stand in een samenwerking van regisseur Luc Bondy, componist Philippe Boesmans en...Hij leerde tijdens de jaren van Mortier dat opera onvermoede mogelijkheden bood, en dat in de afgestofte versies die de Munt met de regelmaat van een klok presenteerde een grote actuele relevantie...Alban Berg heeft niets van de kracht van het schandaalstuk Lulu weggenomen, en Die Soldaten van Zimmermann is zo hard als de tekst van Lenz

Nr. 44, Februari 1994 • Johan Thielemans • Carmen, een tragedie
Carmen is de stoute meid die de mannen om de vinger windt...Dat alles getuigt van de wil om iets van de realiteit op een operascène te tonen, Carmen, De Munt / Johan Jacobs wat in 1875 erg...Hoe juist hier de opvatting van de regisseur is, blijkt uit de enorme spankracht die uit de scène spreekt

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Claggart, de man die de ondergang van Budd bewerkstelligt, is natuurlijk op de eerste plaats de typische slechte, die het vanaf het eerste moment op Budd voorzien heeft en voor wie maar één zaak telt...hun natuurlijke expressie in de geïnspireerde ambachtelijkheid van de componist, die laat horen dat hij schreef niet voor de eeuwigheid, maar voor hen die in het theater plaatsnemen...Hiermee bevestigt deze tenor zijn theatrale mogelijkheden, die hij in de Munt reeds demonstreerde als Laca Kiemen in Janaceks Jenufa en als een onhandige, naïeve, maar daarom niet minder gevaarlijke

Nr. 55, April 1996 • Gunther Sergooris • Verboden en vergeten
De haat die Hitier tegen de joden koesterde, stamde misschien uit de Oostenrijks-katholieke traditie...Zij Der Kaiser von Atlantis (Victor Ullman / Peter Kier) - deSingel & de Munt & Theätre de la Place behoorden over het algemeen tot de laat-ro-mantische richting...De kritiek op die opvoeringspolitiek van de Vlaamse Opera kwam hoofdzakelijk uit Franstalige hoek, zodat deze een communautair tintje kreeg; dat was niet van die aard dat het de verantwoordelijken van

Nr. 90, Februari 2004 • (advertentie)
op dinsdag 2 maart) Slechts weinigen uueten iets af van de vreselijke slag die geleverd werd in het UUaalse GemblouH in 1940...Ben Hamidou en Sam Touzani, twee Brusselse acteurs, vertellen het 'vergeten' verhaal van de Noord-FUrikaanse tirailleurs die toen aan de zijde van de geallieerden gesneuveld zijn...Guardian) ^^ , £e De Munt: 24, 25, 26 en 27 maart 2004, 20u00 ö I LaMon I lil flyll I ■ lil mIJf TO, ' 'yvJg i*' [)|[Jj,- I t t [info & Tickets: 070/23:39.39 www.demurit.be


Development and design by LETTERWERK