Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Die Hamletmaschine"Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Elk van die besprekingen krijgt een apart kader mee: bij het stuk Die Schlacht wordt uitgeweid over biografische bijzonderheden, bij Philoktet hoort iets over de bewerking van klassiekers, Mauser...Bovendien probeert Wieghaus kost wat kost van Muller een dissident schrijver te maken, een reflex van vele Westduitse kritici: met die zin wil Muller 'eigenlijk' Stalin een trap na geven, die passage...Theo Girkhausen, Die Hamletmaschine, Heiner Müllers Endspiel

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
recente deel van Müllers omvangrijke oeuvre: alle stuk ken vanaf Die Hamletmaschine waren aanwezig...Nog zag ik de Die Hamletmaschine gespeeld door het Zimmertheater Tübingen, Zij situeerden deze tekst in een psychiatrische inrichting met vage reminiscenties aan gaskamers...Naar Avignon, Daar spelen leerlingen van de Ecole supérieure d'Art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, onder regie van Hervé Loichemol drie stukken van Müller: Herakles 5, Die

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
bewerking zoals Jan Decortes In het Kasteel of zelfs Müllers Die Hamletmaschine; twee voorbeelden waarin het bewustzijn van de vervormingen die Hamlet als cultureel erfgoed onderging én het besef dat nieuwe...kwalijke smaak die vandaag verbonden zou kunnen zijn met uitlatingen als degene die Shakespeare aan het slot zijn feeks in de mond legt: "thy husband is thy lord, thy life, thy keeper, thy head, thy sovereign...Wat in de voorstelling ontbreekt is die nuance van de twijfel, die aan de wanhoop een diepere tint kan geven

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
New York en Hamburg Die Hamletmaschine, Muller werd gevraagd door Wilson voor medewerking aan Death, Destruction and Detroit, deel 2, aan de Berlijnse Schaubüh-ne maar haakte af...Wilson laat Quartett formeel aanknopen bij zijn enscenering van Die Hamletmaschine: opnieuw staan tafel en stoelen centraal, opnieuw wordt een personage door verschillende acteurs gespeeld...De werkverdeling in het duo ging terug op die oude afspraken tussen twee clowns: Cois, de witte clown, die introduceerde, aanreikte, een steuntje gaf en Jef, de kleine clown, die de sprong maakte, de

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Maar toen was er opeens die lezing van Ulrich Mühe (dezelfde die nu de glansrol van Hamlet speelt) bij de Heiner Müller Werk-schau in Berlijn-W, juli '88 van Die Hamletmaschine...Hamletmaschine) Natuurlijk zijn er tal van teksten uit Hamlet die op de actuele politiek kunnen wijzen, maar die worden door Muller zonder verder commentaar doorgegeven...Veel critici menen dat Muller zijn Hamletmaschine in het licht van de nieuwe politieke situatie er maar tussen gefrommeld heeft ! Die Hamletmaschine was echter al in '88 gepland : Muller wist van

Nr. 45, April 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Redactioneel: Nog altijd
helaas -aan actualiteit heeft ingeboet: nog altijd is er die anachronistische organisatievorm die nergens beantwoordt aan de principes van modern theatermanagement; de bestuurswijze is nog altijd...Weer eens werd de kans verkeken om van het moment van de directiewisseling gebruik te maken om eindelijk de structurele problemen die reeds zolang de werking van de KNS hypothekeren op een grondige...Voor de Antwerpse agglomeratie en eigenlijk voor het hele Vlaamse land betekent dit dat voorstellingen als die van William Forsythe en Jan Fabre of Heiner Müllers Hamlet/Hamletmaschine, zoals die

Nr. 66, December 1998 • Peter Anthonissen • Genotvolle wonden
Ars Amatoria, een theaterconference door Ron Cornet waarmee vooral gemikt wordt op het scholencircuit, is in die zin een luchtig postscriptum om de zeden te verzachten na de slag die Brasch en...Heiner Müller is in dat opzicht een prima voorbeeld: wie zou in de regisseur van het zwierige Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui (1995) de auteur van het weerbarstige Die Hamletmaschine (1977...Die houding wordt verbeeld door Lazare, die in alles de tegenpool is van Dirty: zij cijfert zich weg ten voordele van de revolutie, en is danig gechoqueerd wanneer Troppmann haar argumenten wegwuift

Nr. 88, September 2003 • Jan Ritsema • 'Tot dat soort uitspraken laten we ons...
De verscheidenheid aan teksten die de afgelopen vier decennia gespeeld zijn hebben vaak tot vormvernieuwingen geleid, die dan op hun beurt weer tot het schrijven van soortgelijke teksten aanspoorden...Hamlet is zo een tekst waarin al die eigenschappen op een virtuoze manier gecombineerd worden, maar Die Hamletmaschine, Wittgenstein Incorporated, Kopnaad en TODAYitlysses evengoed...Met andere woorden, het gaat om een bouwsel dat niet op een ander bouwsel lijkt, maar dat zich van de wetmatigheden die het over zichzelf heeft afgeroepen bewust is, en er om die reden bewust van

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
Dat gebeurt bijvoorbeeld in de teksten van Heiner Müller vanaf Die Hamletmaschine (1977) of in bepaalde theaterexperimenten uit de jaren tachtig, waarin mensen als machines worden gepresenteerd en...Zij hebben vaak gewerkt als restaurateurs van kerken, en later voor de Italiaanse cinema, die in die periode veel peplum-films maakt...Zijn pessimistische wereldvisie past perfect bij Chéreau, die zonder moeite een lijn ziet die loopt van Shakespeare over Edward Bond naar Heiner Müller


Development and design by LETTERWERK