Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


49 document(en) met "De Eenzame Weg" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
zoals Herrmann in zijn aantekeningen heeft genoteerd: 'De eenzaamheid en de ontreddering van de personages in de ruimte...Ook op dit gebied wordt de vertoning door opposities doortrokken: er is het volledig gestileerde gebaar dat op de muziek drijft, er is de weg over het toneel die een muzikale figuur volgt, maar...De verhouding tot de mens wordt de ganse vertoning lang aangegeven door de eenzame stoel, links op het voorplan

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
bekijken van de hand met de gesloten vingers, de verlegen hand die bijna naar de mond komt... De vier jonge vrouwen voeren alle bewegingen samen uit, tot in de perfectie, tot op de seconde nauwkeurig...Ik bedenk duizend versies hoe het gebeurd kan zijn, de ene al droeviger dan de andere, de tranen springen me in de ogen en ik krijg de krop in de keel terwijl zij nonchalant weggaat...Toon Brouwers, dramaturg bij de KNS, heeft de indruk dat in de zeventiger jaren de inhoud primeerde op de vorm en dat nu net het omgekeerde aan de hand is. Falso Movimento en Hesitate and Demonstrate

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Ik begon je uit de weg te gaan en ook de mensen uit de buurt meed ik zoveel mogelijk, maar mijn huisbaas nam al geen blad meer voor zijn mond en voer met veel misbaar tegen mij uit...De opstand is de zee en de lucht, de ontelbare verzamelplaats van heilbot tot wulk, met de mooie meisjes, de robaard, de zonnevis, de grieten en uilen en alle andere vissen en alle andere dieren...SCÈNE VIJF : MONOLOOG VAN DE EENZAME BEWONER (De eerste bewoner leest de bijbel, mijmering

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
250 p.) langs mechanische weg op het dak van de Oosterpoort gezet Het dak van de Oosterpoort is veranderd in een gestyleerd, geometrisch landschap dat een polemische relatie onderhoudt met de...De zoogdieren verdwijnen, dan de vogels, dan de kruipende dieren en eindelijk de vissen, de schaaldieren, de weekdieren, de gelede dieren...En ge wilt nu gulzig proeven ... maar de schalen zijn reeds lang leeggedroogd daar in de eenzame en voorgoed afgesloten kamer uwer jeugd, en alleen wat dorre droezem is op de bodem achtergebleven

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Chéreau maakt van zijn personages de gevangenen van zijn visie "La solitude est une loi et Ie ciel est vide", het zijn verwanten van de tragisch-eenzame personages uit zijn film L'homme blessé...Het raadselachtige van de actie heeft mij de eerste maal totaal in de ban gehouden, omdat het natuurlijk de mogelijkheid suggereert dat dit raadsel opgelost kan worden, tot de vele duistere momenten...Al die drukte gaat de eenvoudige menselijke verhoudingen en dus de waarheid uit de weg, alsof de regisseur gaandeweg geen geloof meer had in zijn stof

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Zo ver weg van de scène, ben je meer toe-schouwer dan wanneer je er met je neus op zit...Hoe dicht zaal en scène in het kleine Brugse theater De Kelk ook bij elkaar liggen, toch bleef daar nog een afstand tussen de eenzame vrouw op het toneel en het publiek {Oude suksessen, 1978); terwijl...de handen klappende mensen, links en rechts, beneden en boven, vlakbij en in de verte, van de fauteuils over de loges tot de balkons

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Als ik aan de prestaties van de Vlaamse acteur uit de jaren vijftig en zestig denk, herinner ik me in de eerste plaats het schrijnend gebrek aan techniek : een degengevecht was altijd belachelijk...De sporen van de geschiedenis in een lichaam zijn ook deel van de spanningen en de betekenissen van een tekst...die zin was de Marivaux-opvoering hoopgevend (prangende vraag: zal Gilis de weg opgaan van De Decker en moeten toegeven aan de inertie, of zal hij permanent nieuwe energieën kunnen loswerken

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
de Franse regisseur Jean-Pierre Bouvier, voor het eerst dit seizoen een voorstelling neergezet waarbij de risico's van het artistieke bedrijf niet uit de weg werden gegaan: eerst en vooral is er de...Misschien ligt dit fragment, deze "passage" door het hoofd van Bernhard en Lamers ten grondslag aan de eenzame acteur, aan zijn lot overgelaten, de Hamlet op zoek naar Shakespeare, de recitant op zoek...Hij onderstreepte vooral de overlevingsdrang en de wil om de menselijke waardigheid te behouden, die de vervolgden in het aanschijn van de dood bezielden, en ook de complexiteit van de situatie waarin

Nr. 19, September 1987 • Dirk Bohnen • Simultaan
Dan: de zalen in de congresgebouwen, de halls van hotels, de bars, de mannen, hun regelmatige bezoekjes en veel lange en eenzame nachten, en veel te korte nachten, al...Het stoorde hem dat zijn hoofd niks verdrong van wat hij achter zich wilde laten, hij wilde voor een tijdje weg, en hij werd woedend want deze dagen behoorden hem toe, hem en niet de Food...Ze rookte de ene sigaret na de andere en laat in de nacht ging ze terug naar de kamer

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Alsof de beschrijving van de spaaklopende verhoudingen nog niet treurig genoeg was, heeft Ayckbourn er een oom Harvey bijgevoegd, een eenzame man die alleen gefascineerd is door wreedheid en agressie...Ziet men echter deze stukken in een regie van de schrijver zelf, dan ontdekt men de psychologische diepgang van de personages, de talrijke nuances in de uittekening van de verschillende karakters...zijn geheel slaagt de ploeg onder de leiding van Verbist aardig in de opdracht: Walter Moeremans tekent een aandoenlijk onhandige dokter, en hij maakt van de scène waarin hij willens nillens een

Nr. 28, December 1989 • Steven Berkoff • HARRY'S CHRISTMAS (Smakelijk Kerstfeest)
andere...waarop de niet-bestaanden worden geteld...de rest van het jaar kan je in de massa wegzinken...maar nu verzamelt de massa haar krachten, rent dan weg en daar sta je dan...naakt...met je kaar-ten...niet...DE DOOD IS DE DEFINITIEVE OPLOSSING OM JE ELLENDE BIJ JEZELF TE HOUDEN EN DE DOOD IN TE WIEGEN...DE DOOD IS JE ELLENDE TOT HET EIND MEEDRA-GEN...PROBEER ER LIEVER VANAF TE KOMEN...LANGZAAM...STUKJE...Vandaag is net zo'n dag als alle andere...over de duinen en de polders van ons mooie Holland lachen de blozende gezichtjes ons tegemoet...graaiende vingertjes rijten de linten eraf staren met eerbied naar de

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
dat plaatsvond na de laatste opvoering van Entführung, bleken de meest angstige verwachtingen van kritisch links in de DDR bewaarheid : de CDU, een partij van ex-collaborateurs met de Honecker-kliek...Zij en haar man waren destijds eenzame contestanten, die na de val van Honecker even naar Oost-Berlijn waren teruggekeerd om de maatschappij te veranderen...De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat het kapitalisme onmiddellijk op de trein gesprongen is. Het zijn Kohl en Dregger die zeggen dat de mensen de linkse stellling moe zijn

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Wij zullen de weg van de tanks beschrijven, herboren uit Hannibals olifanten, van de slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog via Stalingrad, de Duitse droom van de Zuidpool, naar Berlijn met wisselende...rolverdeling en met de MACHT VAN HET NOODLOT op het operatoneel (de civilist in de laatste geschutskoepel heet Erich Wonder). De mansverhuizing van de 20ste eeuw vanuit de verschrikking van de inflatie op het...maakt er ongaarne een eind aan) FORTINBRAS KLAGE van Zbigniew Herbert (JIJ KOOS DE MAKKELIJKE WEG DE EFFECTIEVE STEEK / MAAR WAT IS DE HELDENDOOD VERGELEKEN BIJ DE EEUWIGE WAKE). Het lelijke cyclopenoog

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Daarom bieden zij de samâ aan, want, stellen zij, de doctrine van de Mevlevi is gedurende de hele geschiedenis van de Islam altijd de meest open en tolerante geweest...Ze draaien van hem weg, nog met de handen op de eigen schouders en de armen voor de borst gekruist, alsof ze zichzelf vasthouden, bij elkaar houden...Het choquante van Carpe, Carpe, Carpe is de deling tussen 'vorm' en 'inhoud', tussen de aanwezigheid en de onschuld van de kinderen en de volwassen tragiek van de teksten

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De onmogelijkheid om een horizontale rechtlijnige weg af te leggen, de obstinaatheid waarmee de vis tegen het glas botst, zich spiegelt, samenvalt met zichzelf en weer een uitweg zoekt, verticaal nu...die zin was de keuze van Edward Hoppers "Cape Cod Mourning" op de affiche raak : een eenzame vrouw die uit het raam leunt, de blik op nergens...Maar dat neemt niet weg dat informatie over de achtergronden en over de omstandigheden waarin een werk ontstaan is, het waarnemingsveld kan uitbreiden, en beter begrip en intenser genieten in de hand

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Daarom ook vond Marivaux dat de debitering van de tekst en de gestiek van de akteurs niet mochten gepaard gaan met een grote inleving in de psychologie van de personages...Als Sylvia zich op het einde van het stuk overgeeft aan de liefde van de Prins, gaat ze bovenop de spiegel staan : een oprechte keuze die de twijfel opheft en de volle overtuiging in haar nieuwe...De verklaring voor Shakespeares inkonsekwentie moeten we zoeken in de speciale sfeer waarin hij zijn Midsummernight's Dream situeert : in de wereld van de droom en de fantasie; of nog ruimer : de

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Martha Graham
Die eenzame danseres, niet eens zo jong meer, met haar Spartaanse groep van meisjes die zich allen schenen te dwingen tot replicas van de stalen vrouw die zij was, scheen mij naïef of pretentieus toe...Martha Graham) "Ik geloof dat de dans in essentie de verering, de aanbidding is van het leven, de rituele viering van een onbekende god, een god zonder naam...Martha Graham) "De Amerikaan is bezeten van het verlangen te bewegen, weg te gaan, nieuwe horizonten te ontdekken

Nr. 34, Juni 1991 • Karen Welling • De Trust speelt Weisman en Roodgezicht
Geen eenzame cowboy die de vrede in een vroeger zo rustig dorpje weet te herstellen, die tijdens 'hign noon' afrekent met de boef in kwestie en vervolgens met de plaatselijke onderwijzeres trouwt...Ze waren op weg naar New York om daar de as van Bella, zijn overleden vrouw en haar moeder uit te strooien...De wankelmoedigheid tussen uitvergroot stereotype en wat vaag ingeleefde psychologie zorgt in de eerste helft van de voorstelling geregeld voor samentrekkende tenen

Nr. 35, September 1991 • (advertentie)
Eenzame Weg (Ger Thijs) 17 januari 92 Blauwe Maandag Cie Boste (Luk Perceval/Johan Dehollander) 7februari 92 Theater Teater Rudimentair (Jappe Claes/Pol De Hert) 14 maart 92...1991 DE SEANCE naar Franz Kafka scenario en regie Paul Feld 15 november 1991 i/m 25 januari 1992 DE ONDERGANG VAN DE TITANIC naar Hans Magnus Enzensberger scenario en regie...AMATEURGEZELSCHAPPEN SABAM stelt affiches ter beschikking van de amateurgezelschappen die werken creëren van de bij haar aangesloten auteurs

Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
De goud bedrukte opschriften op de barakken blinken even pijnlijk als de matrozen die aan hun zondagse liefje hun eenzame kazematten laten zien...Als een tank dwars door de menigte heen -zo moet het Tien an Men plein gevoeld hebben- banen we ons een weg, weg van het oorlogstoerisme...De optie van Hollandia om vanaf volgend seizoen met een vaste kern van acteurs te werken die per project eventueel aangevuld worden, is duidelijk bedoeld om de afgelegde weg verder uit te puren, en om


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK