Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


29 document(en) met "De Cauter" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Tussen de ritten spraken Lieven De Cauter - presentator van het TV-programma Container - en Etcetera- redacteur Klaas Tindemans met Jan-Joris Lamers, het gezicht van Maatschappij Discordia...De figuur van de rentenier, die ten overvloede aanwezig is in de stukken van Bernhard, hoort thuis rond de eeuwwisseling en je blijft er nog aantreffen tot vlak na de Eerste Wereldoorlog...Als je nou kijkt naar de discussie naar het peil van de kritiek, naar de kwaliteit van de literatuur, naar de positie van de kunstenaar in onze samenleving, dan is het overal kommer en kwel, en zegt

Nr. 27, September 1989 • Inhoudstafel
Verstockt Aan dit nummer werkten mee Nic Balthazar, Hugo Boets, Lieven De Cauter, Alex Maltems, Stephan Moens, GuntherSergooris, Robert Steijn, Cees Tahey, Leen Thielemans, Wim Van Gansbeke, Gretl Van...14 ETCETERA Driemaandelijks, nummer 27, jaargang 7, september 1989 IN DIT NUMMER Vlaamse Opera Op de ruïnes van de Opera van Vlaanderen wordt de Vlaamse Opera...Tsjechoslowakije en T want to be in America'. Lieven De Cauter en Klaas Tindemans

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Canetti ontmoette er Biecht, Dali sprak er Mick Jagger, Baudelaire ontwikkelde er zijn moderniteitsbegrip,... en onlangs zag ik Lieven De Cauter driftig krabbelen in taverne Le Coq...Wanneer Stan of de Roovers de traditionele rol van regisseur of speler bekritiseren, is dit maar een 'rituele heiligschennis'. Uiteindelijk past de vernieuwing van deze gezelschappen binnen de logica...het nu gaat om de kunstenaar, de ambtenaar, de buurvrouw of de vrouwenloper, ze feesten er binnen dezelfde muren

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Voor de futuristen was de botsing tussen enerzijds de moderne techniek en anderzijds de traditionele kunstopvattingen en de daarmee samenhangende genre-indelingen, nog een deels schrikwekkende, deels...De meestal provocatief bedoelde these over 'het hiernamaals van kunst' (L. De Cauter) is dus verre van nieuw, laat staan hedendaags...De constructivistische knip-en-plak-praktijk is hier met andere woorden synoniem met een inhaalbeweging van de kant van de mens tegenover de visuele overmacht van het apparaat, dat de gebruiker dan

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
dit geval zou volgens Lieven De Cauter in zijn Archeologie van de kick de 'beperkte houdbaarheid van de verhalen' gaan spelen: verhalen die tegen andere verhalen uitgespeeld worden, ficties die andere...Lieven De Cauter het zo aardig beschrijft in zijn Archeologie van de kick, maar het tijdelijk uitstapje uit de normaliteit slaat zelf om in ernstig handelen...speler wellicht de diabolische gids die zich 'er doorheen slaat' (dia-bolos), zoals De Cauter etymologisch formuleert

Nr. 61, Januari 1997 • Personalia
Lieven De Cauter is filosoof en auteur van o.m...De archeologie van de kick' (De Balie, 1995). Met Leen De Backer schreef hij eerder de tekst 'Het maniërisme van Nadine Tasseel' voor de MUHKA-catalogus 'Tableau vivant -Nature morte (en omgekeerd...Inside the visible, ICA Boston, 1996). Klaas Tindemans is universitair docent rechtsfilosofie aan de KUB Tilburg en televisierecensent bij de krant De Standaard

Nr. 61, Januari 1997 • Lieven De Cauter • Schouwstukken van Nadine Tasseel
De hele foto draait rond de paradox van twee bewegingen: de vrouw steunt tegen de muur met de rechterhand en ze trekt er zich van weg met de linkerhand...De rug, de ruggegraat en de schouderbladen die al te sierlijk te voorschijn komen uit de V van het open kleed - het wordt allemaal kalligrafisch...het belangrijk te weten dat de vrouw voor de camera en de vrouw achter de camera dezelfde zijn, dat fotografe en model samenvallen

Nr. 61, Januari 1997 • Inhoudstafel
Johan Wambacq Aan dit nummer werkten mee Peter Anthonissen, Klazien Brummel, Eda Cufer, Lieven De Cauter, Eric De Kuyper, Jan Goossens, Rudi Laermans, Jan Lauwers, Carine Meulders, Griet Op...over recente Shakespeare-films 17 Schouwstukken van Nadine Tasseel Lieven De Cauter leidt een katern met foto's van Nadine Tasseel in 24 De zaal die niet gedoofd kan worden...Een verhaal van Eric De Kuyper over choreograaf Hans van Manen en over de biografie die over hem verscheen 36 Balanchine en de essentie van het ballet Klazien Brummel beschrijft het oeuvre

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
legendarische Judson Church Dance Theater, de 40ste verjaardag van Balanchines ballet Agon, en de 45ste verjaardag van wat algemeen de postmoderne dans wordt genoemd (de absolute strekking binnen de moderne dans...opbrengen de - op sommige avonden frequente - dode momenten tijdens een improvisatieavond te vergoelijken in naam van de onmiddellijkheid van de gemaakte keuzes en de zogenaamde authenticiteit van de expressie...Zoals Lieven De Cauter verklaart in De Archeologie van de Kick, is de moderne - en laatmoderne - mens door vervreemding en versnelling in de leefwereld het contact met de dingen kwijtgeraakt

Nr. 65, Januari 1998 • Bart Verschaffel • Foto's, teksten, (gesprekken)
De teksten van Laermans en De Cauter gaan wel theatraal 'te ver', en riskeren de obsceniteit...Lieven De Cauter publiceert Uit 'Het boek der openingen', enkele centrale bladzijden van zijn totaaltekst over de 'pantheïstische eros', die meteen ook de 'ware eros' is. De inhoud van de tekst, maar...De Cauter neemt een voorschot op het moment dat alles gelijk zonder schuld naast elkaar zal bestaan, de codes vergeten zullen zijn en de transparantie zal heersen

Nr. 66, December 1998 • Lieven De Cauter • Glossen over messianistische muziek
aard en maat geheel verschillend van de tijd van de verlossing of van de muziek of van de waarheid' (onze cursivering). De gelijkstelling tussen waarheid, verlossing en muziek wijst op de symbolische...taal, maar uiteindelijk van de verloste toestand (zoals in de uitdrukking 'de tijd van de verlossing of van de muziek'). Met het toekennen van een uitzonderingspositie aan de muziek, treedt Benjamin...het noodlot, en dus uit de natuurgeschiedenis; een bevrijding uit de mythe en de schijn; en uiteraard ook uit de zondeval: uit de schuld en uit de schaamte

Nr. 66, December 1998 • Veronique Patteeuw • De tijd van de muziek
Lieven De Cauter (1959) is cultuurfilosoof en is net als De Mey en Schirren docent aan P.A.R.T.S.. 1. De tijd en de duur De Mey: 'Beginnen bij het begin'. Laten we dat idee...De Cauter: Waarom is in de geschiedenis, in de traditie altijd de muziek benaderd geworden vanuit aritmetica...De Cauter: We sluiten de cirkel, want we zijn dit gesprek begonnen met het verschil tussen de tijd van de wijze en die van de kunstenaar; de kunstenaar heeft een bepaalde angst voor de dood die hem

Nr. 66, December 1998 • Personalia
Guy Cools is dansprogrammator voor Kunstencentrum Vooruit (Gent). Lieven De Cauter is cultuurfilosoof...Hij geeft les aan de afdeling architectuur van de KU Leuven, aan de Willem De Koning-academie in Rotterdam en in PARTS...Evenals Lieven De Cauter is ze lid van Oxymoron

Nr. 66, December 1998 • Inhoudstafel
Eindredactie Johan Wambacq Aan dit nummer werkten mee Peter Anthonissen, René Boomkens, Guy Cools, Lieven De Cauter, Jef De Roeck, Erwin Jans, Gert Keunen, Stephan Moens, Veronique Patteeuw, Peter...Thierry De Mey en Lieven De Cauter 34 Glossen over messianistische muziek Lieven De Cauter over de messianistische muziekopvattingen van Walter Benjamin 37 Het jazzgevoel in het...56 Naar de geest, niet naar de letter Guy Cools over Brecht in Vlaanderen, van de jaren '60 tot de jaren '90 61 Genotvolle wonden Peter Anthonissen over de kunstenaarsvereniging

Nr. 67, Maart 1999 • (advertentie)
een nieuwe editie van KORSTMOS, met maar liefst vijf jonge projecten + een STUDIEDAG rond het produceren van jong werk en omgaan met jonge artiesten + de voorstelling van de Victoria CD-ROM...Bovendien bieden Interviews met figuren als Lieven De Cauter, Eugène Bervoets, Alain Platel, Chantal Pattyn, Dirk Pauwels ... u een inkijkje in de interne en externe keuken van dit intussen...En op de koop toe koppelt de cd-rom naar een website en een printbare tekstindex voor up to date informatie en gebruiksgemak ... Jan De Pauw (docent RITS, medewerker Xplo en bezig met

Nr. 74, December 2000 • (advertentie)
KOEN DE CAUTER bi passxs iii dbn xbttbb (bxigischb bbbmixbb) do...ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE iiassbnbt,bavbl, x. stxauss vr...inleidingen vinden plaats in de foyer een half uur voor aanvang van de voorstelling CULTUURCENTRUM BRUGGE 2000/01 SINT-JAKOBSSTRAAT 20-26 8000 BRUGGE

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • 'Het is alsof je als performer moet...
Ik moest door de geschiedenis van Europa en het Westen gaan, door de geschiedenis van de kunst en van de podiumkunsten, die overigens nauw met elkaar verweven zijn, om het vermogen te verwerven...De hoofdinteresse van Afrikaanse dansers was politiek, dit toont zich ook in de dansvorm, de evolutie van de dans zelf was niet iets wat dansers echt bezig hield, er veranderde dus weinig...Afrika heb je aan de ene kant het probleem van de dominantie van de westerse standaarden en aan de andere kant het probleem van de zelf-determinatie

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck, Marleen Baeten • KUNST MET GATEN
De associatieve ervaring -de koppeling die al kijkend ontstaat tussen de werken en de plek waar deze gepresenteerd worden- is de aanzet van een dramaturgie...Een voorbeeld van die laatste soort is een wat ambitieuzer project waar ik samen met Lieven De Cauter aan werk: The Art of Joking in the late 20th Century (van Bruce Nauman tot Maurizio Cattalan). Op...Ik vond Metro>Polis een geslaagd project omwille van de hoge mate van infiltratie van de meeste kunstwerken in de metrocontext

Nr. 77, Juni 2001 • (advertentie)
catherine delasalle ■ het muziek lod & ceremonia ■ muziektheater transparant ■ safri duo ■ het toneelhuis ■ namur break sensation ■ michèle anne de mey ■ manuela rastaldi ■ jan fabre ■ koen de...cauter ■ spiegel strijkkwartet ■ ictus ■ robert crumb ■ needcompany ■ il tempo ■ de tijd ■ dirk van esbroeck ■ sarah wookey ■ de roovers ■ rubio strijkkwartet ■ luka bloom ■ emio greco ■ de nieuwe snaar ■ meg...stuart ■ Ie ballet du nord ■ wim vandekeybus/ ultima vez ■ akram khan ■ joost zwegers en vele anderen CULTUUR CENTRUM BRUGGE vraag nu de brochure 050/44 30 40 tickets

Nr. 79, December 2001 • (personalia)
Klaas Tindemans is dramaturg bij De Roovers, docent aan het departement RITS, afdeling Dramatische Kunst, van de Erasmus Hogeschool Brussel en gastdocent aan de Faculteit Wijsbegeerte van de...1996 promoveerde hij tot Doctor in de Rechtsgeleerdheid op een proefschrift over de relatie tussen de antieke Griekse tragedie en de ontwikkeling van de juridische dogmatiek...tongeren: De Velinx Boekbandels Antwerpen: Acco-Somville, Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac, Standaard Boekhandel brugge: De Bladwijzer, De


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK