Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december

Omslag

Vrijdag - Toneelgroep Amsterdam Foto: Niek Kortekaas.

Hoofdredactie

Luk Van den Dries

Redactie

Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven

Secretariaat

Dirk Verstockt

Aan dit nummer werkten mee

Nic Balthazar, Hugo Boets, Lieven De Cauter, Alex Maltems, Stephan Moens, GuntherSergooris, Robert Steijn, Cees Tahey, Leen Thielemans, Wim Van Gansbeke, Gretl Van Ourti, Dominique Van Steerthem, Wim Ver-meylen, Dirk Verstockt.

Eindredactie

Hildegard De Vuyst, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries

Zetwerk, vormgeving en lay-out Theaterpublikaties vzw Max Van Overstraete, Dirk Verstockt

Drukwerk

Drukkerij Dekoninck, Brussel

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer, een jaarabonnement (4 nummers) kost 780 fr. of fl.45 (CJP en +65: 700 fr.

of fl.42); een steunabonnement (8 nummers) kost 2.000 fr. of fl.120; te storten op KB-rekening nummer 433-1069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, Visverkoperstraat 13, bus 13,1000 Brussel; voor Nederland: Amrobank 47.29.50.312

Losse nummers kosten 220 fr., in Nederland fl. 14

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 27, jaargang 7, september 1989 IN DIT NUMMER

Vlaamse Opera

Op de ruïnes van de Opera van Vlaanderen wordt de Vlaamse Opera gebouwd. Zelf nog volop in de steigers, met een Gents vervallen operagebouw, en een interne brokkelige machtspyramide, gaat het zijn eerste seizoen in. Een gesprek met artistiek directeur Jef De Roeck over de artistieke lijn en de structuur van het gezelschap, en enkele gedachten bij de ouverture. Pag. 2

DE VIAAMSE OPERA

Niek Kortekaas

is één van de talrijke plastische kunstenaars die hoe langer hoe meer hun handtekening zetten bij het vormbewustzijn van het Vlaamse theater. Hij put zijn inspiratie uit het straatbeeld, viaducten, staalconstructies, glazen puien, maar ook het huis om de hoek voor het decor van Vrijdag. Een gesprek over scenografie, de relatie met de toeschouwer en de achterstand van het Vlaamse decoratelier. Pag. 10

Louis XIV

Het gaat niet goed met de Vlaamse toneelschrijfkunst. De auteurs klagen over gebrek aan belangstelling en steun, de theaters over gebrek aan kwaliteit. Of niet? De eenakterwedstrijd van het CBA kreeg massale respons. Eén van de winnende stukken is Louis XIV een autopsie van Frank Hellemans. Aantekeningen en de integrale tekst. Pag. 26

Discordia

De Ghelderode en de Marollenwijk. Yamamoto en zijn peperdure vodden. Bernhard en 'wir haben es nicht getan'. Rilke en du Perron. Richard Serra en het milieubesef. Proust en 100% acryl. Inpakken en uitpakken. Tsjechoslowakije en T want to be in America'. Lieven De Cauter en Klaas Tindemans. Jan Joris Lamers en Discordia. Pag. 40

Lijken

De Vlaamse Opera die van start gaat en Gerard Mortier die ermee stopt, zijn de belangrijkste elementen van het nieuwe seizoen. De nieuwe ploeg van de Vlaamse Opera heeft een zware erfenis gekregen met nogal wat lijken in de kast, een verroest mechanisme, een verouderd publiek. Met Mortier voorop probeert men de stal uit te mesten, maar moet daarbij ondervinden dat op verrotte plekken stof blijft kleven, Mortier zelf, wiens dreiging tot ontslag altijd een goed paswoord vormde voor interne en externe conflicten rond het nieuwe operahuis, heeft nu aangekondigd vervroegd uit de Munt te vertrekken. De doelstellingen (Europese operakwaliteit in de Munt en garanties voor een nieuwe degelijke Vlaamse opera) waren bereikt, en het aanbod hoog: de leiding van het meest pres-tigieuse, en dus ook conservatieve, operafestival de Salzburger Festspiele. De Belgische cultuur is zijn belangrijkste en meest invloedrijke pleiter kwijt. Men is natuurlijk gelukkig met het succes van de Vlamingen in het buitenland (Hoet in Kassei, Mortier in Salzburg, Antonis in Eindhoven), en aflossing is een noodzakelijk fenomeen in de kunst. Maar waarom blijven de lijken altijd zitten en worden de meest vitale krachten door het buitenland gekocht? "Het loopt hier langzaam leeg" zegt Niek Kortekaas in een gesprek verderop, waarbij hij zelf steeds langer op de baan is naar Amsterdam, Groningen, Tourcoing. De lijst wordt inderdaad onrustbarend lang: Sam Bogaerts, Ivo Van Hove, Jan Versweyveld, Pol Dehert, Viviane De Muynck, Chris Nietvelt, Arlette Weijgers, en vele anderen krijgen in Nederland de kansen die ze hier nooit hadden kunnen krijgen, omdat het bestel gescleroseerd is, doorstroming onmogelijk, artistieke vernieuwing miskend. De hoogste tijd dat woestijn Vlaanderen de lijken begraaft en de scheuten giet.

Luk Van den Dries

In dit nummer ook nog

Europalia goes Japan, pag. 20

Portret van DDR-regisseur Alexander Lang, pag. 48

Column van Wim Van Gansbeke, pag. 54

In de Kroniek een verslag van het zomers festivalleven in Hamburg, Avignon en Brussel, recensies van De Grenssteen van Dito Dito, L Train to Eldorado van het Squat Theatre, Die Reïnkarnation Gottes van Jan Fabre en diens tentoonstelling in Oostende, en verder boek- en videobesprekingen, prijzen, in memoria, transfers, etcetera, pag. 55

ETCETERA is een uitgave Theaterpublikaties vzw Verantwoordelijke uitgever is Alex Mallems, Leliestraat 81, 2540 Hove

Redactie en administratie

Visverkopersstraat 13, bus 13, 1000 Brussel Tel. 02/511.24.60 02/513.14.18.


Development and design by LETTERWERK