Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "De Bron en Controverse"Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Sluipende Armoede is een voorbeeld, maar er zijn ook nog De Bron en Controverse...Maar De Bron en Controverse hebben dit gemeen dat de zoektocht naar financies dreigt de hoofdbezigheid te worden...Het idee kwam van Walter De Buck en motor achter de zaak is Guido De Leeuw (fotograaf en decorbouwer bij Arena), die spreekt van een vijfjarenplan als het gaat om de inrichting van de zaal

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Af en toe is het schunnig, af en toe plezierig (zoals de variaties op Suske en Wiske-titels : 'de gladde glipper', 'de sputterende spuiter', 'de kwakstralen', ...) vaak vlak en flauw...Heestermans houdt echter van de tekst (niet ten onrechte trouwens), wil de taal van Racine de eer geven die haar toekomt en lijkt in de eerste scènes, via het sobere spel en de droge zegging van...Langzamerhand zal de actie, die de bestaande orde verstoort, ook de soli- diteit van de doos doorboren: de zijwanden gaan eerst open, en in de laatste akte valt ze zelfs

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Meng deze categorieën, leg ze op de weegschaal en je bekomt volgend resultaat: Enerzijds de gezelschappen waar creativiteit en door de band artistiek verantwoorde produkties de bovenhand halen...De tuinman van de koning), en nieuw op het programma staan stukken van Shakespeare (alweer, en ook hier als openingsstuk, deze keer Hamlet), Beckett, Gogol en Guido Van Meir (De stoel van Stanislawski...En AtZ, Commyn/De Bron, Tempel, Teater In Team, Controverse, het Affront, Het Begrip (met J.E.H.A.N.N.E

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Verrassend is dat er geen binnen of buiten is voor de handen die met de inslag spelen in de gangen van de sprong en de inslag afwisselend voor en achter de schering bewegen...De man komt tot zijn subjectiviteit omdat hij in staat is de wonden van de splitsing en de scheiding te boven te komen, terwijl de vrouw geen subject is en geen eigen verlangen heeft...Iedere andere ruimte die zich ver van de tirannie van het symbolische en de macht van de fallocratische blik hield – de prenatale, de pre-oedipale, de chora enz

Nr. 86, April 2003 • They will love me for that wich...
De toen vierentwintigjarige Kane werd door het overgrote deel van de pers en de publieke opinie onmiddellijk verguisd en verwenst omwille van de fysieke en psychologische gruwel die ze onverbloemd op...De uiterlijke pijn wordt van de oppervlakte naar binnen getrokken en de strijd van de personages met zichzelf en de wereld om hen heen wordt geïnterioriseerd...Het geflirt met de dood, de onontkoombare noodzakelijkheid ervan, de ontgoocheling, de angst en de verlossing zitten in één groot theatergedicht verwe- ven en wekken zowel fascinatie

Nr. 100, Februari 2006 • (redactie Etcetera) • Lexicon
Bron: www.wikipedia.be Alba genetisch gemanipuleerd fluorescerend konijn, gecreëerd door wetenschapper en kunstenaar Eduardo Kac, als commentaar op de groeiende invloed van de...de zwarte middenpagina’s vormen de herhaling en de mutatie een tangconstructie rond de metamorfose; een drie-eenheid die niet meer dialectisch is, omdat elke synthese onherroepelijk zal exploderen...Men meende overal en in alles fractalen te onderkennen en de wiskunde werd te pas en te onpas toegepast; zozeer zelfs dat anno 2004 fractalen een beetje in diskrediet zijn geraakt in de wetenschap

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
De bron van de ergernis is visueel, en de reactie is selectief...De Ander (mét hoofdletter) is de centrale (denk)figuur in de naoorlogse filosofie en heeft concrete politieke gestalte gekregen in de Verklaring van de Rechten van de Mens en in het eigentijdse denken...Richard Rorty). Terwijl de multiculturalist de waarheid situeert in de culturele verworteling en in de gelijkwaardigheid van culturen, is de waarheid voor de transculturalist precies de culturele


Development and design by LETTERWERK