Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


56 document(en) met "Dat Magazine" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Gale, Lutgerink en Timmers staan hier te lande onbekend vanwege de eerder vertoonde en in selecte kring fel toegejuichte produkties A Circular Play, Let's Start a Magazine en The Tragic Tale...Een en ander maakt dat de balletliefhebber wellicht geschokt wordt door het bruute, soms anti-esthetische van dit danstheater...mijn geest, dat is de idee dat je over alles zou kunnen nadenken

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
de wensruimte van de opera (of het theater) komt dat publiek even van het andere dromen, maar het weet dat de grijze realiteit buiten de deuren wacht...Dat is muziek-technisch fout, want dit instrument speelt zo zacht dat het verdwijnt in de orkestrale massa...Het is bekend dat een publiek, in doorsnee, afwijzend staat tegenover tegendraadse opvattingen en dat het die pas later eventueel kan rekupereren

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Het was niet nodig om het programma te lezen om te begrijpen dat het over de traditionele man-vrouwrelatie ging, dat de vrouwen de dagelijkse huishoudelijke karweien opknapten en dat ze daar op de...Als het over dans gaat, zie ik ook zo graag bewegen, maar vlug bleek dat dat wel een te subjectieve gedachte is. De lappen stof waren nu vervangen door donskussens, de onder- door baljurken, maar de...Er wordt een lichamelijke inspanning geleverd en het stoort niet dat je dat merkt: je wordt dan toch iets gewaar

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Dat het NVT zich tussen twee of zelfs veel meer stoelen bevindt, leidt er al tien jaar toe dat hier zowel conventioneel-realistische stukken (58,5% van het repertoire) geprogrammeerd worden als meer...experimentele of niet-conventioneel-realistische werken (41,5% van het repertoire); dat leidt er ook toe dat in het boek enerzijds de INS in de periode van Mistero Buffo als voorbeeld voorop gesteld wordt en dat...op artistiek vlak het gamma willen bestrijken van boule- vard tot avant-garde; op maatschappelijk vlak zowel links als rechts willen staan: kan dat

Nr. 6, Maart 1984 • (advertentie)
Met Knack Magazine bent u niet alleen goed en degelijk geïnformeerd over de volledige aktualiteit in binnen- en buitenland, maar leeft u ook intenser mee in de boeiende wereld van de kunst en kuituur...Het zou maar al te jammer zijn dat u van dit uniek "teater"-aanbod geen gebruik zou maken...JA ik wens gebruik te maken van uw uitzonderlijk teater aanbod en neem een abonnement op: ? Knack Magazine 52 nummers met inbegrepen elke donderdag Weekend Magazine ? 595 fr

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Weinig theatermakers bij ons blijken in staat te zijn plezierig toneel te scheppen dat ook onvervalste kunst is. Waar verschuilt zich hier iemand als Jéróme Savary, om er maar één uit het buitenland...Wie doet dat bij ons ? Wie kan dat ? Komisch talent als dat van Nand Buyl ligt bestoft in een vermolmde KVS...Het is natuurlijk eigen aan de jeugd, dat zij opinies absoluter en vierkanter stelt; eerst later leert men hoeken afronden, krijgt men oog voor het relatieve van de dingen

Nr. 7, Juli 1984 • (advertentie)
Theater is nu eenmaal dat opwindende medium waar literatuur,muziek, beeldende kunst, filosofie, noem maar op, mekaar ontmoeten...Al zes nummers lang is ETCETERA een fraai ogend magazine

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het is waar dat de dood voor ons vandaag zo onwezenlijk geworden is, dat ze theatraal overkomt; het is waar dat oud worden vandaag vaak beleefd wordt als het spelen van een nieuwe rol, omdat men...Ik vind het schandalig dat uw magazine de theatermaker Jan Fabre op zo'n manier in het daglicht stelt met een artikel dat bol staat van oppervlakkigheid en van domme vergelijkingen omtrent Jan Fabre...Het is Jan Fabre's grote kracht dat hij juist "die dingen" toont waar P. Teugels zo tegen gekant is. Is het niet mooi dat jonge mensen zo door de scène gepassionneerd zijn dat ze er "blauwe plekken

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Sam Shepard
hun Magazine wordt Sam Shepard de "Amerikaanse Hugo Claus" genoemd en de moeilijke transpositie van vooral de wijdse sfeer van agrarisch Amerika naar hier, laat vermoeden dat men het stuk...Een geheim dat niet toevallig wordt losgeweekt door Shelley, het vriendinnetje van de na zes jaar teruggekomen kleinzoon Vince...Aan het slot krijgen we een herhaling van dat beeld, nu echter met een ongedefinieerd object in de armen dat het opgegraven dode kind kan suggereren

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
dat er de laatste tien jaar een enorme vooruitgang op dat terrein geboekt is en dat de cliché-beoordelingen ("een goede zegging", "mooie decors", "prachtig stuk") thans vermeden worden...Het lijkt erop dat Strauss voor het eerstgenoemde stuk nog een merkwaardig paar bedacht had, maar dat hun verhaal zo interessant was, dat hij het liet uitgroeien tot een zelfstandig stuk...CJP-Magazine, november/december 1986 "En wat speciaal de lyrische kunst in Vlaanderen betreft: men moet goed weten dat het beneden een bepaald bedrag niet kan

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Men voelt dat er een tekst onder deze tekst schuilt, en het is vanuit dit dubbel perspectief dat Bourdet en zijn acteurs werken...Dat blijkt uit het feit dat Verbist, al heeft hij gekozen voor een realistisch decor, dat een variatie is op dat van Bourdet zelf, zijn acteurs op erg conventionele plaatsen zet, die geen rekening...Het acteeronderzoek dat theater-Teater aflegt, is niet experimenteel, houdt zich aan een traditionele woordenschat dat het met nieuwe theatrale tekens verrijkt en opnieuw mondig maakt

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
seizoen merkte Jan Joris Lamers op dat het vreemd was dat een belangrijk toneelauteur als Hugo Claus zo weinig gespeeld werd in de Nederlanden...weglaten van het tweede gedeelte van de vraag is geen antwoord en leidt tot een realisme, in het acteren en in de enscenering, dat zijn kwaliteiten heeft maar dat een doel op zich wordt (een illusie van...echt toneel immers niet iets dat ontsnapt aan alle getheoretiseer, dat 'uit den buik' moet komen

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
foto Danny Willems] SCHOOLTJE Een van de conclusies die Decorte trekt uit tien jaar intensieve theaterpraktijk, is dat er geen theaterscholen zijn...En verder wil ik in de loop van dat jaar iedereen die me interessant lijkt op wat voor niveau of gebied dan ook vragen om met die mensen te werken...De belangrijkste sponsors in dit 26ste seizoen zijn de ASLK, De Standaard, Knack Magazine en de Nationale Loterij

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Dat lijkt me een gezonde vorm van schizofrenie; blijft een weerwoord achterwege , dan zoek je dat weerwoord in jezelf...Dat betekent meteen dat alles gegroeid is vanuit de basis...Maar dat is niet zo: het is één verhaal, één personage dat zich ontplooit, en dat, wat mij betreft, steeds holler, bedenkelijker, gevaarlijker wordt

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
dat de wereld haaks op zichzelf staat en dat dat dan maar zo is, zonder een beletsel te zijn voor een 'gelukkig' leven...Wie denkt dat dit puur improvisatie en geklungel is, dat ze daar maar om het even wat doen, vergeet dat hij/zij ook met regisseur Decorte te doen heeft, no sweat...Dat wil niet zeggen dat deze RVT-enscenering een louter formeel experiment is. Integendeel, die momenten waarop de afstand tussen tekst en spreken zo dun wordt dat er van een personage spelen bijna

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Artistiek levert dat weinig op ; grijze middelmatigheid en zelfs niet altijd dat...Zij belichamen het semitische gevaar dat de Europese cultuur ondergraaft en dat Wagner in alle geledingen van de samenleving aanwezig achtte...het zesde nummer van het magazine dat maandelijks aan de abonnees toegezonden wordt, zijn twee bladzijden voorbehouden aan de louter lovende besprekingen in de internationale pers van de Manon

Nr. 43, November 1993 • Gerardjan Rijnders • State of the Union
Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die foldertjes en krantjes etc er alleen maar zijn omdat ze er moeten zijn, dat die artikeltjes geschreven worden omdat dat ze nu eenmaal geschreven...Dat als er in neverland iets ontstaat, dat het dan eigenlijk alleen nog maar kan verdwijnen maar dat het er verder helemaal niet toe doet en dat het ook helemaal niets uitmaakt...dat dieper gaat dan het glansje op een glossy-magazine, dat om een standpunt vraagt, dat tot een ruzie uitnodigt, dat zich niet alleen maar houdt aan onze afspraken, onze vooroordelen

Nr. 50, Juni 1995 • Gunther Sergooris • Onopgeloste spanning
Dat haast de hele legerleiding in opstand dreigt te komen om het hachje te redden van iemand van wie de keurvorstin zegt dat hij ziek is, is natuurlijk romantische wishful thinking van de auteur en...De muziek van Henze doet dat in mindere mate, maar haar eenzijdigheid bestaat erin dat ze onvoldoende rekening houdt met Homburgs overspannen fantasmen, die van hem zeker geen romantische held maken...Dat houdt in dat problemen bij voorbaat nog niet opgelost zijn en wellicht naderhand ook niet

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Het gevolg is dat kranten niet alles meer kunnen bijhouden en dat de selectiecriteria voor 'covering' zeer strak moeten worden aangespannen...Er is een soort dogma gegroeid dat wanneer je over Jan Fabre schrijft je per definitie kwaliteitsjournalistiek bedrijft, en dat je met het schrijven over het MMT per definitie populistisch wordt...Haar standpunt blijft dat podiumverslaggeving thuishoort in een krant: 'Je mag cultuur niet marginaliseren en isoleren, dat zou het elitaire alleen maar in de hand werken

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Redactioneel
Etcetera bestaat al vijftig nummers (of twaalf en een half jaar, of 32 centimeter). Eerlijk gezegd is dat een weinig verpletterend getal...Maar het gevecht dat Etcetera dient te leveren is veel moeilijker nu...die gedeelde, kwetsbare, maar schaamteloze intimiteit, kan het theater kwesties aan de orde stellen vanuit een ander perspectief: dat van de mens


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK