Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


158 document(en) met "Culturele Identiteit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De anderen in deze voorstelling weten van bij de aanvang: Teiresias, de ziener, is op de hoogte van Oedipous' ware identiteit en laat dat venijnig doorklinken; ook Kreoon weet het en neemt al met...ook de foto op het kaft) het culturele poten-tieel én de nerveuze chaos van New York van doorslaggevende betekenis blijken te zijn...De culturele betekenis van het Théâtre 140 moet je er zelf uit distilleren en deze is niet gering: met veIe groepen maakte België voor het eerst kennis dank zij het werk van Dekmine

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
tot de ene na de andere de groep verlaat, om op zoek te gaan naar een eigen identiteit... het obsederende aftasten naar het evenwicht, de harmonie, het rustpunt toe aan het einde van iedere beweging...Dat is een nieuw feit, maar de culturele instanties snappen niet wat er gaande is, zoals blijkt uit het geval Theater Frederik

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
groepen en individuen die zich buiten de verzuilde culturele circuits willen houden...Het Front worstelt wanhopig om een identiteit voor de jaren tachtig te vinden

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Silhouetten van identiteit, profielen van herkenbaarheid, zonderlingen in de niet-klinische zin, wat uiig, wat loensend naar de zelfkant, een vis comica vol wantrouwen, een naar binnen gekantelde...Volgens ons is er in Frankrijk een beleid dat culturele impulsen geeft...Frank Van Oss, "Dossier Alternatieve Culturele Centra, Limelight: puur cultuur", in Opvoeding, driemaandelijks tijdschrift van de Centrale voor socialistisch cultuurbeleid, jg

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Zijn mannelijke acteurs spelen vrouwenrollen, maar daar waar de Japanse acteur uitmunt als onherkenbare travestie, laat Béjart over de sexuele identiteit van zijn acteurs geen twijfel bestaan...Hij tekent deze individuele strijd tegen psychische, politieke, sociale, historische, culturele achtergronden en bouwt daarbij voortdurend spiegeleffecten in. Hoop, teleurstelling, verraad

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Iedereen laat ze functioneren in zijn culturele of autobiografische context...Als idealist ontmoedigd, als kantoorbediende zonder enig perspectief, heeft hij zijn identiteit verloren - een leemte die Boorman zal opvullen: hij krijgt een nieuwe naam, een nieuwe plunje, een...WDM VTB-VAB-prijzen Elk najaar maakt de VTB-VAB, de Vlaamse Toeristen- en Automobi-listenbond, de laureaten bekend van zijn culturele prijzen

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Je leert veel van de anderen, maar je verliest ook een stuk van je identiteit: die verspreidt zich...Als alles Dallas wordt, spring ik door het venster; maar tot zover zijn wij geen zwartkijkers; dat is onze kracht". Dan definieer je je werk voornamelijk als een culturele tegenkracht

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
structurele onmacht om het verhaal zelf, in de mate dat het culturele waarden vastlegt, te bruuskeren...Het compenserende verlies wordt finaal evenwichtig over beide Subjecten verdeeld: de Vader verliest zijn andere dochters, die verstenen, en het Monster verliest zijn veilige, geïsoleerde identiteit...op het personage van het meisje, de Schone, en voegt aan haar archetypisch-vrouwelijke identiteit, nog een betekenislaag toe, door de expliciete wisselwerking tussen personage(s) enerzijds en actrices

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De financiering ervan is nu grotendeels afkomstig van de Stichting Amsterdam Culturele Hoofdstad van Europa 1987, maar zal in de toekomst gedragen worden door Nederland en België...Wat sommige lezers zullen missen, is een reflectie op de culturele mechanismen die de marginalisering en transformatie van het politieke theater en volkstheater hebben veroorzaakt en een elitaire...De culturele identiteit van een land wordt mede bepaald door de vraag of je jezelf zo'n vuurwerk kunt veroorloven

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het ITI-verband blijkt ook uit de opzet: het samenbrengen van theater uit zeer verschillende culturen en werelddelen vanuit de Unesco-overtuiging dat culturele openheid bijdraagt tot de wereldvrede...was de Korrekelder, na het wegebben van die beweging, een hele tijd op zoek naar een eigen identiteit...Deze auteurs stonden twee keer buiten spel: ze waren gemarginaliseerd in de eigen culturele context, en bleven buiten de hoofdstroom van de internationale avant-garde

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Er is geen enkel festival, behalve Kaaitheater, dat zoveel informatie geeft in zijn vóórpubliciteit over de culturele background van de dansers als Klapstuk...eikaars culturele identiteit: hoe denken zwarte Amerikanen dat het racisme- en sexisme-probleem zich stelt bij kleurlingen in Amsterdam en omgekeerd

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
het spoor van De Keersmaeker en ROSAS hebben vele andere jonge choreografen gepoogd een eigen identiteit te veroveren...Men stelde zich een haast educatieve taak en poogde alleen oog te hebben voor de inhoudelijke, culturele, historische betekenis van een bepaald werk

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Dank zij talloze festivals, manifestaties als Theater der Nationen en Europalia, de culturele uitwisselingsakkoorden, het brede perspectief van tijdschriften als Theater Heute, het grondige...denk dat een gezelschap als het onze ook alleen maar kan ontstaan in een verscheurd land, zonder identiteit, een doorgangsgebied, een verloren gat in Europa

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
tuinen of bergachtige landschappen en komen ze moeilijk los uit het systeem van steracteurs en "emplooien" (minnaarsrollen, kokette- en karikatuurrollen,...). De intellectuelen en de culturele elite heeft het...De bedoelingen waren nogal paternalistisch: participatie van de volkslagen in de theatercanon van de elite en sociaal-culturele controle van dezelfde groepen...Het systeem hoeft niet beperkt te bijven tot de grote stadsschouwburgen met gezelschap, het zou ook uitgebreid kunnen worden tot de grote dynamische culturele centra

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Vifs applaudissements)." Net voor de Europese catastrofe wordt opgeroepen tot culturele verdraagzaamheid: "Genoeg egoïsme, genoeg particularisme...getuigen van niet-westerse culturen, het culturele panorama uitbreiden...De Dramatikerpreis in Mülheim a. d. Ruhr heeft eenzelfde roep: de auteurs en hun stukken dingen daar naar de juryhand en ook in dat geval ligt de marktopening vlakbij het culturele evenement

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Dan pas wordt Etcetera het open forum, waar beleidsconcepten, structuurmodellen en culturele déontologie ter discussie staan...Belangrijker is of een groei mogelijk is, of een identiteit zich aftekent, of het perspectief realiseerbaar is. Het lijkt mij dat dat voor De Tijd zich voorlopig -en elke beoordeling die zich niet op...Alles kan daarbij op zijn blad vallen: historische momenten, archetypische figuren, strepen anekdotiek, maar vooral sprokkelhout uit de literair-culturele erfenis, een rijke mengelmoes van meesters en

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Woluwe Is één van de weinige culturele centra binnen de Brusselse gordel die i.s.m...Maar zoals alle culturele centra is de programmalijn toegesneden naar de middenmoot: geen risico's, propere produkties...Zij zijn verbonden met de (pluralistisch samengestelde) sociaal-culturele raden van de betrokken gemeenten

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
De Greef: "Door de uitschakeling van het FDF op politiek vlak is er een grotere bereidheid tot samenwerking gegroeid, een samenwerking die kan leiden tot een vergrote Brusselse identiteit...En er is ook de gordel van culturele centra, bedoeld als stootband tegen de verfransing, die belet dat Vlamingen voor culturele behoeften naar Brussel gaan, dat nochtans een veel exclusiever aanbod...Infrastructureel en financieel, zodat het hoofdstedelijk gewest ruimte kan creëren voor een eigen culturele identiteit binnen een internationale roeping

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Hij schetst de elementen die de artistieke identiteit van de Brusselse Vlamingen uitmaken of kunnen uitmaken, rekening houdend met de vooroordelen van de niet-Brusselse Vlaming

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Een culturele grande bouffe, waarbij de overvloed vaak het gebrek aan kwaliteit moet oversausen...Daarin schetst ze de schrijnende problematiek van een (joodse) gemeenschap die hulpeloos op zoek is naar enig houvast, noem het een nieuwe identiteit...verschijnt er in Ina's huis een mysterieuze inbreker, zijn identiteit blijft verborgen achter een zaklantaarn met een sterke lichtstraal, hij wordt gedragen door lichtende schoenen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK