Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


118 document(en) met "Culturele Centrale" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Men kan ook spreken over het 'kleine' of het 'alternatieve' circuit of - zoals sommigen verkiezen - de 'onafhankelijke vernieuwende culturele centra'. We houden het bij de eerste omschrijving omdat de...Zoals de kaarten nu liggen, is het haast uitgesloten dat theaters en culturele centra'een beroep kunnen doen op het DAC...Bestuur voor Internationale Culturele Samenwerking - ICS, Bestuur voor Volksontwikkeling -BVO, stad); in Leuven was dat 1.900.000 fr

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De tekst is geschreven vanuit een rolomschrijving van de personage: die de auteur verschillende invalshoeken leveren om het centrale punt de werkloosheid, te omsingelen...ook de foto op het kaft) het culturele poten-tieel én de nerveuze chaos van New York van doorslaggevende betekenis blijken te zijn...De culturele betekenis van het Théâtre 140 moet je er zelf uit distilleren en deze is niet gering: met veIe groepen maakte België voor het eerst kennis dank zij het werk van Dekmine

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
die fantasie van het opvullen van een centrale leegte (een tekst vol uitroeptekens en drie puntjes) kan Decorte zich laten gelden...Dat is een nieuw feit, maar de culturele instanties snappen niet wat er gaande is, zoals blijkt uit het geval Theater Frederik

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Maar goed, dit teveel aan duiding, typisch voor zoveel dramaturgentheater, is nog altijd beter dan een centrale leegheid...Lamberechts wijst op de alibifunctie die klassiek geworden kunst vandaag vervult: het gewicht van het culturele erfgoed (aan Goethe mag je niet raken...Van Japan, de Filippijnen en India tot Brazilië en Chili, van Zweden tot Zuid-Afrika heet dat allemaal 'theater', hoe uiteenlopend de sociale functie, de politieke betekenis, de culturele context van

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
De centrale fout, die ik overigens mee heb helpen organiseren, was de scheiding tussen de politieke en de artistieke ontwikkeling...En met name een publiek dat verder, vooral om sociaal-culturele redenen, nooit met theater in aanraking komt

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Early Morning (1968) werd in zijn geheel verboden wegens vermeende laster aan publieke symbolen zoals Queen Victoria, Disraeli en Florence Nightingale en allicht wegens zijn centrale metafoor, het...Theater (en kunst in het algemeen) moet rationeel, sociaal en moreel zijn (dit laatste wil zeggen, praktische criteria inbouwen). Dan alleen kan het waar zijn en zijn ruimere culturele functie

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De sluwe intriges van Saemund, de lafheid van Ingel en de zwakke 'zusterliefde' van Helga kunnen het centrale ritme wel vertragen (4de bedrijf) maar niet tegenhouden...Zijn toneelvisie sloot nauw aan bij de poëtica van VN&S. Ook bij hem waren ritme, synthese en muzikaliteit centrale begrippen...culturele, psychologische en materiële contradicties en ontgoochelingen neutraliseerde

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
En ook nù zien we geen grote persoonlijkheden opstaan die in daden en geschriften vorm geven aan een culturele visie in socialistisch perspectief...opgekeken naar deze stad en haar culturele verwezenlijkingen, maar uiteindelijk, vanuit een langdurige confrontatie met het hierboven beschreven culturele klimaat, bewust is geworden dat het anders kan en moét...Over het algemene culturele klimaat zegt hij: "Onze cultuurloosheid is nog steeds zeer groot

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het stuk gaat over overspelige verhoudingen, en op de scène staat dan ook heel duidelijk een bed als centrale plaats van handeling...Frank Van Oss, "Dossier Alternatieve Culturele Centra, Limelight: puur cultuur", in Opvoeding, driemaandelijks tijdschrift van de Centrale voor socialistisch cultuurbeleid, jg...Wat nu de culturele onverschilligheid betreft, meen ik er te moeten op wijzen dat het een nationaal fenomeen is. Als de Vlamingen, zeer terecht, de taaionderdrukking aanklagen, raken ze slechts aan

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Er werden nieuwe structuren vastgelegd, de Centrale van het Brusselse Amateurtoneel (CBA) werd opgericht, de Beursschouwburg kreeg een ander gezicht, Mallemunt werd gestart, de Dienst voor...De meesten hadden een socio-culturele achtergrond, daarom werd niet onmiddellijk gedacht aan een zuiver artistieke werking

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Zij hadden natuurlijk een zeer valabel excuus: hun tekortkoming weerspiegelde een algemene onderontwikkelde culturele situatie...Men kan zich niet meer verschuilen achter de 'historische achterstand', de 'culturele onderontwikkeling' of 'het gebrek aan traditie'. Men kan ook al lang niet meer geloven in de fabel van het...beide gevallen is het centrale probleem dat we hier aan de orde hebben gesteld, niet opgelost

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
En dan wordt de culturele trend, als permanent model, het meest zichbare aspect van die cultuur, die zich tot cultuur maakt van de Elkaar-Afwisselende-Trends...Wij moeten ons geen zorgen maken omdat er culturele trends zijn, maar omdat ze veel te snel worden bedwongen...Het centrale personage van Tyrannie der Hulpverlening is inderdaad een dichter (War-re Borgmans) die voortdurend in conflict ligt met "de" of "zijn" poëzie, constant twijfelt aan de zin of relevantie

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Agressie Een alomtegenwoordig fenomeen is de centrale aanwezigheid van geweld en agressie en de keerzijde daarvan, menselijk leed, op de scène...het omwille van de culturele bepaaldheid van de Butoh-dans of precies omwille van de al te strakke interiorisering van de emoties dat deze voorstelling zo moeilijk over het voetlicht komt

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Een groep 'culturele terroristen' kaapt Picasso's Wenende vrouw (ooit aangekocht voor 1,5 miljoen Australische dollar) uit de National Gallery in Melbourne...de teloorgang van de KNS écht zijn verantwoordelijkheid had opgenomen dan had hij die rode kaart veel eerder gegeven, dan was er in dat kader een reële druk van de centrale overheid mogelijk geweest

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Iedereen laat ze functioneren in zijn culturele of autobiografische context...beatgeneratie, met als centrale figuur de LSD-profeet Timothy Leary (naast Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Alan Watts, ook Aldous Huxley en Arthur Koestier), een verslag van een psychedelisch...WDM VTB-VAB-prijzen Elk najaar maakt de VTB-VAB, de Vlaamse Toeristen- en Automobi-listenbond, de laureaten bekend van zijn culturele prijzen

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
De werken, fraaie voorbeelden van abstract-expressio-nisme, bestaan uit kleurige likken verf tegen de randen, zodat het centrale vlak een open witte ruimte blijft...laten functioneren binnen de culturele en geestelijke dialoog, die in onze maatschappij zo sterk in de verdrukking geraakt...Als hij dit verhaal nu eens kort en bondig had verteld met de grote aria van de Mar-schallin uit het eerste bedrijf en het duet van Octavian met Sophie als centrale momenten, dan had hij een

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Dat het publiek zo'n centrale plaats in het boek toegemeten krijgt, past bij het imago van het MMT ("toneel van, voor en over het volk") maar zowel opgevrijd te worden door de politici aan het begin...Brussel zal dan de overwinnaar zijn van de culturele autonomie

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Een diploma van het Conservatoire was tegelijk een contract voor die andere waakhond van het culturele erfgoed, de Comédie Française...Twee veranderingen vallen op: de meester wordt vervangen door een ploeg die veelal gezamenlijk het centrale vak spel/speltraining vorm geeft...Maar de centrale bedoeling van de opleiding is dat door het werken met praktijkmensen het proces van bewustwording van de eigen mogelijkheden, van het talent, versneld wordt

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Hun betreden van het speelvlak vertelt iets over de symbolische betekenis van de diverse in- en uitgangen: de centrale opening achteraan leidt naar het paleis en wordt enkel door Pentheus, Dionysos en...Kadmos gebruikt; de opening links leidt naar de buitenwereld: hierlangs maakt Teiresias zijn entree terwijl Kadmos in de centrale opening achteraan verschijnt...Terwijl Van Hove er over het algemeen zeker in geslaagd is Bacchanten te ensceneren op een manier die tegelijk rekening houdt met de eisen van de tekst en met het culturele voorwaardensysteem van de

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra ETCETERA Driemaandelijks, nummer 18, jaargang 5, juni 1987 IN DIT NUMMER Jeugdtheater Klemtoon...daarom het Koninklijk Jeugdtheater in Antwerpen een centrale functie heeft


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK