Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


125 document(en) met "Codes+of+Cobra" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De voorwerpen roepen verschillende codes en tijdskaders op, die mekaar onderling opheffen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Decleir & co tonen overduideljk hoe de drie protagonisten verstrikt geraken in het web van de moraliteit, hoe hun verlangens botsen met de morele codes

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
De Tijd met Pan en Discordia met De dans van de reiger aantonen dat theater een keuze kan maken uit een onuitputtelijke semiosis, door met een bepaald publiek te onderhandelen over nieuwe codes om de

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Ze horen bij de codes van een gemeenschap

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Jan Decorte, een hofnar weggestuurd
Codes, normen, fatsoen: het kon hem allemaal gestolen worden

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
realistische codes beweegt...Blijkbaar is het Renaud-Barrault publiek niet vertrouwd met de codes die Koltès hanteert, het cynisme bijvoorbeeld, en interpreteert men het stuk bij momenten als een boulevard-komedie

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
De Keersmaeker zet stap voor stap de codes die gehanteerd zullen worden, uit...Wanneer Ottavia Ottone dwingt Poppea te vermoorden, maakt ze daartoe steeds opnieuw gebruik van de dwingende codes van de salon- of hofdans

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • WOYZECK
Dat gebeurt vanuit een grote autonomie in de middelen en de codes zodat de confrontatie van een regisseur met een tekst altijd weer een avontuur is dat andere accenten op de tekst en een nieuwe visie

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Deze hooggeleerde bewoordingen laten van meet af aan de mogelijkheid open voor een andere interne code dan degene die overheersend aanwezig is. Een botsing van codes, dat leidt tot ironie, natuurlijk

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Catalogiseringen als deze zijn in de genoemde context weinig ter zake -- nieuwe geïntegreerde kunstvormen ontladen immers ook nieuwe eigen codes, die weer nieuwe waardeoordelen verlangen...Ze ver- loopt enkel niet steeds volgens de geijkte codes -- het decreetgezelschap, de seizoensprogrammatie, de dramaturgie van het geschreven stuk...En deze codes worden hardnekkig verdedigd door hen die anderen slechts moeizaam een plaats onder de zon gunnen

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Nederlandse theatermakers lijden te veel aan de angst om niet voor vol aangezien of niet begrepen te worden of hullen zich in een egotisme dat -zonder kennis van de hoogstpersoonlijke codes- niet meer

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Strauss speelt met een aantal codes en conventies en vooral met onze (al te menselijke) behoefte aan zinvolle samenhangen

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
What we ought to say" : Wat we 'verplicht' zijn te zeggen, volgens de codes van de voorbije perioden is zonder belang

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Over de structurele, dramaturgische en ideologische codes van de voorstellingen komen we niets te weten

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
codes

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
tradities en codes voor ons toch vrij hermetisch

Nr. 31, September 1990 • Inhoudstafel
Het is een ruimte die afgelijnd wordt door allerlei codes, technische vereisten, organisatorische principes, repertoriële armoede, financiële rijkdom

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
zich een bevreemdende sfeer los uit de traagheid en onthechting van theatrale codes, van de tekst...eclectisch samengestelde reeks van afgewerkte produkten (balletten) om te vermijden de jongeren te belasten of zelfs af te schrikken met een onoverzichtelijke hoeveelheid codes en gemeenplaatsen die de

Nr. 33, Maart 1991 • Claire Diez • José Besprosvany : Crimes et Délits
Zijn klassieke vorming had hem de dwang tot schoonheid, tot rationele esthetiek, tot codes en sleutels ingeprent...Hij scheidt de codes en plaatst de stijlen van de zeer strakke klassieke canons tegenover de deconstructivistische obsessies van vandaag, waardoor de rigiditeit fragieler wordt

Nr. 33, Maart 1991 • Sigrid Bousset • Wim Vandekeybus : Lichamen in vrije val
Vandekeybus' - en De Mey's - afwijzing van bestaande codes, het verbannen centrum, is voelbaar op alle vlak : liefde is agressie, lichamen verliezen hun evenwicht, decors worden afgebroken, verhalen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK