Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Brian Massumi"Nr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
Het medium van performance en dans: specifiek... Op de openingspagina van zijn recente boek Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation, schrijft Brian Massumi: 'When I think of my...www.sarma.be 1 Joseph Kosuth, Art after Philosophy tuut After: Collected Writings 1966-1990, Cambridge, MA, 1991, p. 31 2 Brian Massumi, Parables for tlie Virtual: Movement, Affect

Nr. 96, April 2005 • Bruno Pocheron • Reactive(s)
door de complexiteit van de tekst, gecharmeerd door de spitse humor die je hanteert en vervolgens lichtelijk verveeld door de wildgroei aan quotes (amai, die Brian Massumi is hard aan het werk gezet dit...Ik beëindig deze brief met een uitspraak van Brian Massumi, die helemaal op het einde van Parables for the virtual schrijft: 'There is only one general principle in ethics: no process line has the God

Nr. 105, Februari 2007 • Elke Van Campenhout • Edito
volgens filosoof Brian Massumi is dit de definitie van wat een ruimte ‘virtueel’ maakt: het feit dat ze gaat leven vanuit de beweging van de gebruikers

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
Massumi, Brian, ‘Sensing the virtual, building the insensible

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
Participatie gaat herkenning vooraf ’ is de regel die Brian Massumi afleidt van Gilles Deleuze en William James...pragmatische lens van het ‘affect’. Massumi gebruikt het in de plaats van hoop als een manier om te spreken over die marge van beweeglijkheid, die ruimte voor ‘waar we zouden kunnen heengaan en waar we toe

Nr. 105, Februari 2007 • Anne Dekerk • Lexicon
Fogs en Dopplerings Deze begrippen duiken op in Brian Massumi’s theorie over de virtuele ruimte...ervan wordt ‘gevirtualiseerd’. Dit wil zeggen dat Massumi de uiteindelijke statische architecturale vorm beschouwt als niet meer dan een gestolde fase in een proces...Het zijn, aldus Brian Massumi, fogs en dopplerings

Nr. 107, Juni 2007 • Mette Ingvartsen • Filmische lichamen
Affect zoals Massumi het omschrijft kan ook begrepen worden als een manier om in-de-wereld-te-staan, maar wat wil dat zeggen...Ik hou erg veel van die zin van Brian Massumi waarin hij zegt: Het virtuele dat niet gevoeld kan worden kan niet anders dan gevoeld worden in zijn effecten

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić • We hebben geen geld, dus moeten we...
Een andere procesdenker, Brian Massumi, probeert processen te bekijken als een complex met dynamische eenheid, eerder dan als een nieuwe reeks binaire tegenstellingen tussen het potentiële en het...Massumi, Brian, Parables for the Virtual, Duke University Press, Durham & London, 2002...Massumi, B., ‘Introduction: Like a Thought’, in: B. Massumi (ed


Development and design by LETTERWERK