Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "Bevraging" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • J.L. • Les Flamands
Het ontleent zijn eigenheid niet aan een eeuwenoude theatertraditie, maar aan Tadeusz Kantor, de psychiatrie, de 'deviationistische' dans en aan een voortdurende bevraging van onze lichamelijk

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
De scène als plaats van afzondering, bezinning, bevraging

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Wat wij nodig hebben is een veel grotere nauwkeurigheid in de bevraging van gevoelens, indrukken, gebeurtenissen

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Hoste gaf achteraf te kennen dat de bevraging en het filosoferen vooraf de essentiële bedoeling van de Karaoke het dichtst benaderde

Nr. 41, April 1993 • An-Marie Lambrechts • Een hoofd vol sneeuw
Het resultaat van die bevraging toegespitst op het Frankfurt Ballett kan u zien in The Sound of One Hand Clapping

Nr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
een produktie met een dertigtal kinderen uit verschillende werelddelen, die in de Bourla te zien was, stond de bevraging centraal

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Want in Vlaanderen was er geen actie Tomaat geweest, was er een grotere continuïteit blijven bestaan, en was er meteen ook een mindere dosis aan zelf-bevraging gebeurt

Nr. 47, December 1994 • Marleen Baeten • Redactioneel
Duiding en bevraging zijn immers geen overbodige luxe in een journalistiek landschap dat hoe langer hoe meer beheerst wordt door de jacht op 'nieuws'. Het veld waarover Etcetera schrijft

Nr. 49, April 1995 • Dieter Lesage • Niet alleen theater
een bepaald opzicht reproduceerde de voorstelling de bemoederende of bevaderende opstelling ten aanzien van de migranten, een opstelling die even zeer als racisme aan bevraging toe is. Het is trouwens

Nr. 60, Juni 1997 • Kurt Vanhoutte • De dans van zachte machines
Want waar fysieke uitputting doorgaans werd gehanteerd als een zelfreflexieve bevraging van het theatermedium, is het lichaam zelf bij hbt de mise-en-scène van de omineuze paring tussen mens en

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Ten eerste ben ik het afgelopen jaar op mijn honger blijven zitten wat betreft een fundamentele bevraging over de relevantie en de mogelijkheid tot actualisering van de Brechtiaanse theaterpraxis...tussen een theatermaker en een auteur (Platel-Sierens) of tussen een groep acteurs (Stan, Dito Dito) en vanuit een geëngageerde dramaturgische (lees ideologische) bevraging

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
De uitdaging voor advies- en subsidieverstrekkers is steeds of ze zich naar de letter van de wet gedragen of, integendeel, bijdragen tot de bevraging van het institutionele, wetgevende kader

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras, Rudi Laermans • 'Voortdurend denken: ik wil stoppen, het is...
Ik vond dat een heel interessante bevraging van het medium theater

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
De definitieve breuk met de communistische partij vormde voor mensen als Edgar Morin (Autocritique, 1959) en Henri Lefebvre (La somme et le reste, 1959) de aanleiding voor een grondige bevraging van

Nr. 73, Januari 2000 • Hugo Haeghens • Het in kaart brengen van het efemere
Dat is een niet benoemde zone die vorm krijgt parallel met het zich ontwikkelen van de voorstelling, en die ons begrippenkader bij het kijken prikkelt en in vraag stelt door zijn ingenieuze bevraging...Zonder de toevallige interactie tussen de twee performers, zou die bevraging mogelijk blijven steken in een theoretisch model...deze manier van omgaan met en bevraging van de scène treedt Baervoets dan ook toe tot het grensverleggende gezelschap van kunstenaars als Jonathan Burrows, Boris Charmatz, Vincent Dunoyer, Raimund

Nr. 74, December 2000 • Andrej Tarkovski • Andrej Tarkovski
heeft misschien ooit iemand eens op zijn minst een bescheiden, eerlijke bevraging van dat volk georganiseerd, om klaarheid te krijgen over zijn werkelijke interesses, overwegingen, verlangens, hoop en

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck • Het lichaam zonder het lichaam
Dat leidde uiteindelijk tot de meest drastische bevraging van de waarheidsaanspraken van de kunst (Magritte bij ons bijvoorbeeld) en de wijze en de plaats waar kunst kan getoond worden (alweer bij ons

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
De besproken choreografen hebben allemaal een dans-achtergrond, en zijn vanuit een analyse of besef van de problemen in hun medium gekomen tot een bevraging ervan die, aangezien dat medium geen

Nr. 85, Februari 2003 • Helmut Ploebst • De kleren van de keizer
De reflex van de zelfbevraging in de kunst dient daarom dus ook als nieuwe bevraging van de waarnemingsmodellen in het publiek

Nr. 90, Februari 2004 • Pieter T'Jonck • Improviseren als denkproces: Xavier Le Roy en...
Grosso modo wordt er nog steeds op de negen-tiende-eeuwse manier gekeken, al staat het model aan steeds meer bevraging bloot


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK