Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


49 document(en) met "Antwerps+Amusementstheater+Startte" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
AKT Antwerpen Als in de oorlog Op 29 oktober 1982 ging in de Beursschouwburg Als in de oorlog in première: de derde theaterproduktie van het Antwerps Kollektief voor Theaterprojekten

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Karen Vanparys, die afstudeerde aan het Antwerps Conservatorium, speelde mee in Robbe De Herts Het leven dat wij droomden, de enige uitschieter in de reeks Vlaamse televisiespelen op de BRT, het

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Opnieuw staat hij alleen op de scène, opnieuw bedient hij zich van een bijgeschaafd Antwerps taalidioom, en je krijgt de indruk dat hij nog jaren, met een even enthousiast publiek, met dit procédé kan

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Het Antwerps Studententheater, bestaande uit studenten germanistiek en conservatoriumstudenten (o.a

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Maar in West-Vlaanderen, Westvlaams, hé, en in Antwerpen, Antwerps en in Vlaams-Brabant, Vlaams-Brabants, zo gaat dat bij ons

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
AKT (Antwerps Kollektief voor Theaterprojecten) Groep rond Ivo Van Hove ; startte in 1981 met het project Geruchten ; daarna Ziektekiemen, Als in de oorlog en recent A gat ha...Blindenstraat 20, 03/234.21.73) Antwerps Amusementstheater Startte in 1983 met De Rat van Alex Van Haecke ; willen 'volkstheater met inhoud' brengen naar het voorbeeld van het Gents

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
En hier wordt duidelijk hoe de Studio zich inversief verhoudt ten opzichte van het Antwerps beroepstheater...Zonder te willen suggereren dat dit Antwerps enige hoop in bange dagen is kun je bij de Witte Kraai nog veel theaterpret voor de toekomst vermoeden...Het is een engagement tot authenticiteit, dat opvalt in een verder nogal doods Antwerps landschap

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Bij een gemiddeld Antwerps gezelschap duidt niets, in repertoire of in vormgeving, op een investering van persoonlijkheid

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Het is er zo gezellig dat men tot op het hoogste niveau van het Stadhuis het zuiverste Antwerps hoort 'klappen'. Voeg daarbij een goeie dosis Antwerps chauvinisme - overblijfsel van die trotse stede...Ik denk hierbij niet alleen aan de bloei van nieuwe initiatieven als het Echt Antwaarps Theater en het Antwerps Amusementstheater, maar vooral aan het repertoire van groepen als het EWT, het Fakkel...Als we ergens van een 'Antwerps theater' kunnen spreken, dan is het dat, met een repertoire, groeiend van een Turks Bad tot een Caraïbische Zee

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Inderdaad, het Antwerps stadsbestuur koos bijvoorbeeld partij voorde Franse Opera toen Victor Driessens, stichter-directeur van het eerste officieel erkende nederlandstalig toneelgezelschap in België

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Directeur Ronnie Commissaris pompt dit seizoen jong Antwerps bloed in: Ivo Van Hove krijgt de kans en de middelen om zijn regiedromen binnen een 'officieel' theater te realiseren

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Louis Bertijn (1868-1950) Populair Antwerps acteur

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
De provincie maakte hierover een afspraak met de pas opgerichte vzw die het RVT nu beheert; zij blijft immers bereid in haar begroting een belangrijk krediet in te schrijven voor een Antwerps

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Het MKT kreeg in geen enkel van de overigens veel te laat ingediende begrotingen een grotere financiële waarborg van het Antwerps Stadsbestuur en de voorgelegde programmatie kon artistiek niet...Na één jaar autonome werking dankzij de inbreng vanwege het Antwerps Stadsbestuur zal de Raad een eventuele aanvraag opnieuw bekijken

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Wambacq • Johan Wambacq
Antwerps theatertalent dat uit de thuisstad werd weggelachen (zie de lezersbrief van Bart Patoor in Eteetera 7), vond hier waardering en werkingsmogelijkheden

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Ivo Van Hove is artistiek leider van de Antwerps-Gentse coalitie Akt- Vertikaal

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
Binnen het genoemde tijdsverloop van veertig jaar zijn twee soorten theaterkritiek te herkennen: de naoorlogse (1945- 1955) in tijdschriften als Het Toneel éi Het Antwerps Toneel, Het Voetlicht, Pyg...Leen Thielemans 1 Twaalf publikaties bleken de selectie voor de benaming "theatertijd-schrift" te doorstaan: Het Toneel & Het Antwerps Toneel (1945-1970), Het Voetlicht (1945- 1947), Pygma

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Wannes Van de Velde Marc Schillemans, de regisseur van Richard III bij het Reizend Volkstheater, gaf aan Wannes Van de Velde de opdracht het stuk van Shakespeare in het Antwerps te vertalen...Voor deze verklanking heb ik me op mijn Antwerps dialect gebaseerd...Er bestaat trouwens geen echt Antwerps

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Richard III Richard III werd voor het RVT "op aanstoken van" regisseur Marc Schillemans door Wannes Van de Velde in het Antwerps vertaald

Nr. 17, Maart 1987 • Geert Kimpen • Geert Kimpen
Een Antwerps teaterdirecteur kroop op de scène en ging als een keurende pooier voor Françoise staan; hij voelde of haar borstomvang niet van schuimrubberachtig allooi was, bestudeerde haar psychische


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK