Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Antonio Wat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Romeo en Juliette (De Witte Kraai) Foto Luc Peeters "De meeste Shakespeare-commentatoren en -exegeten breken zich het hoofd over de vraag, wat Shakespeare nu eigenlijk bedoeld heeft met zijn...Sebastiaan en Antonio, de intriganten en machts-gieren dragen zwart leren pakken, zo uit Fassbinders Querelle weggelopen, de overigen torsen middeleeuwse hof-kledij...utopische droom vandaag aanvaardbaar en begrijpbaar, wat betekenen rationeel en emotioneel denken, natuur en cultuur, goed en kwaad, vrijheid en imperialisme

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Dan mocht er gebeuren wat wilde, vond men, men zat goed safe (zoals voor bijna alle andere afleveringen van deze onzalige reeks gebeurde er niets). Wat men thans met De Koopman kan aanvangen hebben...Op die manier kan hij bijzonder duidelijk tonen wat hem als regisseur voor de geest staat: Shylock is een gevierd zakenman, gekleed in een wat pijnlijk net pak...Portia maakt duidelijk dat voor haar part Antonio nog een rol kan vervullen, maar Antonio weigert radicaal

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Jo Gevers, regisseur bij Malpertuis, "bewerkte" Richard III aan de hand van Courteaux' vertaling: lijnen worden weggelaten en de taal af en toe wat afgestoft...Wanneer dus Antonio in de openingsscène van De Koopman van tussen het gordijn op het voorplan stapt, of Jessica de wand van haar kamer openhouwt om met Lorenzo te vluchten, toont Marijnen hoe zij...grenzen overschrijden: Antonio door zijn homosexuele liefde en Jessica door haar liefde voor een niet-Jood

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Antonio We hebben nu wat we wensen en er is geen twist meer...Antonio Op dit ogenblik lijk je me voor goed te houden wat je ijverig wenst...Antonio Ik ben verlegen want ik draag toch de schuld van wat vandaag gebeurde

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Antonio richt eerst het woord tot hen (anders dan bij Goethe) en weer gebeurt wat ook met de anderen het geval was: hij openbaart zichzelf ineens en helemaal, in alle rechtlijnige duidelijkheid...Tasso en hij sluiten een soort verbond, Antonio uit pure berekening, Tasso omwille van zijn artistieke fierheid: Antonio zal Tasso steunen om zijn dichtwerk van de hertog terug te krijgen, zodat hij...Nog wat vertwijfelde poëzie en de carnavalsuitrusting wordt te voorschijn gehaald: Antonio hangt slingers op en zet Tasso en zichzelf een idioot masker op

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Maar wat wanneer een regisseur beslist elk voorlopig compromis met het medium achter zich te laten en niet meer via partiële identificaties probeert een standpunt af te dwingen, maar er op aanstuurt...Wat er ook van zij, naar het einde toe verdwijnt hij wel degelijk in zijn eigen schepping, ziet hij zichzelf in de rol van kruisvaarder Rinaldo en de prinses als de tovenares Armida, die hem belaagt...Een lijk verwijst naar niets meer binnenin, het is slechts wat overschiet nadat een zindragende structuur opgehouden heeft te bestaan

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Hij schreef zich in aan Mount San Antonio College in het naburige Walnut maar gaf er na drie semesters de brui aan en werd liever lid van de Bishop's Company Reperto-ry Players die op toernee trokken...Wat voor sommigen aanleiding is om Shepard van navelstaren te beschuldigen...Martin (Luc De Smet) verschijnt net nadat de "gravin" de voorruit van Eddie's truck aan diggelen geschoten heeft, wat in de motelkamer voor de nodige spanningen zorgt

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Eén van de belangrijkste dramaturgen hier is Antonio Buero Valle-jo, die - hoewel hij zich binnen het Spaanse theater in een nogal geïsoleerde positie bevond - invloed zou gaan uitoefenen op een...Zijn toneel roept constant de bur-geroorloog op, wat te wijten is aan zijn eigen ervaringen n.a.v...Het stuk was een groot succes, wat bewijst dat de hele problematiek van de burgeroorlog in Spanje een actueel probleem gebleven is. Het is iets waar Spanje zich nog steeds van moet bevrijden, want

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
Fanny Een brief aan Antonio Giacomo voor ik sterf Fanny Je bent een schat m'n bochelmannetje wat moest ik zonder jou ik mis hem ook Giacomo Ik mis je...je gerust zo zeggen mijn man en ik wij hebben niet wat je noemt een verhouding wat wij hebben is meer een vennootschap Antonio klinkt wreed Fanny...dat heeft helemaal geen zin om je zorgen te maken om een lijk Antonio Ik zal je meenemen naar de stad dan kunnen we wat mensen bezoeken of naar een feest gaan waar

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Wat het Maly Teatr bracht en wat het publiek zo scheen te appreciëren was theater dat zo 'ouderwets' was dat het zelfs door een krant als Le Monde als één van de belangrijkste ontwikkelingen in het...Heel wat kinderen misssen echter de nodige theaterkijkervaring om te kunnen decoderen wat er zich op de scène afspeelt...Toch houdt Ina op een bepaalde manier van hem, hij is de enige die ze gelooft: "Wat jij doet komt heel dicht bij wat ik denk

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
inspireerden ons op wat Jourdheuil en Jean-Pierre Vincent in Frankrijk brachten : eperimenteel en tegelijk populair theater...zijn een beetje als een familie en vandaag botst dat met wat buiten gebeurt...kennen maar twee theatergenies, Gil Vincente (1446-1537) en Antonio José da Silva (1705-1739). Buiten hen is er niet veel

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Tasso zoekt vriendschap met hem, ondanks alles, maar Antonio wijst hem af: Tasso daagt hem uit...die zin is Lamers trouwer aan Goethe dan Goethe zelf: deze ensceneerde immers het conflict tussen Antonio en Tasso om de paradoxen in zijn eigen bewustzijn overzichtelijker te maken...Hun lijden klinkt wat ongeloofwaardig, maar misschien hoeft toneel niet meer te zijn dan een behaaglijk bad van mooie zinnen en spannende gedachten

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
verwijdert van wat de noden van de mens zijn en dat - zonder de kwaliteit en in een aantal gevallen het belang ervan te ontkennen - eerder oppervlakkig is. In Latijns Amerika is er daarentegen volgens mij een...Republikeins ontwaken Federico Garcia Lorca maakte deel uit van wat in de literatuurgeschiedenis geboekstaafd staat als de 'Generatie van 27', een beweging die in hoofdzaak poëtisch was, maar...Criticus Fernandez Torres hierover in 'El Publico': (deze centra werden niet opgericht vanuit) een bezinning over wat het theater als openbare dienst moet zijn, maar wel vanuit het verlangen om te

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Ik heb je mond gekust, Jochanaän
Bondy's enscenering van Salomé van Richard Strauss is een wat burgerlijke vertoning, vindt Johan Thielemans, maar muzikaal viel er veel te genieten...Dat komt in de eerste plaats door het decor van Erich Wonder : die heeft voor het paleis van Herodes een donkere vierkante ruimte gekozen, waarin een wat wonderlijke schuin oplopende balk staat...gefrustreerde lust bij een vrouw (een thema dat rond 1900 zo onaanvaardbaar was, dat het stuk niet opgevoerd mocht worden, wat Richard Strauss niet belette om in 1903 er een opera van te maken

Nr. 40, Februari 1993 • Gunther Sergooris • Wantrouw heersers die verheerlijkt worden
Verdi en zijn librettist Antonio Somma hadden zich immers uitgesloofd van hun Gustaaf III, koning van Zweden,' een vader des vaderlands' te maken, kortom een crème van een koning...Antwerpen zag het er allemaal wat opulenter, wat spectaculairder uit; in Brussel was de aanpak veel soberder met een groter esthetisch raffinement: een mooi, maar vrijblijvend toneelbeeld...En we lijken warempel in de beste der werelden te leven, want het publiek doet wat van hem verwacht wordt: het applaudisseert

Nr. 44, Februari 1994 • Johan Thielemans • Carmen, een tragedie
Collage Met dit einde zat Bizet natuurlijk ver verwijderd van wat men 'opéra comique' kan noemen, en als we lezen dat de opera bij zijn creatie op weerstand stootte, dan is dat volledig...Ze proberen dan niet krampachtig om te 'acteren', maar geven zich ongegeneerd bloot voor wat ze zijn: operazangers...Het verhaal wordt verteld tussen de spanning van wat er op een scène gebeurt (en wat dus 'gespeeld' is) en van wat er binnen het verhaal authentiek moet zijn (en dat zijn de gevoelens en passies

Nr. 46, Januari 1994 • 
Eenvoud en versobering die duidelijkheid in de hand werken, een ware verademing na heel wat produkties die letterlijk en figuurlijk onder het gewicht van hun decor gebukt gaan...Dat is het wat Cochran duidelijk maakt; hij verdedigt zijn personage niet, hij zet het neer zoals het is", onevenwichtig en impulsief...Dat deze muziek ernstig moet genomen worden, hebben zowel Stefan Soltesz als Antonio Pappano laten horen, zij hebben de intensiteit en de persoonlijkheid ervan laten spreken

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Hans Neugebauer tekende vorig seizoen verantwoordelijk voor regie en decor van de jongste Lohengrin-produktie in de Vlaamse Opera; wat zijn aandeel betreft zal vooral het golvende en daardoor nagenoeg...Dat is het wat Cochran duidelijk maakt; hij verdedigt zijn personage niet, hij zet het neer zoals het is", onevenwichtig en impulsief...Dat deze muziek ernstig moet genomen worden, hebben zowel Stefan Soltesz als Antonio Pappano laten horen, zij hebben de intensiteit en de persoonlijkheid ervan laten spreken

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Wat gewenst mag en wat geweten/gezien kan worden, hangt bij Woudstra nauw samen...En wat konden wij in eerste instantie afzien aan Marion Brandsma die Marion Brandsma als Eleonora speelde, Kees Coolen als Kees Coolen de graaf, Rudolf Lucieer als Rudolf Lucieer Antonio (zeker...Wat Woudstra ons hier laat zien is dat wat ik sowieso het belang vind van wat we postmodern theater zijn gaan noemen: een uitbreiding van dat wat we kunnen en mogen zien en uiteindelijk kunnen denken

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Daarmee wordt het magere internationale luik wat in evenwicht getrokken...Wat opvalt is dat het programma van dit festival nergens te vinden is, nergens wordt er naar verwezen, alleen de agenda's geven summiere informatie over de stukken maar vertellen er niet bij of dit...Een voor de Portugese cultuur belangrijk historisch project opgezet door Lissabon 94 zelf, was Clamor naar de 17de eeuwse jezuïet Antonio Vieira door het Theatro Nacional Donna Maria II, geregisseerd


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK