Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "Antonio Op" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Zo luidt de inleiding van het KNS-programmaboekje, waarin verder nog vele vragen gesteld worden en waar een reeks kleine aardige artikels op volgen...Cali-ban, de wilde inboorling en slaaf is blijkbaar geletterd want op zijn shirt staat in vette letters het woord 'free-dom'. De gestrande edellieden uit Italië worden opgesplitst...Sebastiaan en Antonio, de intriganten en machts-gieren dragen zwart leren pakken, zo uit Fassbinders Querelle weggelopen, de overigen torsen middeleeuwse hof-kledij

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Die is op dit ogenblik in Rotterdam niet schitterend en zoiets weegt natuurlijk erg zwaar op de totaalindruk van de avond...De enige acteur die het volledig waar maakt is Lou Landré: klein en gedrongen staat hij de ganse avond op de scène alsof er een springveer op het punt staat los te schieten...De vocale tekortkoming van Marijnens spelersmateriaal op een ogenblik dat hijzelf meer en meer tekst zonder franjes wil laten zeggen, begint erg zwaar te wegen op de prestaties van het Ro Theater

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Het felle licht op de zilverwitte sets van Pericles en De Koopman duidt op een ontluistering; de duisternis in Richard III en Romeo en Juliet heeft daarentegen een melo-dramatiserend effect...Wanneer dus Antonio in de openingsscène van De Koopman van tussen het gordijn op het voorplan stapt, of Jessica de wand van haar kamer openhouwt om met Lorenzo te vluchten, toont Marijnen hoe zij...Het stuk speelt zich echter niet meer af op een eiland in de Caraïben met palmbomen en helderblauw water, maar op een donker, kunstmatig eiland bestaande uit plateaus, trappen en een lift die het

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Antonio Je vertrouwt op toegeeflijkheid, die je in de brutale loop van je geluk maar al te zeer verwend heeft...Antonio Kun je loochenen dat hij in een moment van hartstocht, die hem vlug grijpt, op de vorst, op de vorstin zelf, durft schelden en lasteren...Antonio Op dit ogenblik lijk je me voor goed te houden wat je ijverig wenst

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Leonore probeert dus Antonio, die inderdaad zonder wrok is, te overtuigen van haar plan om Tasso op reis te nemen, maar de verongelijkte toon maakt duidelijk dat ze geen barst...Alle plannen vallen blijkbaar in duigen, hoewel dit nooit als dusdanig gezegd wordt, en Tasso maakt zich op om met Antonio het slotakkoord van het drama te spelen...Nog wat vertwijfelde poëzie en de carnavalsuitrusting wordt te voorschijn gehaald: Antonio hangt slingers op en zet Tasso en zichzelf een idioot masker op

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
de recente ensceneringen van Jan Decorte (Tasso bij Het Trojaanse Paard) en van Herman Gilis (Clavigo bij Arca) worden tegendraadse visies op een oude meester en op het theater vandaag gedemonstreerd...Hoe uiteenlopend ook in tendens en onthaal bij het publiek, zij wijzen er op dat ook klassieke stukken voor ons niet meer uitsluitend immanente schoonheid uitstralen, maar dat achter hun rug of op hun...Die wordt, nog maar eens, met de nadrukkelijkheid van het Duits citaat uitgevoerd door Antonio: "Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt..." Deze verzen klinken zo bekend dat men zich inderdaad

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
voor het acteren en enthousiasme voor het filmmedium in het algemeen). Hij weigert op de omslag van Newsweek te staan, maar prijkt even later op die van American Film en stemt er in toe dat zijn trekken...Hij schreef zich in aan Mount San Antonio College in het naburige Walnut maar gaf er na drie semesters de brui aan en werd liever lid van de Bishop's Company Reperto-ry Players die op toernee trokken...Vermits het moderne houten bed geen stijlen heeft waarop Eddie met de lasso kan oefenen, loste BKT dit op door hem zijn overtollige energie te laten botvieren op een stoel, die hij mooi in het midden

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Eén van de belangrijkste dramaturgen hier is Antonio Buero Valle-jo, die - hoewel hij zich binnen het Spaanse theater in een nogal geïsoleerde positie bevond - invloed zou gaan uitoefenen op een...Zijn vader werd op 17 juli 1936 in Melilla (Spaans Marokko) gearresteerd door de falangistische milities, en dit op aan- stichten - of toch in ieder geval met volledige...zijn later "guerrillatheater" worden de kritiek op de franquistische dictatuur en de allusies op de Spaanse burgeroorlog explicieter, vooral nadat Arrabal in 1967 korte tijd gevangen zat

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
gesprek gebracht met deze Antonio Ranieri deze prachtige man met blonde krullen en nu heeft deze nieuwsgierigheid me hier gebracht op de hellingen van de...negendertig dat moet toch uit te rekenen zijn Giacomo natuurlijk ik heb wel eens gedacht Antonio lijkt zo op mij dat hij mijn broer zou kunnen zijn en als ik zeg...stelletje idioten op mijn buik danst lacht Antonio geef me je hand lacht ik hang van losse zinnen aan elkaar als een oud geworden boek dat uit zijn band

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
wordt (de belangrijkste treden tijdens de voorstelling ook letterlijke op het voorplan); hoe tijd en ruimte gemanipuleerd worden; kortom, hoe die hele fictionele wereld op de scène...Later zou hij zijn leerlingen op het HRITCS menigmaal het bodeverhaal uit Thyestes laten instuderen : "Op de top van de citadel - de titel die aan deze monografie is verleend - is er een gedeelte van...Wij willen er u langs deze weg op wijzen dat Mieke Felix NIET op de loonlijst van Teater Poëzien staat

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Het is weinig bekend in het buitenland, al was het dan toch in '84 te gast op de Biënnale van Venetië met De Opdracht van Heiner Müller en twee jaar geleden in Frankrijk met een produktie gebaseerd op...Op erg korte tijd vond dit gezelschap een grote aanhang zowel bij acteurs als bij regisseurs die daar inspiratie gingen opdoen...kennen maar twee theatergenies, Gil Vincente (1446-1537) en Antonio José da Silva (1705-1739). Buiten hen is er niet veel

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
De reacties op Steins Tasso waren zeer verdeeld: een aanslag op het klassieke erfgoed, een vrijblijvende spot met vijf domme Italiaanse hovelingen, maar ook een gedurfde openbaring van de door Goethe...Antonio is als figuur verdwenen, maar duikt in een veel gevaarlijker gedaante telkens weer op in de woorden van de prinses, of van haar vriendin, of in zijn eigen spreken...Antonio gebruikt/ misbruikt Tasso om zijn vermeende intellectuele superioriteit te etaleren, Leonore San-vitale speelt een verdachte verliefdheid op Tasso, om iets dichter bij de macht te kunnen staan

Nr. 38, Mei 1992 • (advertentie)
MUNTSCHOUWBURG, 20.00U Symfonie-Orkest & Koor van de Nationale Opera Antonio Pappano dirigent L. Bondy regie R. Strauss : 'Salomé' (Tickets Muntschouwburg, behalve...gezamenlijk abonnement) Festival van Vlaanderen Voor informatie of bestellingen, zie de bestelbon op volgende bladzijde

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Op een van de meest zuidelijke punten van Europa, op een steenworp van Afrika, ligt Cadiz, een stad die zich lijkt los te maken van het continent en over de Atlantische Oceaan tuurt op zoek naar...Hoewel op het einde van het decennium nieuwe avant-garde-auteurs opdoken als Francisco Nieva, gaven deze groepen toch de voorkeur aan collectief geschreven stukken gebaseerd op vertalingen of op eigen...tussen: in heel Spanje voerden de 'nationale theaters' met mondjesmaat grote spektakels op, gebaseerd op stukken van de klassieke Spaanse auteurs en met een traditionele mise-en-scène

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Ik heb je mond gekust, Jochanaän
Daarna volgde een Poppea (Monteverdi) die met haken en ogen aan elkaar hing: Bondy was op sleeptouw genomen door Erich Wonder, een Oostenrijks scenograaf die wat protserig aanwezig wil zijn als hij...Het orkest was natuurlijk dat van het Brusselse huis, en de nieuwe chef-dirigent Antonio Pappano zou met de aartsmoelijke partituur van Richard Strauss zijn intrede doen als operadirigent...Deze duistere, onduidelijke ruimte geeft uit op een zaal, waarvan we de hedendaagse ramen zien

Nr. 40, Februari 1993 • Gunther Sergooris • Wantrouw heersers die verheerlijkt worden
Voor het overige droomt hij van een eervolle dood op het slagveld en gaat hij gebukt onder de zware taak 'over zijn kinderen' te waken...Hij loopt immers niet hoog op met de mondigheid van zijn onderdanen...Slechts op het einde van het eerste bedrijf vindt Pimlott een beeld dat relevant is voor de maatschappelijke achtergrond van het werk

Nr. 44, Februari 1994 • Johan Thielemans • Carmen, een tragedie
Als je dus als regisseur de beslissing neemt om Carmen op te voeren, sta je voor de vraag: op welke manier kan ik het werk recht laten wedervaren...Er zijn soldaten die op een zonovergoten plein rondlummelen, er zijn spelende kinderen, er verschijnen fabrieksarbeidsters...Bizet liet de moord op Carmen gebeuren, terwijl achter de scène zich een corrida afspeelt

Nr. 46, Januari 1994 • 
Grimes probeert de kist aan de groep kwijt te raken, maar op het moment dat hij vrijgesproken wordt, duwt deze hem de kist opnieuw in zijn handen...Hij laat deze spelen in de kerk, waar Grimes binnentreedt op zoek naar hulp om zijn boot binnen te slepen...Decker beschikt in deze Muntproduktie over een goed op elkaar ingespeelde groep zingende acteurs

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Dat Willy Decker zowel in de Munt als in de Vlaamse Opera in het seizoen 1993-1994 een werk van Benjamin Britten mocht op de planken brengen, leek op het eerste gezicht van het goede te veel...De onderwerpen lenen zich daar ook toe: het leven in een vissersstadje aan de Oostkust van Engeland in Peter Grimes en het zeemansbestaan op een oorlogsschip op het einde van de 18de eeuw in Billy...Claggart, de man die de ondergang van Budd bewerkstelligt, is natuurlijk op de eerste plaats de typische slechte, die het vanaf het eerste moment op Budd voorzien heeft en voor wie maar één zaak telt

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Als artificieel monument van beschaving, gebaseerd op een absolute feodale macht, koestert de adel haar hoogst eigen kunstenaar Tasso en vernietigt hem achteloos als deze letterlijk strompelende en...Androgynie, dat utopische mengsel van man/vrouw, is een term die niet op zijn seksuele ambiguïteit past, die alle mogelijke vormen van relaties in principe open houdt mits ze vrij en onbaatzuchtig op...De bijzondere emoties die deze en andere voorstellingen op kunnen roepen, spelen zich af op het vlak dat regie, spelers en publiek samen delen; in de enscenering van dat wat Freud heeft omschreven als


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK