Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "Antonio Je" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Sebastiaan en Antonio, de intriganten en machts-gieren dragen zwart leren pakken, zo uit Fassbinders Querelle weggelopen, de overigen torsen middeleeuwse hof-kledij...Prospero declameert, de anderen spelen naturalistisch, de geesten huppelen ritmisch (choreografie Jaak van Luyth). De ene vraag verdringt de andere en verdoezelen de echte vragen: hoe maak je deze

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Tegenover die hernieuwde aandacht kan je natuurlijk stellen dat Shakespeare universeel is - "He was not of an age, but for all time...grenzen overschrijden: Antonio door zijn homosexuele liefde en Jessica door haar liefde voor een niet-Jood...Alhoewel er drie huwelijken plaats vinden, worden de hoofdfiguren Antonio en Shylock handig buiten gewerkt

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons En denk je dat we de zaak spoedig kunnen beëindigen ? Antonio Het strookje land, dat hij je afstaat, weet hij net als je vriendschap, juist te waarderen...Antonio Je vertrouwt op toegeeflijkheid, die je in de brutale loop van je geluk maar al te zeer verwend heeft...Antonio Je bent niet zo ellendig als je denkt

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Je kan je op die manier beter op handeling en woorden concentreren...De daadwerkelijke voorbereidingen voor hun plan om Tasso op reis te sturen en ondertussen Antonio tot mildere gedachten te brengen zijn geschrapt...Tasso en hij sluiten een soort verbond, Antonio uit pure berekening, Tasso omwille van zijn artistieke fierheid: Antonio zal Tasso steunen om zijn dichtwerk van de hertog terug te krijgen, zodat hij

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Dan ga je de weg op van een radicaal understatement, waarbij de personages zichzelf a.h.w...Je verwacht ieder ogenblik het uitvallen van deze sonore aarzelingen, was er niet het personage Tasso, dat door zijn natuurlijke onstuimigheid de beweging op gang houdt...Let je op zijn stemvoering, dan merk je al gauw dat ook dit slechts schijn is. Je gaat hem er zowaar van verdenken uit zijn eigen epos te reciteren

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Hij schreef zich in aan Mount San Antonio College in het naburige Walnut maar gaf er na drie semesters de brui aan en werd liever lid van de Bishop's Company Reperto-ry Players die op toernee trokken...Dat zijzelf het stuk speelden - toegegeven, slechts voor enkele vertoningen, maar niettemin een nogal exhibitionistische bedoening, als je het mij vraagt - belicht nogmaals de contradicties...Toch kan je die effecten niet zonder problemen afvoeren omdat ze meerdere functies hebben: ze betrekken het publiek op emotionele wijze in de voorstelling, geven die een surrealistische dimensie en

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
terwijl jij en ik Antonio Je weet waar mijn liefde ligt Fanny O ja het klein fantoom uit Florence Antonio waarom help je hem niet je mag hem toch...heb je dan geen medelijden Fanny Medelijden helpen mijn man is arts ik niet Antonio jij helpt je man en je man helpt jou niet waar Fanny ja dat kan...Nee praktisch kom je naar mijn kamer Antonio nee Fanny Dan nemen wij hier dus afscheid Antonio Dat is niet mijn bedoeling Fanny je vraagt me het

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
buiten zijn...") Bij momenten zie je dat de kinderen zelf toekijken; er is dan voor gezorgd dat alleen de achterkant van hun hoofden zichtbaar is: als toeschouwer kijk je met hen mee...Ze is 68 en leeft gescheiden van haar man ("Je kan je niet hechten, maar een leven zonder hechting is ook onmogelijk"). Van hem weten we alleen maar dat hij kunsthandelaar is, verder is Pa een...Wat voor Ina geldt, gaat ook voor haar op: "Wat je beschouwt als een deei van jezelf is helemaal geen deel van je

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Brecht en zijn Berliner Ensemble was een van die sterke punten, daarbij mag je niet vergeten dat Brecht eerst in 1975 kon opgevoerd worden in Portugal...Vertaalopdrachten "Shakespeare ben ik erg laat gaan regisseren omdat je daarvoor over een maturiteit moet beschikken...kennen maar twee theatergenies, Gil Vincente (1446-1537) en Antonio José da Silva (1705-1739). Buiten hen is er niet veel

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Door Tasso te tonen als een dolle gek tegenover een weerloze omgeving - zelfs al doorprik je de figuur voortdurend met knipoogjes naar publiek en coulissen - krijg je weinig zicht op de beweegredenen...Je vraagt je af of ze wel zoveel grote woorden nodig hebben voor zulke kleinzielige gezelschapsspelen...Toch is het moeilijk om deze voorstelling op zijn waarde te beoordelen, je weet immers nooit of de gevoelens en gedachten die zich voor je ogen in al hun dubbelzinnigheid

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Ik heb je mond gekust, Jochanaän
Het orkest was natuurlijk dat van het Brusselse huis, en de nieuwe chef-dirigent Antonio Pappano zou met de aartsmoelijke partituur van Richard Strauss zijn intrede doen als operadirigent...het eerste deel van de opera zie je dus bijna niets, wat de betrokkenheid van het publiek uiteraard niet bevordert...Salomé zingt: 'Ik heb je mond gekust, Jochanaän

Nr. 40, Februari 1993 • Gunther Sergooris • Wantrouw heersers die verheerlijkt worden
Verdi en zijn librettist Antonio Somma hadden zich immers uitgesloofd van hun Gustaaf III, koning van Zweden,' een vader des vaderlands' te maken, kortom een crème van een koning...Als je zo'npersonage ten tonele voert, zou je enige scepsis mogen verwachten, een ironische kanttekening bij zoveel grootmoedigheid

Nr. 44, Februari 1994 • Johan Thielemans • Carmen, een tragedie
Een gevaarlijke uitspraak, want ze suggereert dat Carmen door iedereen gekend is. Maar als je nagaat waar dat op slaat, dan kom je vaak uit bij onbelangrijke fenomenen, zoals het exotische ('Carmen...Als je dus als regisseur de beslissing neemt om Carmen op te voeren, sta je voor de vraag: op welke manier kan ik het werk recht laten wedervaren...Uit al die disparate elementen maakte Bizet echter een partituur die van het begin tot het einde boeiend en verrassend is. Eerlijkheid Als je dit werk wil opvoeren, kan je vele kanten

Nr. 46, Januari 1994 • 
het voorspel zie je geen echte rechtbank waarin Grimes zich moet verantwoorden óver de dood van zijn leerjongen...Opnieuw nieuwsgierig Als je als toehoorder door een voorstelling opnieuw nieuwsgierig wordt naar werk dat je al vrij goed meende te kennen, dan heb je een belangrijke avond meegemaakt...Dat deze muziek ernstig moet genomen worden, hebben zowel Stefan Soltesz als Antonio Pappano laten horen, zij hebben de intensiteit en de persoonlijkheid ervan laten spreken

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Door zijn voorstellingen word je opnieuw nieuwsgierig naar werk dat je al vrij goed meende te kennen, vindt Gunther Sergooris...het voorspel zie je geen echte rechtbank waarin Grimes zich moet verantwoorden óver de dood van zijn leerjongen...Opnieuw nieuwsgierig Als je als toehoorder door een voorstelling opnieuw nieuwsgierig wordt naar werk dat je al vrij goed meende te kennen, dan heb je een belangrijke avond meegemaakt

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Weliswaar richtten beide participanten een vennootschap op, de Sociedade Lisboa 94, maar je ontkomt niet aan de indruk dat de rechtsteekse invloed van stad en staat tot in de kantoren van Lissabon 94...Dat merk je ook aan het team dat, anders dan bij Antwerpen 93, voor een groot deel afkomstig is uit de nationale of stedelijke administratie...Een voor de Portugese cultuur belangrijk historisch project opgezet door Lissabon 94 zelf, was Clamor naar de 17de eeuwse jezuïet Antonio Vieira door het Theatro Nacional Donna Maria II, geregisseerd

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
De verhouding tussen Shylock en Antonio krijgt er vanzelf een pak rauwe emotie bij, een ongezellige herkenbaarheid, een stuk gevaar en een deel waarheid...Merkwaardig genoeg komt de dramatische climax van de confrontatie tussen Antonio en Shylock op het einde van het vierde bedrijf: daar weet Antonio zijn leven te redden en moet Shylock verslagen en...Als je dan achteraan in de zaal zit en op alle schermen de maan ziet dansen, krijg je de vreemde indruk dat het de acteurs zijn die op en neer deinen

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Als publiek sta je op iets onbegrijpelijks te staren en de inspanning van de vertolker, en de zeer dramatische, kleurrijke lezing van dirigent Antonio Pappano...ze bang is! Daarom moet het ook een werkelijk en geen puur zakelijk bos zijn, want een dergelijk bos kan je wel doen huiveren maar geen angst aanjagen'. In Brussel en Amsterdam was er noch huiver, noch...Nu Amsterdam nog maar eens bewezen heeft welk een sterk stuk Moses und Aron is, kan je alleen maar hopen dat het een vanzelfsprekend stuk wordt, met een plaats binnen het gangbare repertoire

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Voor Emilia zelfs een 'stomme neger'. Het is soms vreemd om geconfronteerd te worden met wat je al lang wist...Aardig vereenvoudigd, zou je ze kunnen koppelen aan een wisselende beklemtoning van drie laagjes binnen de interculturele communicatie: de mensen die willen praten...Nu zou je kunnen denken dat zo'n ding -in dit geval meestal een multiculturele productie - binnen de podiumkunsten eindelijk een plek vindt waar het zich kan nestelen

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
Hier ga je naartoe om de grootste zangers te horen zingen terwijl ze door een decor wandelen...Dat doet de Scala gedeeltelijk, door vaak uitstekende bezettingen te engageren maar als je ooit in Verdi's brieven en aantekeningen hebt gelezen wat voor een theaterman hij was, weet je dat er een...Zoiets zie je in de Nederlandse Opera en in zekere zin ook in de Munt onder Foccroulle, al wordt het daar wel getemperd door de flamboyante benadering van muziekdirecteur Antonio Pappano


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK