Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "Antonio Hij" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Hij is een man met kennis en wijsheid...hij een magiër of een wetenschapsmens...Sebastiaan en Antonio, de intriganten en machts-gieren dragen zwart leren pakken, zo uit Fassbinders Querelle weggelopen, de overigen torsen middeleeuwse hof-kledij

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Marijnen onderstreept de toonaard van zijn interpretatie vanaf de eerste repliek van Antonio, die met veel nadruk meedeelt dat hij worstelt met een onverklarbare somberheid...Hij vervangt hem door een lange stille scène, waarin hij de verhoudingen tussen Bassanio, de jonge man, Portia, zijn jonge bruid, en Antonio, de oude vriend, duidelijk maakt: een homo-sexuele liefde...Hoe meer hij in deze richting gaat, hoe sterker hij aantoont dat hij op het vlak van tekstzeggen niet even sterk begaafd is. Hij hangt dan volledig van de kwaliteit van zijn acteurs af

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
grenzen overschrijden: Antonio door zijn homosexuele liefde en Jessica door haar liefde voor een niet-Jood...Zo beklemtoont ze hoezeer hij op zichzelf is teruggevallen en van staat (de uitgestrekte scène waarover hij tot voor kort nog kon draven) tot mens (kwetsbaar lichaam) geworden is. In Tielt had Gevers...Hij weet hoezeer hij het lot tart; op het einde krijgt hij zijn verdiende loon en het stuk zijn verplichte moraal

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons En denk je dat we de zaak spoedig kunnen beëindigen ? Antonio Het strookje land, dat hij je afstaat, weet hij net als je vriendschap, juist te waarderen...Het was altijd maar 'Antonio kom1, 'men moet Antonio schrijven', 'vraag Antonio'. Mij laat hij rusten, omdat hij denkt dat ik niet nuttig ben...Antonio Hij heeft te jong al te veel bereikt, dan dat hij er bescheiden van zou kunnen genieten

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Antonio is eigenlijk niet geïnteresseerd in de dichter, hij wandelt voortdurend weg en laat Tasso razen, hoewel zich reeds elementen van het ultieme verbond van beide 'intelligente personages...De schijnoplossingen waarmee Leonore en Antonio komen aandragen verwerpt hij, hij doet alleen moeite om zichzelf nog meer te overtuigen...Tasso en hij sluiten een soort verbond, Antonio uit pure berekening, Tasso omwille van zijn artistieke fierheid: Antonio zal Tasso steunen om zijn dichtwerk van de hertog terug te krijgen, zodat hij

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Lezen we aan deze feiten de positie van de hofdichter af, dan betekent dit dat hij een dienaar, om niet te zeggen een bediende geworden is, de talentrijke ghostwriter voor een anoniem wordende macht...Hij draagt zijn hart aan de buitenkant en wijst het graag aan, wanneer het te pas komt...Wat er ook van zij, naar het einde toe verdwijnt hij wel degelijk in zijn eigen schepping, ziet hij zichzelf in de rol van kruisvaarder Rinaldo en de prinses als de tovenares Armida, die hem belaagt

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
De jonge Sam werd er vertrouwd met het leven op de boerderij en omwille van het plezier en gemak waarmee hij met dieren omging leek hij wel voorbestemd om veearts te worden...Hij schreef zich in aan Mount San Antonio College in het naburige Walnut maar gaf er na drie semesters de brui aan en werd liever lid van de Bishop's Company Reperto-ry Players die op toernee trokken...Buried Child (1978), True West (1980) en Fool for Love (1983). Hij nam ook contact op met oude vrienden zoals Chaikin, met wie hij samenwerkte in het meer experimentele Tongues (1978), Savage/Love (1979) en

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Eén van de belangrijkste dramaturgen hier is Antonio Buero Valle-jo, die - hoewel hij zich binnen het Spaanse theater in een nogal geïsoleerde positie bevond - invloed zou gaan uitoefenen op een...Hij zou het stuk echter later afwijzen ter wille van de traditionele esthetische vorm die hij ervoor aanwendde...Controversieel, voornamelijk doordat hij in zijn theater, dat hij ziet als "panische ceremonie", alle remmingen wil laten vallen

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
Antonio Hij is soms zo alleen met zijn pijnen dat ook vaak ik die hem zo na staat hem niet helpen kan hij is zo gevoelig en bovendien nog maagd Fanny Als...ik daar sta aan de rand van die barst ik die met mijn woorden een wond geslagen heb in de aarde Fanny Waarom zit hij met zijn vingers in zijn oren Antonio Hij...onmogelijke Antonio Alsjeblieft Fanny Onmogelijk Antonio Laatste woorden Fanny Laatste woorden F. met koffer Fanny Nu wandelt hij al om het huis dat

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
zingt over Het Meisje Dat begint hij op zijn plaats te vallen en te werken aan de opbouw van het personage Neef: "Ik ben Neef, neen, die is kleiner, hij loopt voorovergebogen en heeft altijd een lepel bij...Hij zette zich scherp af tegen de te rhetori-sche manier van spreken van zijn oudere collega's. Hij ging op zoek naar een authenticiteit, en die vond hij vooral in de metalen klank van zijn stem...al was hij een ster die door Hitchcock was geregisseerd in Rebecca, al had hij samen met het wonderkind Peter Brook een evenement van Titus An-dronicus gemaakt, toch ging hij de generatie van de angry

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Europalia brengt hij een voor zijn doen grote produktie...Hij ging zich hoe langer hoe meer verdiepen in de Portugese culturele traditie en verwerkte zijn liefde voor de beeldende kunst in zijn voorstellingen...Luis Miguel Cintra is ondertussen niet alleen de bekendste theaterdirecteur en regisseur in Portugal maar ook de bekendste acteur omdat hij de lievelingsacteur is van cineast Manoel de Oliveira

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Deze Tasso gelooft niet meer in een zinvolle plek voor de kunstenaar in de samenleving, ook niet als hofnar, en hij bekijkt het hof waaraan hij vertoeft als een zielig stel would be-tirannen...De andere spelers verbleken tegenover hem, ze haasten zich uit zijn buurt als hij weer rond-raast, ze verbergen zich achter stukjes van het Antonio-personage, ze lijken even gelukkig te zijn als de...De 'schizofrene' Goethe, zoals hij zichzelf vormgaf in Tasso/Antonio, bleef het intellectuele klimaat, begin 19de eeuw, domineren

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
belangrijkste Spaanse theaterauteurs voor de Burgeroorlog waren Ramon del Valle-Inclan (1866-1936) en Federico Garcia Lorca (1899-1936). Valle-Inclan behoorde met figuren als Miguel de Unamuno en Antonio Machado...Hij ervaarde zijn vervreemding van de scène als een straf, zoals al degene die een poging deden om de scène te vernieuwen en aanvankelijk gedwongen waren thuis privé-voorstellingen te geven en later

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Ik heb je mond gekust, Jochanaän
Daarna volgde een Poppea (Monteverdi) die met haken en ogen aan elkaar hing: Bondy was op sleeptouw genomen door Erich Wonder, een Oostenrijks scenograaf die wat protserig aanwezig wil zijn als hij...Salomé is hierdoor een braaf, kleinburgerlijk spektakel geworden, terwijl het door Oscar Wilde, toen hij het stuk in 1891 schreef, bedoeld werd als een tekst die de perversiteit toonde van de...Bondy, zo lijkt het, heeft met zijn terecht geroemde opvoering van Cosi fan Tutte een bijzonder gelukkige hand gehad, maar als regisseur is hij erg ongelijk

Nr. 40, Februari 1993 • Gunther Sergooris • Wantrouw heersers die verheerlijkt worden
Weliswaar wordt hij verliefd op de vrouw van zijn vriend, maar zoals het een man van eer betaamt, zal hij afstand doen van de beminde...Voor het overige droomt hij van een eervolle dood op het slagveld en gaat hij gebukt onder de zware taak 'over zijn kinderen' te waken...Als hij ten gevolge van een jammerlijk misverstand uit de weg wordt geruimd, besteedt hij zijn laatste adem aan het schenken van vergiffenis aan zijn belagers en met 'Addio per sempre, miei figli

Nr. 44, Februari 1994 • Johan Thielemans • Carmen, een tragedie
Voor hij het weet, maakt hij deel uit van een smokkelaarsbende...Daarnaast echter gebruikte hij de muzikale taal van de 'grand opéra'. Hij heeft niet geprobeerd om deze twee contrasterende genres met elkaar te verzoenen, hij plaatste ze naast elkaar...Maar nu met Carmen bewijst hij dat Bernard Foccroulle absoluut gelijk had toen hij Joosten enkele jaren geleden zijn vertrouwen schonk

Nr. 46, Januari 1994 • 
Daarvoor is hij bereid erg ver te gaan, zover zelfs dat een van zijn leerjongens er het leven bij inschiet...Dat is het wat Cochran duidelijk maakt; hij verdedigt zijn personage niet, hij zet het neer zoals het is", onevenwichtig en impulsief...Hij heeft misschien niet de stem waar grammofoonmaatschappijen van dromen, hoewel hij onder de legendarische Otto Klemperer het eerste bedrijf van de Walkure opgenomen heeft, maar hij belichaamt ten

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Hij stottert, hij kan gewelddadig zijn, hij vertoont een groter scala aan emoties...Vere probeert zich te verzoenen met het oordeel dat hij geveld heeft, het evenwicht dat hij hierdoor bereikt is evenwel twijfelachtig...Hij heeft misschien niet de stem waar grammofoonmaatschappijen van dromen, hoewel hij onder de legendarische Otto Klemperer het eerste bedrijf van de Walkure opgenomen heeft, maar hij belichaamt ten

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
en hoe hij een liefdesrelatie leert kennen die hij eventueel later kan reproduceren...Brecht en Artaud Waar Woudstra dan het historische machtsdrama infiltreert met een tweede laag, die van het onderdrukte lichaam, actualiseert hij niet zozeer de historische situatie zelf maar...Dat is omdat hij alle tekst van de auteur nodig schijnt te hebben om dat ideologische en emotionele vacuüm te scheppen waarin de personages ervaring en werkelijkheid niet meer kunnen overbruggen

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Een voor de Portugese cultuur belangrijk historisch project opgezet door Lissabon 94 zelf, was Clamor naar de 17de eeuwse jezuïet Antonio Vieira door het Theatro Nacional Donna Maria II, geregisseerd...Vieira is zo'n figuur die in zijn tijd de Portugese grenzen oversteeg en door zijn verblijven in Brazilië - waarmee hij een zeer intieme band onderhield - en zijn...Hij pleitte toen al voor een multiculturalisme pur sang en schetste de problemen waar we ook nu nog mee worstelen


Toon volgende resultaten