Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Antonio Heel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Marijnen onderstreept de toonaard van zijn interpretatie vanaf de eerste repliek van Antonio, die met veel nadruk meedeelt dat hij worstelt met een onverklarbare somberheid...Bij de pauze heerst er een zeldzaam gedrukte stemming: immers, Antonio is zwaarmoedig, Bassanio een nietsnut, Lorenzo zit acher Jessica aan om haar geld én omdat het opwindend is een meisje uit haar...Portia maakt duidelijk dat voor haar part Antonio nog een rol kan vervullen, maar Antonio weigert radicaal

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Wanneer dus Antonio in de openingsscène van De Koopman van tussen het gordijn op het voorplan stapt, of Jessica de wand van haar kamer openhouwt om met Lorenzo te vluchten, toont Marijnen hoe zij...Romeo en Juliet is een romantische tragedie; het stuk eindigt in Shakespeares tekst tragisch maar voor het zover is krijgen de lezers inderdaad heel wat romantiek voorgeschoteld, op het randje zelfs...Alhoewel er drie huwelijken plaats vinden, worden de hoofdfiguren Antonio en Shylock handig buiten gewerkt

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Antonio Heel wijselijk...Heel stil, heel hoorbaar toont hij ons wat we moeten grijpen en wat mijden...Het was altijd maar 'Antonio kom1, 'men moet Antonio schrijven', 'vraag Antonio'. Mij laat hij rusten, omdat hij denkt dat ik niet nuttig ben

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De nadrukkelijkheid van de dictie, die met deze scène voor heel de voorstelling vastligt, versterkt de indruk van walging: het is heel slecht, het lijken wel amateurs die een jaar lang getraind zijn...Tasso en hij sluiten een soort verbond, Antonio uit pure berekening, Tasso omwille van zijn artistieke fierheid: Antonio zal Tasso steunen om zijn dichtwerk van de hertog terug te krijgen, zodat hij...Alle plannen vallen blijkbaar in duigen, hoewel dit nooit als dusdanig gezegd wordt, en Tasso maakt zich op om met Antonio het slotakkoord van het drama te spelen

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Hij schreef zich in aan Mount San Antonio College in het naburige Walnut maar gaf er na drie semesters de brui aan en werd liever lid van de Bishop's Company Reperto-ry Players die op toernee trokken...De jongen wenst tekst en uitleg en na heel wat intimidatie krijgt hij tenslotte Eddie's en May's verhaal te horen over hun vaders ontrouw en de noodlottige, incestueuze relatie die eruit voortvloeide

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Destijds werd niet alleen een groot dichter en vernieuwend dramaturg vermoord, maar een heel volk monddood gemaakt...Eén van de belangrijkste dramaturgen hier is Antonio Buero Valle-jo, die - hoewel hij zich binnen het Spaanse theater in een nogal geïsoleerde positie bevond - invloed zou gaan uitoefenen op een

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
mooie natuur is dat hier heel goed heel mooi heel rustig Antonio Goed heb ik tegen hem gezegd ik zorg voor je ik wil met je wonen in een...zitten wij daar en zeggen niets we kijken naar de natuur Antonio En we lezen heel langzaam een paar bloedmooie zinnen uit een boek Op een klein...met hem Paolina Slecht het gaat steeds slechter Antonio Gisteren nog heeft hij me een heel gedicht geciteerd Paolina Zijn ogen zijn maag

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
En toch kon deze heel sobere, heel innige en heel gevoelige voorstelling je alleen tot de slotsom brengen dat het theater waarschijnlijk meer betekent voor Ingmar Bergman, dan Ingmar Bergman betekent...Hoe ze in La Secreta Obscenidadde Cada Dia, van de jonge Chileen Marco Antonio De La Parra toonden hoe heimelijk obsceen het alledaagse wel kan zijn...Zij eisen heel veel aandacht op

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Op dit ogenblik werken we met een vaste kern van vijf acteurs en met een heel kleine administratieve en technische ploeg...kennen maar twee theatergenies, Gil Vincente (1446-1537) en Antonio José da Silva (1705-1739). Buiten hen is er niet veel

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
De eerste indruk is dat het Latijnsamerikaans theater heel verschillend is van het Europese, in zijn formele aspecten, in zijn manier van werken, maar vooral omwille van de overgave waarmee de...Als instelling is het CELTIC wereldwijd erkend via de verschillende delegaties verspreid over heel Latijns Amerika, Zweden, Canada, Portugal, Duitsland en Spanje...De decentralisatie van de macht en de verdeling van Spanje in verschillende Autonomieën, bevorderden het oprichten van theatercentra in heel Spanje

Nr. 46, Januari 1994 • 
Eenvoud en versobering die duidelijkheid in de hand werken, een ware verademing na heel wat produkties die letterlijk en figuurlijk onder het gewicht van hun decor gebukt gaan...Dat deze muziek ernstig moet genomen worden, hebben zowel Stefan Soltesz als Antonio Pappano laten horen, zij hebben de intensiteit en de persoonlijkheid ervan laten spreken

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Eenvoud en versobering die duidelijkheid in de hand werken, een ware verademing na heel wat produkties die letterlijk en figuurlijk onder het gewicht van hun decor gebukt gaan...Dat deze muziek ernstig moet genomen worden, hebben zowel Stefan Soltesz als Antonio Pappano laten horen, zij hebben de intensiteit en de persoonlijkheid ervan laten spreken

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Achteraf heb ik ontdekt dat het terug ging op een heel vroege jeugdervaring...En wat konden wij in eerste instantie afzien aan Marion Brandsma die Marion Brandsma als Eleonora speelde, Kees Coolen als Kees Coolen de graaf, Rudolf Lucieer als Rudolf Lucieer Antonio (zeker

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Merkwaardig genoeg komt de dramatische climax van de confrontatie tussen Antonio en Shylock op het einde van het vierde bedrijf: daar weet Antonio zijn leven te redden en moet Shylock verslagen en...Hij onderbouwt zijn stelling door vanuit de tekst van Shakespeare een nieuw licht te werpen op Bassanio's motieven om Antonio tijdens zijn proces ter hulp te snellen...Het conventionele beeld dat bij de romantische liefdesnacht hoort, krijgt hierdoor een heel letterlijke invulling

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Heel karakteristiek is dat er bij de aanvang gedanst wordt met een lichaam dat van het publiek is afgewend...Dit realisme creëerde een merkwaardige discrepantie, want de toeschouwer zag een heel eenvoudige, ironische handeling, heel duidelijk en heel leesbaar...En dankbaar voelt de toeschouwer zich tegenover Pierre Audi, omdat hij zo onweerstaanbaar overtuigend heeft getoond dat beeld en muziek samen inderdaad een heel spiritueel uurtje theater kunnen

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
1988) de problematiek opnieuw onder de aandacht, ditmaal vertrekkende vanuit de theorievorming omtrent de subaltern - een term die, afgeleid uit het werk van de Italiaanse marxist Antonio Gramsci...De manier van spelen wordt ervaren als gevolg van de werkwijze van Ceremonia, terwijl ze een waarschijnlijk heel ander uitgangspunt heeft...En ik denk dat integratie en het al dan niet spreken van de subaltern wel eens heel dicht bij elkaar zouden kunnen liggen

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
Saint-François d'Assise is een heel lange, mystieke ervaring...Zoiets zie je in de Nederlandse Opera en in zekere zin ook in de Munt onder Foccroulle, al wordt het daar wel getemperd door de flamboyante benadering van muziekdirecteur Antonio Pappano...Daar zijn goede redenen van esthetische en dramaturgische aard voor aan te voeren maar het gevolg is wel het verlies van een heel collectief geheugen, zowel bij het publiek als bij de operamakers zelf

Nr. 71, Maart 2000 • André Lepecki • Wakker worden!
Hamlet/Antonio Carallo heeft in deze voorstelling een dubbele functie...Wat in The Last Performance duidelijk wordt, is dat dans heel weinig met het lichaam te maken heeft - tenzij in de betekenis dat de dans lichamen heeft

Nr. 81, Februari 2002 • Rud Vanden Nest • Hoog oplaaiend vuur en onderkoeling: Aïda (Robert...
Dat die schatplichtigheid concreet wel heel erg ver gaat blijkt overigens uit de kostuums: de galaoutfit van Amneris lijkt als twee druppels water op het kostuum van Loge in Wieland Wagners Ring...Met heel veel goede wil zou je kunnen zeggen dat de zeldzame gebaren (van het koor) in de triomfscène geënt zijn op het ritme, terwijl ze zich elders vervlechten met de melodie, maar dan nog kan je...Rud Vanden Nest AÏDA muziek Giuseppe Verdi libretto Du Locle en Ghislanzoni muzikale leiding Antonio Pappano regie, scenografie, licht Robert Wilson kostuums

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Ik gebruikte zo-even niet zonder bijgedachten de uitdrukking 'stellingenoorlog'. Van Antonio Gramsci stamt namelijk de stelling dat cultuurpolitiek (in de brede zin van het woord) in wezen een...verandert het genre van de popmuziek inderdaad in een brééd medium, een dat heel wat rijker is dan de gangbare pop- of rockconventies suggereren...Soms gebeurt dat heel expliciet, vaker impliciet, bijvoorbeeld door frontaal de zaal in te kijken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK