Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


79 document(en) met "Andere Podia" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Sinds 1970 beleefde het Vlaamse theater de doorbraak van met name Walter Van den Broeck en Johan Boonen op de podia van de grote gezelschappen, maar dit kan niet als een referentie gelden, gezien het...De verwantschap met Muller en andere hedendaagse anti-naturalisten (Botho Strauss, R.W

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Er worden nauwelijks of geen pogingen ondernomen om het publiek op een andere manier naar theater te laten kijken...Hij zegt dat het een illusie is te geloven dat je door een andere speelstijl een andere publiekshouding kan bewerkstelligen...Maar altijd is er op de achtergrond: wat is er gebeurd, hoe heeft hij dat gedaan, hij doet dat zo, ik zou nu wel eens wat anders willen zien dan dat hij aldoor van zijn ene been op het andere stapt

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
De plastische gevoeligheid bijvoorbeeld die prominent is bij de Teirlinck-boys is op een schreeuwende manier afwezig op de andere Antwerpse podia

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Hetzel Morgen vindt de proklamatie van de Grondwet plaats, De Place de la Révolution, die nu definitief Place de la Concorde heet, is omzoomd door podia...Ik was bijzonder ontroerd -- met andere woorden, ik stikte haast van het lachen en ik ben nog steeds niet uitgelachen...te zijn, teleur te stellen -- sommigen van u zijn zelfs van buiten de stad, ja uit andere provincies gekomen-- dat ging mij te ver en mijn vrouw deelt, ongetwijfeld, mijn mening

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Daarmee volgt hij ook een beetje Franz Marij-nen op, de andere transferBelg die van het Ro-theater overstapte naar Berlijn...Er zijn echter nog meer oevereenkomsten tussen de twee teksten: ook bij Roobjee wordt gebruik gemaakt van een 'theatraal kader'. Het hoofdpersonage is een toneelknecht en het kerkhof en 'andere...Ook het toneelbeeld van Peter Wittocx, een immense houten structuur waaruit luiken worden geopend en kleine podia worden gebouwd, en de belichting die als het ware de (brede) scène exploreert op zoek

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Het linkse karretje Lada wil wel de Belgische markt veroveren na het succes op het laatste Autosalon maar ziet daarvoor andere wegen dan het feest van de Vieze Gasten...Het anarcho-imago van de Aalstenaars moet hen maar redden... We zoeken maanden achter podia, tribunes, reizende keukens...chaotisch bakkeleien en er andere meningen op na houden, hoe meer ze tegengestelde beslissingen uitvoeren, hoe sneller de klus geklaard is. Voor de vooruitziende, op planning en rust gestelde mens is de groep

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het biedt andere mogelijkheden en Nikolais werkt liever met dit dankbare instrument dan met marionetten...Deze hooggeleerde bewoordingen laten van meet af aan de mogelijkheid open voor een andere interne code dan degene die overheersend aanwezig is. Een botsing van codes, dat leidt tot ironie, natuurlijk...Mette Bouhuys heeft alle scènes aan elkaar geschakeld en zelfs elementen van plaats verwisseld (lange monologen laat zij door replieken van andere personages onderbreken) om aan het gebeuren een

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Alleen of met twee wandelen ze de lege scène op en af, melden zich reeds aan voor de vorige scène is afgelopen, doen hun 'stukje' om later in een totaal andere outfit met een nieuwe scène aan de slag...Ze doorkruisen Frankrijk van Noord naar Zuid en blijven overal wel een poos werken aan één of andere produktie...De vier acteurs zetten zingend de alsmaar vreemdere toon van de voorstelling: de handeling wordt verdeeld over de acteurs die steeds van rol wisselen, scènes worden telkens op een andere manier

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Theater werd plots en vanzelfsprekend ervaren als een zelfstandig artistiek medium, een manier om zich als kunstenaar te manifesteren; een andere rechtvaardiging had het theatermaken niet nodig...Nog steeds in de marge zit dit theater ook met betrekking tot de podia waar ze kunnen optreden

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
De Beurs wil meer zijn dan een loutere 'garage' waar kunstenaars hun werk ad hoe presenteren en dan naar een andere zaal vertrekken...Voor andere artiesten, zoals bijvoorbeeld Jean-Claude Gallotta, betekent het dat deSingel een vast platform wordt dat de artiest in zijn ontwikkeling volgt...Cijfers Cijfers zeggen niet alles maar omdat theater als weinig andere kunstuitingen afhankelijk is van mensen en middelen, zet ik ter afronding volgende vaststellingen op een rijtje

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
mogelijk maken en presenteren op hun podia...Bovendien is de beweging in Nederland in een andere fase dan hier...Voor nieuwe initiatieven of andere werkmodellen wordt het wachten op alweer een nieuw decreet

Nr. 33, Maart 1991 • Alexander Baervoets • Michèle-Anne De Mey : Van Fancy Fairs...
Zelfs als het om een of andere reden niet meer mogelijk zal zijn mee te dansen, zal ik een ander middel vinden om er bij te zijn...andere elementen die we ofwel gemeenschappelijk hebben ofwel samen hebben zien evolueren...het buitenland hoor ik wel eens zeggen dat er een Belgische dans aan het ontluiken is, maar we staan nu toch al op de internationale podia sinds een jaar of zeven

Nr. 37, April 1992 • Pieter T'Jonck • De lucht is zwanger van onuitgesproken verlangens
De relatie met een groot produktiehuis als De Munt, met totaal andere werkwijzen, ver van de onderzoekende en tastende manier van werken van choreografe Anne Teresa De Keersmaeker, zou het proces van...Glanzend zwarte benen Daar staan andere frontale opnames van danseressen tegenover, die een heel ander, melancholisch gevoel suggereren...plots te klikken met wat in een andere groep gebeurt

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
Een aantal andere centra zijn duidelijk geen sluiswachters, maar beantwoorden aan een bepaalde behoefte op een bepaald moment op een bepaalde plaats...De Stadsschouwburg bracht enkel de stukken van een aantal traditionele gezelschappen (KNS, KVS,...). Sindsdien is ook de Stadsschouwburg begonnen met de cyclus Nieuw Theater en brengt nu ook andere...Maar ik denk dat de Vooruit tot een andere groep behoort die voorstander is van een zo ruim mogelijke definitie om te voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen door het decreet

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Zonder integere kunstenaars - je hebt er ook andere, kunstemakers - verstart en verzuurt de samenleving, zoals bleek in Oosteuropa waar de kunst in dienst van het regime moest staan...De charme van Antwerpen bestaat er precies in dat er zoveel meer dan deSingel is en dat er ook kleine podia zijn...Antonis: Ongetwijfeld gaat een deel naar Leverkussen en andere Duitse steden

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Deze produktie werd om een of andere reden vervangen door A Furias van dezelfde schrijver...De twee groepen die we vanaf het begin hebben ondersteund zijn op een of andere manier mislukt...Het ene stuk werd afgevoerd, van het andere was de tekst en het concept niet klaar voor de deadline van ons programma

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Abdoh's gebruik van de codes van de populaire cultuur gaat bewust de andere kant op...romantisch aan een gestigmatiseerde dood aan huidkanker, longziektes, hartproblemen en andere symptomatische complicaties ten gevolge van een ongevraagde ondermijning van het immuniteitsstelsel...bejubelt en aan de andere kant de angstaanjagende voortschrijding van een politieke drang naar duidelijkheid en eenvoud, naar nationalistische, etnische, seksuele en andere zuiveringen

Nr. 48, Februari 1995 • Wouter Van Looy, Véronique Rubens • Muziek in het jeugdtheater
Een front van voorstellingen waar muziek op één of andere manier een rol in speelt, gaat zijn geijkte weg langs de podia waar het kinder- en jeugdtheater wordt hoog gehouden...dacht u dat een opsomming van andere jazz-legendes waar Miles in de jaren '50 mee samenspeelde kleuters kan interesseren...De andere figuren blijven vaag en met weinig reliëf

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
Andere ingrepen daarentegen zijn een quasi onzichtbare aanpassing van de gegeven situatie aan nieuwe brandvoorschriften, akoestische eisen en de nood aan een consolidatie van de draagstruktuur van de...Ter verschoning van De Vigne kan echter de lange voorgeschiedenis van het gebouw (De Vigne tekende heel wat verschillende plannen voor steeds andere locaties) en het verhoudingsgewijze kleine budget...En dat heeft weinig of niets te maken met verbouwingen, scène-techniek, de (verdienstelijke) restauratie-ingrepen van architect Berteloot of andere kunststukjes, maar alles met het feit dat het gebouw

Nr. 48, Februari 1995 • Ilse Vandesande • Splendid's van Jean Genet door Het Zuidelijk...
Een afschuwelijk felle TL-belichting in de vloer van de afzonderlijke podia trekt grauwe lijnen in het gelaat van de misdadigers...De verspreide opstelling van de podia fragmenteert de voorstelling...zijn wereld, de onderwereld, gelden andere wetten: chaos, terreur, verraad, geweld, misdaad en respect voor de meerdere, de leider die door de aard van zijn misdaden een bevoorrechte positie inneemt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK