Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Algemeen Beschaafd"Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
van het jaar achttienhonderd achtentwintig te Nantes, toe te kennen de orde van het Legioen van Eer, met de versierselen waarvan ik u hierbij gaarne tooi ! (Verne komt onder beschaafd applaus naar voren...Maar hoe kunt u, als beschaafd mens -- Nemo Ik ben geen beschaafd mens, zoals u mij gelieft te noemen, mijnheer...Dus vecht Nemo nu tegen de maatschappij in het algemeen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
relatie tot zijn Franstalige medeburgers als in die tot zijn "beschaafd spre- Rechts: Het koffiehuis - Dirk Roofthooft, Jacqueline Kaptein en Martin de Smet - Foto Ellen Kooi...Alle hens aan dek Dit is slechts één voorbeeld, maar er kunnen er honderden aangehaald worden waaruit blijkt dat men in Vlaanderen in het algemeen onvoldoende beseft dat al die processen van

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
De theateropvattingen van De Gruyter, Teirlinck en Van Overbeke vertoonden paternalistische trekjes: het achterlijke volk moest "beschaafd" worden door overdracht van de canon van de elite...eerst sprake was van een rijkssubsidieregeling heette het dat het volk "beschaafd" of "ontwikkeld" moest worden...door het aantrekken van een algemeen aanvaard schrijver (Hugo Claus). Nederlands Toneel Gent - Foto Paul Van den Abeele Het zijn stuk voor stuk verdienstelijke pogingen maar ze

Nr. 25, Maart 1989 • J.L. • Les Flamands
Algemeen Beschaafd de groten uit de toneelliteratuur debiteren

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Was ik van een barbaars heiden geen beschaafd wereldburger geworden...Kets mompelde: "Beschaafd worden heeft zijn prijs, mijn vriend...Nu klonk er algemeen alarm en meer en meer mensen kwamen aanlopen

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Bruno Koninckx • Frank Vercruyssen
Als ik zeg 'ik vind dit of dat', dan is dat zonder de pretentie van een algemeen geldend waarheidsbeginsel...Algemeen is er een onvrede met de taal die ons in vertalingen aangeboden wordt...Die sprak prachtig beschaafd Engels

Nr. 53, December 1995 • Inge Arteel • Wie heeft Ödön von Horväth gezien?
Ieder woord moet algemeen beschaafd uitgesproken worden, evenwel zoals iemand die anders enkel dialect spreekt en zichzelf er nu toe dwingt beschaafd te praten

Nr. 89, December 2003 • Bernadette Timmermans • Het stokje van bloed en tranen: Spraakvaardigheid:...
De klemtoon ligt op stemkwaliteit en verstaanbaarheid en meer algemeen op levenskwaliteit...De leer van de dictie streeft schoonheid en perfectie na: wellevendheid en welsprekendheid waren normen om 'beschaafd' te spreken, te denken en te zijn...Onze Westerse cultuur prefereert algemeen ook lagere stemmen, omdat deze macht, zekerheid en rust uitstralen; hoge schelle stemmen daarentegen klinken ons hysterisch en onzeker in de oren

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
Wij zijn de echte communisten: communisten die winst durven maken, die durven concurreren, tot nut van ‘t algemeen...Waar bij Dumas, onder het mom van deugdzaamheid, schaamteloos en openlijk wordt gelogen en het genot wordt nagejaagd, zet Havel de rede en eerlijkheid in als beschaafd alternatief voor het door drift


Development and design by LETTERWERK