Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Alfons Laten"Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons Laten we dan samenwerken, lieve zuster, zoals we vaak gedaan hebben in beider voordeel...Prinses Als een vriend, die met ons zou wandelen, zijn voet verwondde, dan zouden we toch liever traag lopen en hem graag en gewillig onze hand lenen ? Alfons Beter ware, dat we hem konden...Alfons Ik wenste al lang, dat je een besluit zou nemen en zeggen: hier

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Ik heb jarenlang geprobeerd om Vlaamse decorateurs te laten participeren aan de Praagse quadriënnale voor scenografie en decorbouw; dat is me niet gelukt, met het gevolg dat alleen Franstalige...Het is een heksentoer om Vlamingen te bewegen om deel te nemen aan internationale colloquia, om zich op het internationale forum te laten zien...Alfons Van Impe, geboren op 8 februari 1921 in Wallonië uit Oostvlaamse ouders, thans directeur van de Opera voor Vlaanderen, woont in Vilvoorde en voelt zich Brabander

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het Nederlands Theater Instituut (NThl) is actiever dan voorzitter Alfons Van Impe van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI) blijkens het interview in ETCETERA1 lijkt te...Verder helpen we natuurlijk mensen uit het buitenland die in Nederland hun voorstellingen willen laten zien, door ze informatie te geven zodat ze een en ander zelf aankunnen of we verwijzen ze naar...Zo creëer je een vraag, ook door met mensen te praten, werk te laten zien

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Hij heet Alfons of Gustaaf of Francois (Francis...) Hij heeft een probleem...laten opduiken (de zgn

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Precies deze gevoeligheid maakt het naar alle waarschijnlijkheid mogelijk hem met evenveel kwalitatief resultaat te laten werken in een nieuw soort repertoiretheater dat zich steunt op een actuelere...Wat mank loopt is vooral de organisatie van dit talent; er is gebrek aan een visie en een overtuigingskracht om dit talent te verzamelen en optimaal te laten renderen...SCHON BEDRIEGT NET/ARCA/T 19 auteur: Thomas Bernhard; regie: Alfons Goris; spelers: Luc Philips, Jo De Meyere

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Dat waren componisten, zoals Stockhausen, Ligeti, Nono of Boulez, die in hun muziek met de Tweede Wereldoorlog wilden afrekenen door het beredeneerde te laten primeren op het emotionele (de fascisten...Schneider heeft zich duidelijk niet laten ontmoedigen door de Zwitserse kleinburgerlijkheid, het regisseursteam heeft die correct vertaald, en dat levert een voorstelling op over de imbeciliteit van...Alex Mallems DIALOGEN samenstelling, vormgeving en regie: Cis Bierinckx; acteurs: Jolente de Keersmaeker, Damiaan de Schrijver, Waas Gramser, Erik Martens, Jan de Backer, Cis en Alfons

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Deze cliché-situaties laten Bourdet toe om aspecten te laten zien van de dagelijkse realiteit, zoals die is opgebouwd uit momenten van wreedheid en van utopische tederheid...Toneel kan de mensen wel laten nadenken over iets...uit: Info Opera, juni 1986, interview met uittredend directeur Alfons Van Impe van de Opera voor Vlaanderen) "Film heeft meer met realiteit te maken dan theater, heeft iemand eens gezegd

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Hoe kan het zonder blozen de grote sommen gelds naar zich laten vloeien in een algemeen politiek klimaat, waarbij men steeds scherper op de centen gaat toekijken...Dat was de tijd toen ik recensies las om te vernemen tot welke cabaretsituaties het Gentse huis zich telkens weer had laten verleiden...De uitvoerders dromen ervan om deze muziek uit de concertzaal te halen, en ze weer te laten klinken in een operazaal

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
vrouwelijke aantrekkingskracht hier als een kooi en een noodlot wordt beklemtoond, is één van die typische vrouwenhaterige trekjes die Jean-Pierre De Decker niet achterwege kan laten), toch was het te veel...Alfons Van Impe, Ode aan de uitvoerende kunstenaar in De Scène, 28ste jg...Ze zetten een pianist op het podium achter Othello, laten Hamlet gitaar spelen of nemen - zoals regisseur Sam Bo-gaerts - plaats achter de drums om de smartlap te begeleiden waarop Who's afraid

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Enkel drie thema's worden uitgelicht: het gebrek aan een eigen dramaturgie (Hugo Meert), de visie van ex-directeur Alfons Van Impe op de financieel-politieke situatie van de Opera van Vlaanderen, en...Dedalus vult stukje bij beetje het gat dat de andere Vlaamse uitgevers met toneelliteratuur laten liggen...Ik heb graag veel tijd want akteurs moeten hun rol kunnen laten bezinken, er afstand van nemen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
De theatermensen konden hun stem in de wereld laten horen via een internationaal organisme...Zulk soort theater - ook een gevolg van de visualiserende trend in onze cultuur - heeft auteur en acteur verlamd, en de hedendaagse dramaturgie uitgedroogd," Alfons Van Impe...Als je alleen maar de auteur in toneelbeelden omzet, kun je het publiek voor hetzelfde geld de tekst laten lezen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Tindemans vermoedt dat de inspiratie daartoe voor een belangrijk deel van kabinetsmedewerker Alfons Van Impe kwam...individuen die probeerden de interrelaties bij middel van taal zo ongestoord mogelijk te laten verlopen en waarbij dus ook de eigen wettigheid van ruimte en tijd die sedertdien in het theater zo'n vlucht hadden...Tegelijkertijd kun je er niet omheen dat de wil om de boodschap prioritair te laten worden, betekent dat een veel grotere gaafheid tussen de wil van de acteur en de zelfprojectie in het personage tot

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
En of dat allemaal nog niet genoeg was, vond minister De Backer het nodig Alfons Van Impe met ingang van mei 1981 tot directeur van de nieuwe opera te benoemen...Er wordt gesteld dat de VLOS hoofdzakelijk met Vlaamse mensen moet werken en dat het repertoire moet worden vernieuwd door het muziekdrama uit de twintigste eeuw aan bod te laten komen en door...Bij het opstarten van die in elk geval gewaagde onderneming kan men hem moeilijk aan de kant laten

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
De gevolgen van deze situatie laten zich raden: de laatste jaren lopen de conservatoria leeg; docenten die in het Lemmensinstituut meer kunnen verdienen en er in betere omstandigheden kunnen werken...Kamiel Cooremans van het Conservatorium, Alfons Goris van Studio Herman Teirlinck en Gerard Gaudaen van het Hoger Architectuur Instituut van het Rijk vervroegd pensioen aanvroegen, dat ingaat op het

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Torquato Tasso toont de beroemde Italiaanse dichter - uit wiens epen de Duitse klassieken moeiteloos konden citeren - aan het hof van Ferrara, waar hertog Alfons van Este hem verwent...Peymann had bovendien de doodzonde begaan het dubbelzinnige, antitra-gische einde weg te laten: verzoening had op dat moment geen zin voor hem...Tasso hoeft geen geboren narcist te zijn, en zelfs als hij dat was, is het, lijkt me, interessanter om te tonen hoe hij tegen andere personages opbotst, dan om hem enkel tegen de muur op te laten

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Vlaanderen had het Vlaams Volkstoneel al laten blijken 'de geste van grooter be-langer dan het woord' te vinden...Starck, Nand Buyl, Dré Poppe, Jo Dua, Fred Engelen, Walter Tillemans en Alfons Goris...Steeds opnieuw wordt hij gedwongen om het bekende los te laten op zoek naar oorspronkelijkheid

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Tasso vandaag
Alfons meent dat ze me moeten houden, want de natuur heeft mij dan wel een mooi talent gegeven – helaas heeft zij die hoge gave jammerlijk gepaard aan allerlei gebreken, aan tomeloze trots, aan...en verder moet je hem laten leven, laten sterven zoals hij geboren is. is dit de onwankelbare Alfons die ik ken


Development and design by LETTERWERK