Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Alfons Even"Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons Even goed als ik deel heb aan zijn werk, dat me verheugt en moet verheugen, groeit tenslotte ook het ongeduld in mij...Prinses Kan je niet bij ons blijven en hier even goed als in de stad die zaken doen ? Leonore Je voert Antonio meteen van ons weg, die moet ons van Rome zoveel vertellen...En als de zuster van Urbino komt, komt ze haast even goed om jouwentwil als om haar broer en zuster

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
maar even weinig getalenteerd blijven...En Decorte maakt het nog erger, als Alfons, de hertog, verschijnt...Dezelfde opmerkingen gelden voor een analyse als deze: dit soort interpretatie is even particulier en eenmalig in zijn betekenisaccenten als een werkstuk van bijvoorbeeld Jan Decorte

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het beschikbare materiaal - het sinds 1966 verschijnende Teaterjaar-boek, Alfons Van Impes 'Over toneel' (1978) en Daan Bauwens 'Kan iemand ons vermaken' (1980) - zijn ofwel niet genoeg...veelbelovend: Büchners Léonce und Lena, zijn moeilijkste stuk omdat de verschillende niveaus (komedie-politiek-filosofie) alle even inzichtelijk moeten worden, Alfred Hegen-scheidts Starkadd, het...Maar uit het voorbije seizoen is gebleken dat er een discrepantie bestaat tussen de regieaanpak van Dehert en Gilis en de bereidheid van de Arca-acteurs om daaraan een even belangrijke bijdrage te

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Hij heet Alfons of Gustaaf of Francois (Francis...) Hij heeft een probleem...De esthetiek van decor en spel is niet zo grondig gewijzigd als sommige beschouwingen vooraf konden doen vermoeden: de gedepsychologiseerde dictie is even prominent aanwezig als voordien en de

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Het interview zelf had bovendien plaats in de schminkkamer van Studio 3, BRT-Omroepcentrum, waar Philips even pauzeerde tussen twee opnamen van een jeugdserie Dagboek van een clown...cliché van de clown; alleen het hoedje en het rode neusje had hij voor de pauze even afgelegd...Toch hebben we getracht even binnen te dringen in wat achter deze vreugde schuilgaat

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Alex Mallems DIALOGEN samenstelling, vormgeving en regie: Cis Bierinckx; acteurs: Jolente de Keersmaeker, Damiaan de Schrijver, Waas Gramser, Erik Martens, Jan de Backer, Cis en Alfons...KNS, KVS) maar als "geleidelijk een nieuw publiek vormen" (de woorden van PR-vrouw Anita Van den Bergh) of als "werken aan het publiek van morgen" (theaterpedagoge Chris de Bruyker). Nog even...Zo hebben de bizarre figuren van J. Dubuffet hun vertrouwde omlijsting verlaten om voor even driedimensionaal te gaan optreden in Coucou-Bazar (1971-73) en hetzelfde gebeurde met Miro's kinderkrabbels

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Het even beroemde schot-Hedda Gabler schiet zich door het hoofd, aan het slot-wordt nauwelijks opgemerkt, maar de (onbeschreven) notitieblaadjes en het bijeenscharrelen ervan vormen een perfect...Salamandre Tourcoing Les crachats de la lune Wie van spetterend acteren houdt, die moet regelmatig even over de grens gaan kijken bij het Théâtre de la Salamandre te Tourcoing...uit: Info Opera, juni 1986, interview met uittredend directeur Alfons Van Impe van de Opera voor Vlaanderen) "Film heeft meer met realiteit te maken dan theater, heeft iemand eens gezegd

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Na het directeurschap van Alfons Van Impe bevindt het gezelschap zich in een diepe crisis...Dat gebeurt vlakbij, want net even over de grens leidt Jean-Clau-de Malgoire te Tourcoing een operacentrum dat zich in dit repertoire specialiseert

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De Reisgids houdt hij ons even voor dat de "boodschap" die dat verlies ongedaan kan maken, gewoon te vinden is in de eerste teksten, die trachtten aan het bestaan zin te geven...luisteraar even wennen aan de spreekstijl, die nog iets van het gezwollene heeft van de school van Ast Fonteyne of Anton Vanderplaetse...Met bijdragen van Rob Erenstein, Boris Abarov en Marianne Fennema, Kees Epskamp, Redactie Etcetera, Jo Gevers, Alfons Goris, Jac Heijer, Ivo Van Hove, Theo de Jong, Henk Scholten en Anton Smit, Johan

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De Amerikaanse Mark Morris Dance Group was al even geliefd met zijn sprankelende lichtvoetige balletten al vind ik het merkwaardig dat operadirecteur Gerard Mortier belangstelling...Er dient over geschreven te worden vanuit een even onmiddellijk perspectief: het belang en de betekenis voor de eigen tijdscontext staan voorop...Enkel drie thema's worden uitgelicht: het gebrek aan een eigen dramaturgie (Hugo Meert), de visie van ex-directeur Alfons Van Impe op de financieel-politieke situatie van de Opera van Vlaanderen, en

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Dit moest even, vindt hij, want pas na deze wrede daad, kan hij zich veilig voelen, een gevoel dat verrassend gestalte krijgt in een poëtische tekst...Het is misschien niet overbodig daar ook in Vlaanderen even over te denken...Het Internationaal Theaterinstituut en ikzelf staan even lang op het toneel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Tindemans vermoedt dat de inspiratie daartoe voor een belangrijk deel van kabinetsmedewerker Alfons Van Impe kwam...Het aantal van wie vandaag allemaal theater wil maken, -- "het gehalte daarvan laat ik even buiten beschouwing, maar het gaat mij om de drift die aanwezig blijkt te zijn" --, overtreft alles wat ooit...Het feit dat we vandaag de dag in Vlaanderen zovele theaterbehoeften hebben, om het even of het om projectmatige dan wel gestructureerde gezelschappen gaat, is, geloof ik

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Bij de oprichting van de Opera voor Vlaanderen werd ik door Alfons Van Impe, de nieuwe intendant, aangezocht als dramaturg, binnen de Belgische context een primeur...De Opera voor Vlaanderen leek even een kentering in te leiden, maar de constructie bleek uiteindelijk onmogelijk

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
moeten dus even terug in de tijd en onze aandacht richten op een aantal problemen waarmee in de eerste plaats het muziekonderwijs te kampen had en heeft...Kamiel Cooremans van het Conservatorium, Alfons Goris van Studio Herman Teirlinck en Gerard Gaudaen van het Hoger Architectuur Instituut van het Rijk vervroegd pensioen aanvroegen, dat ingaat op het

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Zij vertrekken bij de 'toevalligheid' dat Goethe Torquato Tasso afwerkte in 1789, het revolutiejaar, en de even betekenisvolle anekdote dat het stuk zijn toneelpremière beleefde toen Napoleon het...De andere spelers verbleken tegenover hem, ze haasten zich uit zijn buurt als hij weer rond-raast, ze verbergen zich achter stukjes van het Antonio-personage, ze lijken even gelukkig te zijn als de...Even zelden gaan deze theatermakers in op het gegeven dat Goethe deze allegorie over zijn eigen leven plaatste in een hofcultuur, in een klein hertogdom, met veel prestige maar weinig macht

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Maar even bepalend is het feit dat de aanknoping met de Duitse dansbeweging er pas kwam nadàt deze over ETCETERA XIV I 55 haar artistieke hoogtepunt heen was en...Starck, Nand Buyl, Dré Poppe, Jo Dua, Fred Engelen, Walter Tillemans en Alfons Goris...Lieve Demin Met dank aan An-Marie Lambrechts, Jeanne Brabants, Alfons Goris en Marijke Van Hedde-gehem


Development and design by LETTERWERK