Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "ANT"Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Lieve zus..(ze wurgt Antigone met haar sjaal, Ant

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Ant-werpens eigenzinnigste groep (zie Etcetera 6). (K.T

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
soms hoogstaand, vaker gebracht door tweederangsverenigingen (artistiek dan) als 'Hoop en Liefde', 'Club Telegraphic', 'Club Fraternel' en andere 'Ant-werpen's Postfanfares'. Vanaf het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
1853 wordt dan het eerste Nationaal Toneel (de stamvader van de KNS) opgericht in Ant werpen onder impuls van V. Dries-sens

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Paumier Je zit in de sores, Ant.. euh, euh, meneer Coste

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
KNS-Ant-werpen

Nr. 28, December 1989 • Steven Berkoff • HARRY'S CHRISTMAS (Smakelijk Kerstfeest)
verwaarloosd en ik durf niemand er in te laten omdat ik me schaam hoe verwaarloosd en oververwoekerd die tuin is...een onverzorgde met onkruid overwoekerde mesthoop...dus dat is het ant-woord...hoe het zover met

Nr. 81, Februari 2002 • Peter Anthonissen • Jungle in een wijdzittend theaterjasje: Olie op...
Keuvelend onder elkaar 'op een platte zondagmiddag' kwamen 'Irv' en de musici (die in Leues raamverhaal de namen van Ellingtons orkestleden dragen) op het idee een ant- woord te formuleren op

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
ontwikkelde actor-netwerk theorie (ANT) in de wetenschapssociologie, kunnen we in beide gevallen van processen van vernetwerking spreken...experimentele denken van Gilles Deleuze (dat trouwens een belangrijke inspiratiebron van de ANT vormt). Of het nu gaat om het op elkaar betrekken van voorheen gescheiden culturele praktijken of van...constituerende elementen van een netwerk binnen ANT ook géén actoren, maar wel actanten

Nr. 92, Juni 2004 • Marc Jacobs • Lectuur op een dubbel niveau: Kunst in...
Hierbij had echter ook ruimte mogen genomen worden voor de discussies (nou ja, ... schermutselingen) tussen Bour-dieu en de protagonisten van actor-netwerktheorie (ANT). Of voor het nog meer in beeld...Binnen de Parijse melkweg (die het theoretische referentiekader van Gielen sterk gestructureerd heeft) was ANT, zeker toen Bourdieu nog leefde, een openliggende zenuw en is zij pas langzamerhand...De regietechniek van Gielen, die theoretici mobiliseert waar ze van pas komen in een verhaal, houdt met andere woorden soms enkele zaken buiten beeld (zoals de ambigue status van ANT in de sociale

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Interessante vragen die gedurende dagen van vrij onduidelijke ant- woorden werden voorzien

Nr. 101, April 2006 • 5U3H3D3D 31U333U 1533UI 30 UDDfl 3B'1U3S1U mmm...
isimsii » auou 1:1 h si) 1 lin.m nus iii isio vos v «'iiiivi s jLuaaou / (ian 7.1) '/ »i ii »i 1110.1 (1 an zi) svnio.iiiii ant / (ian 11) uauoriioj on uni / (ian c) oaana 110 uoaauojv 11 (ian s) Dx

Nr. 103, September 2006 • (Cover) • (Inhoud)
Negen seksvragen – en ant- woorden – Etcetera leende voor even de ‘Nine Sex Questions’ uit het kunstseksboek Art – A Sex Book van cultfilmmaker John Waters en criticus Bruce Hainley

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
Vergelijkbare groepen waren onder andere Superstudio en Ant Farm

Nr. 106, April 2007 • Etcetera • Edito
Het is een oud debat, dat al heel veel verschillende ant- woorden heeft opgeleverd


Development and design by LETTERWERK