Wie is Henri Gheon?

Anon., 1923-04-08


Source

De Standaard, 1923-04-08


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ Anon.: Nieuw Katholiek Toon... 1923-03-25
 2. ◼◼◼◻◻ Lodewijk Dosfel: Henri Ghéon: zijn t... 1923-03
 3. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: Henri Ghéon : "Duim... 1925-01-27
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: De verdrukking van I... 1923-05-13
 5. ◼◻◻◻◻ L.O.: Te Antwerpen: Konink... 1923-04-04

HET KONGRES VOOR KATHOLIEK TOONEEL TE GENT - WIE IS HENRI GHEON?

Heden Zondag 8 April om 5 uur wordt dit kongres in St. Lievensgesticht te Gent geopend.

Samen met Z.E.Heer Dr Kan. De Baets, vicaris-generaal van 't bisdom Gent, treedt als spreker op de heer Henri Ghéon. Hij zal handelen over : "Le Théatre de Patronage".

Henri Ghéon is de deknaam van Henri Vangeon. In 1901 trad Ghéon als spreker op te Brussel. Onder de jonge Fransche schrijvers werd hij reeds opgemerkt onder de jonge vooruitstrevenden door zijn dichtstukken en later door twee dramatische werken (Le Pain, L'eau de Vie). Ofschoon geen godsdiensthater was hij niet geloovig.

Onder den oorlog, op Vlaamsche grond, in de loopgraven van den IJzer werden zijne oogen door de genade Gods geopend voor het eeuwig licht en hij aarzelde niet zijn diep geloof in een boek te verkondigen (Témoignage d'un Converti) en schonk ons daarna in "Le Correspondant" een reeks prachtige brieven van zijn bekeerden vriend commandant Dupouey, gesneuveld aan den IJzer.

Toen eerst ontdekte Henri Ginéon volledig zijn weg: het christelijk tooneel, "La farce du pendu dépendu", werd bij de eerste opvoering reeds als het beste tooneelstuk van het jaar 1921 vermeld. Dan volgden, opzettelijk voor het patronaattooneel geschreven: "Le débat entre Nicolasie, Sainte-Anne et le recteur"; " Les trois miracles de Sainte-Cécile";"le Mort à cheval";"Le Saint malgré lui";"Du dit de l'homme qui aurait vu St. Nicolas";"Saint Maurice ou l' obéissance";"La bergère au pays des loups".

In het Katholiek Jaarboek schreef Ghéon een belangrijk artikel over het katholiek patronaattooneel. En nog steeds groeien nieuwe tooneelstukken.

Ghéon volgt de richting der moraliteiten. In Vlaanderen hebben wij prachtige christelijke tooneelwerken zien ontstaan in de laatste jaren, meest nochtans bijbelspelen.

De moraliteit met haren naïeven eenvoud en haar meer ingetogene godsvrucht, steeds in een kleed van verhevene kunst, ontbreekt. Het tooneelgezelschap van de K.V.J.W.W. van Lokeren voerde reeds op "De Doode te Paard" en van "Den Man die zegde dat hij St. Nikolaas gezien had" en alom wordt thans door het volkstooneel opgevoerd "Het spel van den gestrafte met de Koord".

De lidkaarten voor het Eerste Kongres voor Katholiek Tooneel die nog niet toegezonden werden kunnen afgehaald worden, Zondagmorgen vanaf 8 uur in het St. Lievensgesticht, Kalvermarkt, te Gent.

De Kongreskaarten voor de namiddagzitting worden uitsluitend aan 't bureel afgeleverd.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ Anon.: Nieuw Katholiek Toon... 1923-03-25
  (author) Anon. • Henri Ghéon • Témoignage d'un Converti • l'Eau de vie • La farce du pendu dépendu • Le pain • ghéon • katholiek • (date-year) 1923 • De doode te paard
 2. ◼◼◼◻◻ Lodewijk Dosfel: Henri Ghéon: zijn t... 1923-03
  Le bon voyage ou le mort à cheval • henri • Henri Ghéon • Aventures de Gilles ou le saint malgré lui • l'Eau de vie • La farce du pendu dépendu • Saint-Maurice ou l'obéissance • Le pain • La bergère au pays des loups • Le débat de Nicolazio entre Sainte-Anne et le recteur • Le dit de homme qui aurait vu Saint-Nicolas • ghéon • henri ghéon • (date-year) 1923 • De doode te paard • Trois miracles de Sainte-Cécile
 3. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: Henri Ghéon : "Duim... 1925-01-27
  ghéon • Henri Ghéon • henri ghéon
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: De verdrukking van I... 1923-05-13
  (author) Anon. • (date-year) 1923
 5. ◼◻◻◻◻ L.O.: Te Antwerpen: Konink... 1923-04-04
  (date-year) 1923 • (date-month) 1923-04