Advanced Search found 1 item(s) featuring "Toneelgezelschap K.V.J.W.W., Lokeren"

1923-04-08 Wie is Henri Gheon? (Anon.)
  • . . . bijbelspelen. De moraliteit met haren naïeven eenvoud en haar meer ingetogene godsvrucht, steeds in een kleed van verhevene kunst, ontbreekt. Het tooneelgezelschap van de K.V.J.W.W. van Lokeren voerde reeds op "De Doode te Paard" en van "Den Man die zegde dat hij St. Nikolaas gezien had" en alom wordt . . .