Advanced Search found 2 item(s) featuring "De Witte"

1931-08-23 De opvoering van "Boefje" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (W.R.)
    1933-11-18 E. Claes over "De Witte" (Victor J. Brunclair)