Advanced Search found 2 item(s) featuring "Wanda"

1931-11-09 De première van "Wanda" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (R.)
    1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)