Advanced Search found 4 item(s) featuring "Volksvijand"

1931-05 Roekedekoe (Robert Erkens)
    1930-02 "Een volksvijand" van Ibsen, in de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen (Robert Erkens)
      1929 Contra Politiek Toneel (Victor J. Brunclair)
        1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)