Advanced Search found 3 item(s) featuring "De stad"

1931-05 "De stad" van Claudel, door het Vlaamsche Volkstooneel (Robert Erkens)
    1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
      1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)