Advanced Search found 2 item(s) featuring "De nieuwe Uilenspiegel"

1921-02 Herman Teirlinck, de Nieuwe Uilenspiegel (Eugene De Bock)
    1926 Herman Teirlinck: "De vertraagde film" (Lode Monteyne)