Advanced Search found 4 item(s) featuring "'t Lievevrouwken en de Herdersknaap"

1928 Cyriel Verschaeve: Twee legendespelen (Lode Monteyne)
    1929-02-17 Weer een nieuwe Vlaamsche Operette (F.D.R.)
      1928-04-28 Jef Crick: "Fra Angelico" (Lode Monteyne)
        1928 Jac. Ballings: "Van 't Lievevrouwken en de Herdersknaap" (Lode Monteyne)