Advanced Search found 7 item(s) featuring "Le Malade imaginaire"

1930-12 Het Nieuwe Volkstooneel: "De ingebeelde zieke" van Molière (Victor J. Brunclair)
  1930-02 "Een volksvijand" van Ibsen, in de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen (Robert Erkens)
   1926 Jules Romains: "Knock... of de zegepraal der wetenschap" (Lode Monteyne)
    1926 P.C. Hooft: Hooft's "Warenar" (Lode Monteyne)
     1922-03 Molière, bij zijn derde eeuwfeest (Lodewijk Dosfel)
      1922-02 Over Molière (A. Props)
       1926 Molière: "De ingebeelde ziekte" (Lode Monteyne)