Advanced Search found 4 item(s) featuring "De koning drinkt"

1931-05 Roekedekoe (Robert Erkens)
    1938-11-30 Het realistisch tooneel: Jos Janssen (Willem Putman)
      1937-01-13 De Klucht van den braven Moordenaar (J.V.G.)
        1933-02-17 Voor den gongslag. "Een heldendorp" door Jos Janssen (Victor J. Brunclair)