Advanced Search found 3 item(s) featuring "De klucht der vergissingen"

1930-02 "Een volksvijand" van Ibsen, in de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen (Robert Erkens)
    1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)
      1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)