Advanced Search found 3 item(s) featuring "Het gouden jubelfeest"

1928 Pieter Magerman (Lode Monteyne)
    1926-04-21 Gaston Martens : "Het gouden Jubelfeest" door "Geluk in 't Werk", Gent. op den Landjuweel-wedstrijd te Thienen (Willem Putman)
      1926-04-11 Gaston Martens: "Het gouden Jubelfeest" (Lode Monteyne)