Advanced Search found 4 item(s) featuring "De Noordster, Mechelen"

1929-03-04 De creatie van "Een Spel van Liefde en Haat" te Mechelen (Anon.)
  • . . . den Dorpsherder die goed doet aan allen die in nood verkeeren. Er waren aangrijpende momenten in dit spel, dat door de liefhebbers van de " Noordster " flink werd uitgebeeld en zienderoogen bij het publiek insloeg. Decor (van kunstschilder Jaak Schaepherders ) lichteffecten en regie waren verder uiterst verzorgd en . . .
1927-01-18 De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen (J.B.)
  • . . . De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen De " Noordster " van Mechelen die in de Landjuweelwedstrijden der jongste maanden voortreffelijk heeft gekampt en door de jurys herhaaldelijk op een eereplaats werd gesteld, werd belast . . .
  • . . . in Vlaanderen naar aanleiding van deze wedstrijd aangekondigd en de belangstelling voor de vertooningen was op de beide eerste beurtoptredingen zeer verblijdend. Daarénboven geeft " De Noordster " om de week een boeiend tooneelbladje uit. In het nummer van 16 Januari vinden wij b.v. naast een [???]-gedicht van Karel . . .
  • . . . Van Overbeke , Dr Theo de Ronde en Paul Kenis Zondag 9 Januari werd de wedstrijd ingezet en de uitschrijvende maatschappij " De Noordster " met als spelleider Karel De Heyder , die als acteur velen zal bekend zijn uit zijn tijd in den Kon. . . .
1925-01-04 Hendrick Fayd' herbe : "Esbatement van vier personagiën" door "de Noordster", Mechelen (Willem Putman)
  • . . . Hendrick Fayd' herbe : "Esbatement van vier personagiën" door " de Noordster ", Mechelen. Deze 17de eeuwsche rederijkersklucht, thans opnieuw uitgegeven door Dr. Robert Foncke (Mechelen, H. Dierickx-Beke. 1923), werd één enkelen keer . . .
  • . . . ter gelegenheid van een groot blazoenfeest, samengeroepen door de voornaamste Rederijkerskamer der Dijle-stad, de Sint-Jans gilde, gezeid " De Peoene ". Gisteravond gaf de Mechelsche " Noordster ", een der den toon aangevende tooneelkringen van het land, de tweede vertooning van dat stukje, dus drie honderd jaar na de "première". Laat ik . . .
  • . . . prettige verrassing, die hij uit "De schadtkiste der philosophen ende poëten" heeft opgegraven -- en het is een schoon initiatief geweest vanwege de ijverige " Noordster ", ons dit "geschenk", met zulke zorg omkleed, op de planken te hebben aangeboden -- want hierdoor is gebleken dat hetEsbatement van vier personagiën voor . . .
1925-03-21 Dietzenschmidt : "Compostella" door "De Noordster", Mechelen (Willem Putman)
  • . . . Dietzenschmidt : "Compostella" door " De Noordster ", Mechelen. Bij het halen van het doek is het tooneel gehuld in duister. Dadelijk zet volledig orkest in met sonoor kopergeluid (hoorn . . .