Advanced Search found 5 item(s) featuring "Le bourgeois gentilhomme"

1930-12 Het Nieuwe Volkstooneel: "De ingebeelde zieke" van Molière (Victor J. Brunclair)
  1928 Modern Vlaamsch tooneel (Anon.)
   1927-07-21 Molière's "Nieuwbakken edelman" (Willem Putman)
    1922-03 Molière, bij zijn derde eeuwfeest (Lodewijk Dosfel)
     1922-02 Over Molière (A. Props)