Advanced Search found 3 item(s) featuring "Willem Pouillon"

1929-04-15 Folies-Bergère: "Pelagie" (D.W.)
  • . . . de " Folies " hernomen. De min of meer intellectueele Vlaming, uit de provincie, die voor de eerste maal deze dolle klucht van Pouillon ziet opvoeren, zou in 't begin wrevelig kunnen worden, omdat hij er de Vlaamsche plattelandsmenschen in zoo een dom en onbeschaafd daglicht gesteld ziet, . . .
1933-08-25 "Zwart op Wit" door Aug. Monet (Victor J. Brunclair)
  • . . . Conscience kregen wij een kleinburgerlijke zedenteekening. De aanpassing van Monet zweemt naar parodiestijl en staat niets hooger dan soortgelijke produkten van Willem Pouillon . Van de veel zouteloosheden hebben wij inzonderheid de volgende vastgespijkerd : «Zoei lacht nen nont assem tandpaain hee, Bonsoir, Mocheu, Mag ik maai . . .
1933-03-03 Kon. Nederlandsche Schouwburg; De creatie van "Een heldendorp' door Jos Janssen (Victor J. Brunclair)
  • . . . wonderwel in een operette zou kunnen worden omgezet. Het komt ons zoo voor; dit hij in die richting het voorbeeld navolgt van wijlen W. Pouillon . Over heel de lijn heeft Janssen zijn figuren geplaatst in den superlatieven trap en, wat, voor een realist als hij, fout . . .