Advanced Search found 4 item(s) featuring "W.R."

1930-03-31 Te Brussel: "Verwoest Geluk" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg (W.R.)
  • . . . "smoeltje toe" riepen, kwamen geleidelijk onder den indruk van het vastberaden, voortschrijnende noodlot en zette een orgelpunt van luide toejuichingen na elk bedrijf. W.R. . . .
1931-08-23 De opvoering van "Boefje" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (W.R.)
  • . . . zooals het Vlaamsche Volkstooneel er b.v. met "Leontientje" gekend heeft. Dat "Boefje" de ronde van Vlaanderen zal winnen lijdt intusschen geen twijfel. W.R. . . .
1930-03-17 "De Wonderdoktoor" in den Kon. Vl. Schouwburg (W.R.)
  • . . . dit blijspel af; hij bereikte gelukkig de noordpool van dit genre. Kortom: de première te Brussel van "De Wonderdoktoor" werd een prettig buitenkansje. W.R. . . .
1930-04-14 "Karl en Anna" in de Kon. Vl. Schouwburg (W.R.)
  • . . . spel, welke de spelleider wel eens herleidt tot twee stappen links en drie stappen rechts. Het talrijk publiek spaarde geen toejuichingen; wij evenmin! W.R. . . .