Advanced Search found 3 item(s) featuring "Victorien Sardou"

1923-10-07 La Tosca (L.O.)
  • . . . was toch te zeer ingenomen door de stof der klassieke oudheid, om in dat uiterste te vervallen, waarnaar Puccini zich met Sardou 's gruwelstuk opwerkt. Dat wij er in het gehalte der sensatie niet op vooruit gingen en de kunst er niets bij gewonnen heeft, hoeft niet . . .
1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . het is de tijd, dat Zola naar voren treedt en ook op het tooneel eene omwenteling voorbereidt. Nog heerschen in Frankrijk Sardou , Dumas , Augier , Labiche . Doch zij zijn reeds eene reactie tegen het romantisme, dat in 1886 gefnuikt wordt . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . verscheiden, toch heel goed toelaat, zonder lang wikken en wegen, een goed stuk uit een slecht te herkennen, en Vigny uit Sardou . Delacre beoogde dus, de traditie te dienen. Hij dikte die bedoeling aan: hij, modern dichter, maakte er als het ware eene koketterie . . .