Advanced Search found 4 item(s) featuring "V.G."

1929-02-11 Het VIIe Landjuweel: Opvoering van "Tijl" door de Vlaamsche Tooneelstrijders (Mechelen) (V.G.)
  • . . . pogen kleineerden. Misschien omdat de opvoering hun te machtig was, ofwel omdat zij zich schuldig herkenden onder Van de Velde 's fantazie. V.G. . . .
1930-02-24 Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van Sofokles "Antigone" (V.G.)
  • . . . Er bleek voor deze voorstelling niet alleen veel belangstelling, maar er was ook geweldig veel bijval, die eene nieuwe schitterende reeds laat voorzien. V.G. . . .
1930-02-27 Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Eerste opvoering van "De Hemelsche Salomé" door Felix Timmermans (V.G.)
  • . . . wij overtuigd dat het Volkstooneel met dit werk - waarvan het eene zeer gave opvoering gaf - een langdurig repertorium zal openen. V.G. . . .
1932-01-22 Nederlandsche Schouwburg: Opvoeringen van "Mannen van 't Water" door Lode Scheltjens en van "Fanny en haar familie" door Jerome K. Jerome (V.G.)
  • . . . was zeer groot, en het zou ons allerminst verwonderen, wanneer de direktie eindelijk toch nog eens een eerste reeks voorstellingen zou kunnen verlengen. V.G. . . .